Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Αριστοτέλης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αριστοτέλης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αριστοτέλης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Georgios Pachymeres, Philosophia Book 3 n Aristotelis de Caelo Commentary

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Georgios Pachymeres, Philosophia Book 3 n Aristotelis de Caelo Commentary στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Georgios Pachymeres, Philosophia Book 3 n Aristotelis de Caelo Commentary, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Καλώς άρχειν και άρχεσθαι

Μέσα από το "Καλώς άρχειν και άρχεσθαι" ο Στέλιος Ράμφος ερμηνεύει τα "Πολιτικά" του Αριστοτέλους. Τα "Πολιτικά" μιλούν για πολίτευμα και όχι για συνάθροιση. Πολίτευμα είναι ένας τρόπος κυριαρχίας του λόγου σε συγκεκριμένο πληθυσμό. Χωρίς πολίτευμα, χωρίς ανώτερο τελικό σκοπό δεν έχουμε πόλη. Η πόλι...

Ηθικά Νικομάχεια

Τα "Ηθικά Νικομάχεια" είναι από τα σηµαντικότερα και πιο θεµελιώδη έργα της δυτικής φιλοσοφίας. Έχει επηρεάσει καθοριστικά την ευρωπαϊκή φιλοσοφία, εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη σύγχρονη φιλοσοφική σκέψη και την ηθική θεωρία και είναι απαραίτητο κείμενο για την κατ...

Εισαγωγή στον Αριστοτέλη

Ο φιλοσοφικός στοχασμός του Αριστοτέλη αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του ευρωπαϊκού πολιτισμού και της φιλοσοφικής σκέψης. Η σκέψη του διαμόρφωσε με καθοριστικό τρόπο την ευρωπαϊκή φιλοσοφία και τις επιστήμες. Στο πολύπλευρο έργο του πραγματεύεται μείζονα φιλοσοφικά ζητήματα, αλλά και ζητήματα που αφορο...

Αριστοτέλους θεωρία

Με την παρούσα έκδοση δημοσιεύεται η διδακτορική διατριβή του Π. Αγιοσοφίτη (1849-1928), την οποία εκπόνησε και υποστήριξε στο φημισμένο γερμανικό πανεπιστήμιο της Ιένας το 1885. Η ενδιαφέρουσα, γραμμένη στην καθαρεύουσα της εποχής, μελέτη, που ερείδεται στα αριστοτελικά κείμενα, διαρθρώνεται σε δύο...

Η πολιτική οικονομία του Αριστοτέλη

Στο βιβλίο αυτό επιχειρείται μια συστηματική και αναλυτική παρουσίαση των οικονομικών ιδεών και θεωριών του Αριστοτέλη. Ο μεγάλος φιλόσοφος διατύπωσε οικονομικές ιδέες και θεωρίες που παραμένουν επίκαιρες και σημαντικές, παρότι έχουν παρέλθει είκοσι τέσσερις αιώνες από την εποχή που διατυπώθηκαν. Ο ...

Αριστοτέλης

Ο Αριστοτέλης αποκαθιστά τις επιστημονικές αξιώσεις της προσωκρατικής φιλοσοφίας και ιδρύει τους περισσότερους από τους μαθησιακούς κλάδους που ισχύουν ακόμη για μας. Η μελέτη των Κρυμπελλιέ και Πελλεγκρέν μελέτα όλο το έργο του Αριστοτέλη από την σκοπιά αυτή, την σκοπιά των επιστημών, της επιστημολ...

Μιχαήλ Εφεσίου εις το Αριστοτέλους

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μιχαήλ Εφεσίου εις το Αριστοτέλους "Περί ζώων γενέσεως" στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μιχαήλ Εφεσίου εις το Αριστοτέλους "Περί ζώων γενέσεως", μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Φαινομενολογικές ερμηνείες στον Αριστοτέλη

Πρέπει κανείς να φέρει στον νου του ξεκάθαρα τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Το χειρόγραφο εκπονήθηκε στο τέλος του φθινοπώρου του 1922, χάρη στο αίτηµα που απηύθυνε προς τον Χάιντεγκερ ο Πάουλ Νάτορπ από το Μαρβούργο, µε το οποίο του ζητούσε να καταθέσει ένα υπόµνηµα σχετικά µε το πού βρίσκονταν οι...

Αριστοτέλης, κορυφαίος διδάσκαλος και στοχαστής

[...] Το θέμα του Συνεδρίου είναι "Αριστοτέλης, κορυφαίος δάσκαλος και στοχαστής", κατανεμημένο σε πέντε ενότητες, σύμφωνα με το πρόγραμμα στην επιλογή αυτή καταλήξαμε, γιατί ο Αριστοτέλης αποτελεί κορυφαία πνευματική προσωπικότητα με παγκόσμια απήχηση που επέδρασε ουσιαστικά στη διαμόρφωση του δυτι...

Δικαιοσύνη και επιείκεια

Η προσπάθεια διάσωσης της πολυειδίας και πολλαπλότητας του εμπειρικού οδήγησαν την αριστοτελική θεωρία σε αναλύσεις οι οποίες, παρότι δεν μπορούν να ιδωθούν υπό το πρίσμα του σχετικισμού, ωστόσο χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό απροσδιοριστίας, ο οποίος όμως παρέχει τη δυνατότητα στις ιδιαίτερες σκοπ...

Ο Αριστοτέλης σήμερα

Τα δοκίμια που συνθέτουν τον τόμο αυτόν αποτελούν δημοσιεύματά μου σε ξένα κυρίως περιοδικά ή συλλογικούς τόμους μετά το 1994 έως σήμερα, μαζί με μία νέα μελέτη μου που αναφέρεται στη σχέση της Αριστοτελικής φυσικής φιλοσοφίας με τη σύγχρονη επιστήμη. Συνεκτικός τους ιστός είναι η προσπάθεια να αναδ...

Scholien und Glossen zu De partibus animalium des Aristoteles

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Scholien und Glossen zu De partibus animalium des Aristoteles στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Scholien und Glossen zu De partibus animalium des Aristoteles, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Philosophia, Buch 6

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Philosophia, Buch 6 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Philosophia, Buch 6, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Michael Psellos, Kommentar zur Physik des Aristoteles

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Michael Psellos, Kommentar zur Physik des Aristoteles στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Michael Psellos, Kommentar zur Physik des Aristoteles, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η κοινωνική ηθική του Αριστοτέλους

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η κοινωνική ηθική του Αριστοτέλους στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η κοινωνική ηθική του Αριστοτέλους, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

L' etica Aristotelica tra tradizione ed alcuni esiti della filosofia neogreca

La Dott.ssa A.P., dopo un lungo ed attento lavoro sulle opere di aristoteliche, rivela un altro Aristotele, soffermandosi anche a dati storico-politico e sociali. Senza pregiudizi o esitazioni, ma sempre basandosi sulla scientificita del metodo storico-comparativo, propone un nuovo approccio della f...

Η αριστοτελική Πολιτεία

Ο Αριστοτέλης άσκησε στη δημοκρατία της εποχής του ποικιλότροπη κριτική, η οποία σε πολλά σημεία είναι αστήρικτη και έχει έντονη ιδεολογική χροιά. Το παρόν βιβλίο διερευνά τις προσπάθειές του να συγκροτήσει εναλλακτική πρόταση. Εξετάζονται οι απόψεις του φιλοσόφου για συγκεκριμένα πολιτεύματα, καθώς...

Η ηθική του Αριστοτέλους και η μεταφυσική του Γρηγορίου Παλαμά

Η σχέση Φιλοσοφίας και Θεολογίας, δηλαδή γνώσης και πίστης, ανέκαθεν απασχόλησε και απασχολεί την επιστημονική σκέψη. Η μεν Φιλοσοφία στην επίλυση του προβλήματος της σχέσης γνώσης και πίστης, έχει ως όπλο της τα επιχειρήματα, ενώ η Θεολογία, το βίωμα και την ελπίδα της πίστεως. Γεννάται λοιπόν η λο...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...