Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Αρχές και μεγάλες ιδέες για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών

Η έκθεση που παρουσιάζεται στο βιβλίο, είναι προϊόν της εργασίας μιας ομάδας δέκα επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων διεθνούς κύρους, με αντικείμενο τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών στο σχολείο. Η επεξεργασία της έκθεσης έγινε προ και κατά τη διεξαγωγή ενός σεμιναρίου στο Loch Lomond της Σκωτίας, το...

Η διαθεματική στο πλαίσιο του σύγχρονου προβληματισμού της διδακτικής των φυσικών επιστημών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η διαθεματική στο πλαίσιο του σύγχρονου προβληματισμού της διδακτικής των φυσικών επιστημών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η διαθεματική στο πλαίσιο του σύγχρονου προβληματισμού της διδακτικής των φυσικών επιστημών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Θέματα διδακτικής φυσικών επιστημών

Το βιβλίο αυτό έχει ως στόχο τη συστηματική μελέτη του αναλυτικού προγράμματος φυσικών επιστημών στις διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες από τη σκοπιά των μετασχηματισμών που υφίσταται η επιστημονική γνώση όταν καθίσταται αντικείμενο προς διδασκαλία. Η μελέτη αυτή συμβάλλει στο να κατανοηθεί θεωρητι...

Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες

Στην εκπαίδευση, η διδασκαλία των μαθημάτων που αναφέρονται στις φυσικές επιστήμες αποδεικνύεται καθημερινά ένα σύνθετο εγχείρημα για τον εκπαιδευτικό. Απαιτεί την αξιοποίηση γνώσεων από διαφορετικές περιοχές, όπως είναι οι φυσικές επιστήμες, η γνωσιακή ψυχολογία, η κοινωνιολογία και η επιστημολογία...

Χρόνος για φυσικές επιστήμες

Ο Michael Matthews ξεκλειδώνει την πόρτα για έναν διαφορετικό κόσμο για την διαδικασία των φυσικών επιστημών, έναν κόσμο που από την σχολική τάξη και το σχολικό εργαστήριο ξεχύνεται σε ένα ταξίδι μπρος πίσω στο χρόνο και σταματά σε σταθμούς του ανθρώπινου πολιτισμού γεμίζοντάς μας εμπειρίες και γνώσ...

Συνεργατική μάθηση στις φυσικές επιστήμες

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Συνεργατική μάθηση στις φυσικές επιστήμες στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Συνεργατική μάθηση στις φυσικές επιστήμες, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες

Ο β΄ τόμος αποτελεί συνέχεια του α΄ τόμου του βιβλίου. Ο α΄ τόμος αναφέρεται σε βασικά θεωρητικά ζητήματα που αποτελούν τον πυρήνα προβληματισμού στο πεδίο της διδακτικής των φυσικών επιστημών και διαμορφώνουν το ερμηνευτικό και καθοδηγητικό πλαίσιο για τη διατύπωση προτάσεων διδασκαλίας, οι οποίες ...

Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες

Το βιβλίο αυτό αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος του βιβλίου παρουσιάζονται και αναλύονται κάποια βασικά θέματα της διδακτικής των φυσικών επιστημών (φ.ε.). Συγκεκριμένα, γίνεται μια απόπειρα διερεύνησης της έννοιας του επιστημονικού γραμματισμού, παρουσιάζονται τα δύο σημαντικότερα θεωρητικ...

Εκπαιδεύοντας τα μικρά παιδιά στις φυσικές επιστήμες

Από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους, τα παιδιά εσωτερικεύουν και επεξεργάζονται τις προσωπικές τους εμπειρίες αναπτύσσοντας πρώιμες γνώσεις και ενδιαφέροντα για τον κόσμο που τα περιβάλλει, αλλά και ικανότητες διερεύνησης και λογικής σκέψης. Αυτές οι γνώσεις, τα ενδιαφέροντα και οι ικανότητες επηρεάζο...

Διδακτική των φυσικών επιστημών

Η διδακτική των Φυσικών Επιστημών, ως αυτόνομος επιστημονικός κλάδος, έχει στρέψει τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα σε ζητήματα που αφορούν στη μάθηση και στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Λαμβάνοντας υπόψή της πορίσματα άλλων Επιστημών όπως για παράδειγμα της Ψυχολογίας, Επιστημολογίας κ. ά., προ...

Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες

Το βιβλίο αυτό αφορά στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών και πιο ειδικά, όπως και ο υπότιτλός του φανερώνει, τη σύνδεση μεταξύ της σύγχρονης διδασκαλίας των φυσικών επιστημών και του ευρύτερου πολιτισμικού πλαισίου. Διαβάζοντας το βιβλίο ο αναγνώστης έρχεται αντιμέτωπος με τις ίδιες τις απόψεις ...

Διδακτική των φυσικών επιστημών

Η εργασία αυτή θεωρεί ότι ο ρόλος του δασκάλου - φυσικού στο σχολικό σύστημα, κυρίως της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σήμερα, δε μπορεί να περιορίζεται μόνο στην απλή διεκπεραίωση της διδακτικής του εργασίας, αλλά να χρειάζεται να επεκτείνεται και στην κριτική διερεύνηση και βελτίωση της εκπαιδευτική...

Θέματα διδακτικής φυσικών επιστημών

Το βιβλίο αυτό έχει ως στόχο τη συστηματική μελέτη του αναλυτικού προγράμματος φυσικών επιστημών στις διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες από τη σκοπιά των μετασχηματισμών που υφίσταται η επιστημονική γνώση όταν καθίσταται αντικείμενο προς διδασκαλία. Η μελέτη αυτή συμβάλλει στο να κατανοηθεί θεωρητι...

Παιδαγωγική γνώση του περιεχομένου φυσικών επιστημών

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια προσπάθεια επαναθεώρησης της αρχικής εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην περιοχή των Φυσικών Επιστημών. Στηρίζεται στην σχετική πρόταση της Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου, η οποία αποτελεί μια σύνθεση περιεχομένου, εννοιολογικών δυσκολιών των μαθητών...

Unesco, διδασκαλία και μάθηση των φυσικών επιστημών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Σε πολλές χώρες του κόσμου, η εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες είναι υποβαθμισμένη και θεωρείται δευτερεύουσας σημασίας συγκριτικά με τα άλλα μαθήματα του Δημοτικού Σχολείου. Δυστυχώς αυτό που συμβαίνει μέσα στις σχολικές αίθουσες στο πλαίσιο των Φυσικών Επιστημών είναι συχνά εντελώς ανεπαρκές για ...

Η διδακτική προσέγγιση του μουσείου φυσικών επιστημών

Όλο και περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα αναγνωρίζουν την ιδιαίτερη σημασία της πολιτισμικής διάστασης των φυσικών επιστημών και, συνεπώς, την ανάγκη να αποτελέσουν αντικείμενο εκπαίδευσης για όλο και περισσότερους πολίτες από τις πιο μικρές ηλικίες. Οι βαθιές αλλαγές που σημειώθηκαν τα τελευταία ...

Εισαγωγή στη διδακτική των φυσικών επιστημών

Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται ζητήματα εισαγωγής στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, όπως αυτή διαμορφώνεται ως αυτόνομη επιστημονική περιοχή τα τελευταία τριάντα χρόνια. Στο πρώτο μέρος, γίνεται προσπάθεια προσέγγισης των όρων υπό τους οποίους τα ζητήματα της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών αποσ...

Διδακτική των θετικών επιστημών

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα βοήθημα για τους σπουδαστές θετικών επιστημών (μαθηματικούς, φυσικούς, χημικούς, βιολόγους), αλλά και ένα εγχειρίδιο επιμόρφωσης για όλους τους μάχιμους εκπαιδευτικούς αυτών των ειδικοτήτων, καθώς και για όλους όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ. Στόχ...

Μαθητές, ερευνητές και πολίτες

Πώς να διδάξουμε καλύτερα τη φυσική, τη χημεία και τη βιολογία; Πώς να αναβαθμίσουμε τη διδασκαλία των επιστημών στα σχολεία; Πώς να τη συνδυάσουμε με τη διδασκαλία των μαθηματικών, των γραμμάτων και των τεχνών; Πώς να διαμορφώσουμε τους αυριανούς πολίτες; Με εφαρμοσμένα παραδείγματα και καινοτόμες...

Η διδασκαλία των φυσικών επιστημών στην κοινωνία της πληροφορίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η διδασκαλία των φυσικών επιστημών στην κοινωνία της πληροφορίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η διδασκαλία των φυσικών επιστημών στην κοινωνία της πληροφορίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...