Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Γνώθι το curriculum

Tο βιβλίο αυτό απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές των Παιδαγωγικών Τμημάτων και σε εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, απευθύνεται ταυτόχρονα σε όλους όσοι ενδιαφέρονται γενικότερα για τα θέματα και τη διαδικασία της παιδείας. Ο σκοπός του συγγραφέα είναι να βοηθήσει στο να κατανοηθούν, αφενός τα βασικά και γενι...

Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας

Τα δύο μέρη του παρόντος έργου ασχολούνται με τη θεωρία και την πράξη της διδασκαλίας στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης εκπαίδευσης. Το πρώτο μέρος παρουσιάζει τα ιστορικά και επιστημολογικά πλαίσια ανάπτυξης της διδασκαλίας και στη συνέχεια πραγματεύεται βασικά θεωρητικά ερωτήματα σχετικά με την έννοι...

Η ηθική διδάσκεται

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η ηθική διδάσκεται στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η ηθική διδάσκεται, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η παιδαγωγική θεωρία - πράξη του Απόστολου Μακράκη και η αναίρεσή της

Στο έργο αυτό αγωνίζομαι, επιθυμώ, Θέλω, προσπαθώ να εκφράσω κανονικά με τρόπους όσο πιο απλούς και κατανοητούς γίνεται, την επιστημονική δημιουργική συνεργασία των 17 επιστημών της Αγωγής (βλ. Εισαγωγή), με τη 18η επιστήμη της Αγωγής, η οποία είναι κατά τη γνώμη μας η Ορθόδοξη επιστημονική Χριστιαν...

Κοιτάζοντας την οθόνη, αγγίζοντας τα πλήκτρα

Στο βιβλίο αυτό καταγράφεται η γνώση και η εμπειρία που προέκυψε κατά τη διάρκεια μιας τετράχρονης ερευνητικής πορείας μέσα στις σχολικές τάξεις, με θέμα την επικοινωνία. Συγκεκριμένα, πραγματεύεται τις μετατροπές της παιδαγωγικής σχέσης, της σχέσης δηλαδή ανάμεσα στο μαθητή και το δάσκαλο, όταν η ...

Η προβληματική της φιλοσοφίας της παιδείας στα Προλεγόμενα του Αδαμάντιου Κοραή

Η αναζήτηση, και ανάδειξη του φιλοσοφικού προβληματισμού του Αδαμάντιου Κοραή, όπως αυτός εκφράζεται μέσα από τα "Προλεγόμενα" σε ζητήματα της παιδείας και της εκπαίδευσης με σκοπό την διάδοση της σκέψης αυτού και του προβληματισμού του. Ο Κοραής, αναμφισβήτητα υπήρξε ένας ξεχωριστός διανοούμενος...

Λατρεία και νεύρωση στην παιδαγωγική της καινοτομίας

Η Παιδαγωγική της Καινοτομίας αποτελεί όπως θέλουν πολλοί, την επιστήμη του 21ου αιώνα. Το ανά χείρας βιβλίο, μελετώντας μια σειρά από κείμενα δυτικών κυρίως διανοητών, επιδιώκει να ανιχνεύσει τους όρους, τους στόχους και τις συνέπειες μιας παιδαγωγικής διαδικασίας, η οποία αναπνέει μέσα σε αυτό το ...

Θεωρία και φιλοσοφία της παιδείας στην Ελληνική διανόηση

Η φιλοσοφία της παιδείας και η παιδαγωγική έχουν πολλά κοινά σημεία αλλά και αρκετές διαφορές. Σημαντικότερη διαφορά είναι το γεγονός ότι η επιστήμη της παιδαγωγικής ασχολείται κυρίως με πρακτικά, εμπειρικά και επί μέρους ζητήματα ενώ η φιλοσοφία της παιδείας με θέματα θεωρητικής υφής και γενικότερ...

Θεωρίες της αγωγής

Ακολουθώ και σε αυτόν τον τόμο την γραμμή που χάραξα ήδη στον προηγούμενο. Σκοπός μου παραμένει η προσέγγιση σύγχρονων θεμάτων και προβλημάτων της Παιδαγωγικής μέσω των απόψεων και των προτάσεων των "κλασικών" παιδαγωγών. Δεν ενδιαφέρει τόσο η με την μορφή βιογραφικών αναφορών έκθεση του έργου και τ...

Το νέο σχολείο και η σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα

Το έργο του Χριστόπουλου Χρ. Κλεομένη είναι απλό και κατανοητό. Ο John Dewey ίδρυσε το "νέο" σχολείο και προσπάθησε να κάνει τις φιλοσοφικές του ιδέες παιδαγωγική πράξη. Μέσα από το έργο του συγγραφέα, φαίνεται η προσπάθεια του John Dewey να εκμηδενίσει την απόσταση μεταξύ σχολείο και ζωής, η οποία ...

Παιδαγωγικές αντιλήψεις του Αριστοτέλη

Ο Αριστοτέλης είναι όχι μόνο ο μεγάλος κλασικός της φιλοσοφίας, αλλά πρέπει να θεωρηθεί κι ένας κλασικός της Παιδαγωγικής και μάλιστα όχι μόνο ως θεωρητικός διερμηνευτής της παιδείας αλλά και ως δάσκαλος με την ίδρυση του Λυκείου του. [...] Με την παρούσα μελέτη επιχειρείται μια συστηματική παρουσί...

Περί παιδαγωγικής

Η πραγματεία του Ιμμάνουελ Καντ "Περί παιδαγωγικής" περιλαμβάνει μια σειρά πρακτικών συμβουλών και υποδείξεων για γονείς και παιδαγωγούς στο καθημερινό τους έργο της ανατροφής και εκπαίδευσης του εξελισσoμένου ανθρώπου από την πρώτη παιδική ηλικία έως την εφηβεία. Περιέχει δε ως θεωρητικό υπόβαθρο κ...

Η εγκοπή της φιλοσοφίας της παιδείας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η εγκοπή της φιλοσοφίας της παιδείας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η εγκοπή της φιλοσοφίας της παιδείας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σύγχρονοι παιδαγωγικοί προβληματισμοί

Πρόθεση αυτού του βιβλίου είναι να παρουσιαστούν διάφορες θεωρήσεις γύρω από καταστατικά χαρακτηριστικά της γερμανικής διανόησης σε θέματα παιδείας με την ευρύτερη έννοια του όρου αφενός, της "κουλτούρας" - διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αφετέρου. Τα κείμενα που ακολουθούν αφορούν θεωρητικές μελέτες, β...

Φιλοσοφικά κείμενα παιδείας και πολιτικής

"Από την εποχή του Σοφιστή του Πλάτωνα είναι γνωστό ότι ο φιλόσοφος είναι θεατής. Έτσι, η φιλοσοφία είναι αθάνατη, παρότι δεν έμεινε στη θέση της καμία από τις αξίες που ξέραμε. Και να καίγεται η Ρώμη, κανένας δεν σε εμποδίζει να είσαι θεατής και να λες τι βλέπεις και γιατί το κρίνεις όπως το κρίνει...

Ο Σοπενχάουερ ως παιδαγωγός. Σκέψεις και αποσπάσματα

Σοπενχάουερ: Όσο άδολος και ιδανικός κι αν φαίνεται ο θαυμασμός μας για το αγαπημένο πρόσωπο, ο πραγματικός τελικός σκοπός του έρωτά μας είναι η δημιουργία ενός νέου ατόμου. Αυτό φαίνεται πολύ καλά απ' το γεγονός ότι ο έρωτας δεν αρκείται σε μια αμοιβαιότητα αισθημάτων μόνο, αλλά ζητάει ν' αποκτήσε...

Μελετήματα για τη θεωρία και την πράξη της διδασκαλίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μελετήματα για τη θεωρία και την πράξη της διδασκαλίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μελετήματα για τη θεωρία και την πράξη της διδασκαλίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

John Dewey

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο John Dewey στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το John Dewey, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Γνώθι το curriculum

Tο βιβλίο αυτό απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές των Παιδαγωγικών Τμημάτων και σε εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, απευθύνεται ταυτόχρονα σε όλους όσοι ενδιαφέρονται γενικότερα για τα θέματα και τη διαδικασία της παιδείας. Ο σκοπός του συγγραφέα είναι να βοηθήσει στο να κατανοηθούν, αφενός τα βασικά και γενι...

Πλούταρχος

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πλούταρχος στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πλούταρχος, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...