Βιβλία

Θεματικός οδηγός μεταπτυχιακών σπουδών στη Μεγάλη Βρετανία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Θεματικός οδηγός μεταπτυχιακών σπουδών στη Μεγάλη Βρετανία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Θεματικός οδηγός μεταπτυχιακών σπουδών στη Μεγάλη Βρετανία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Θεματικός οδηγός μεταπτυχιακών σπουδών στη Μεγάλη Βρετανία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Θεματικός οδηγός μεταπτυχιακών σπουδών στη Μεγάλη Βρετανία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Θεματικός οδηγός μεταπτυχιακών σπουδών στη Μεγάλη Βρετανία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αναλυτικά προγράμματα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αναλυτικά προγράμματα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αναλυτικά προγράμματα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το ενιαίο σχολείο στην Αγγλία

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται η εκπαιδευτική πολιτική της Αγγλίας για το Ενιαίο Σχολείο, όπως αυτή εκφράστηκε με τις θέσεις των πολιτικών κομμάτων και τις αποφάσεις των κυβερνήσεων από το τέλος του 19ου αιώνα μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Η χρονική αυτή αλληλουχία -η οποία αποτελεί και τον ιστό του βιβλί...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...