Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Τερτυλλιανού απολογητικός

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τερτυλλιανού απολογητικός στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τερτυλλιανού απολογητικός, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η "Σύνοψις χρονική" του Κωνσταντίνου Μανασσή στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η "Σύνοψις χρονική" του Κωνσταντίνου Μανασσή, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της γλώσσας του Γεωργίου Ακροπολίτη. Η μονογραφία αυτή φιλοδοξεί να καλύψει ένα μέρος ενός σημαντικού, κατά τη γνώμη μας, κενού στις βυζαντινολογικές σπουδές: λείπουν αναλυτικές ειδικές μονογραφίες, που να παρουσιάζουν με πληρότητα και με μέθοδο περιγραφική...

Όνειρα, οράματα και προφητικές διηγήσεις στα ιστορικά έργα της ύστερης βυζαντινής εποχής

Τα όνειρα και τα οράματα ως διηγηματικές μονάδες που διανθίζουν έργα κάθε λογοτεχνικού είδους, έχουν ιδιαίτερη σημασία, επειδή μπορούν να συνδέουν τον κόσμο του ύπνου και των συμβόλων με αυτόν της εγρήγορσης και της πραγματικότητας. Η ύστερη αρχαιότητα κυρίως κληροδότησε ποικίλα θεωρητικά δοκίμια κα...

Ο εικονογραφικός κύκλος των Εωθινών Ευαγγελίων στην Παλαιολόγεια μνημειακή ζωγραφική των Βαλκανίων

[...] Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται συστηματική διαπραγμάτευση του εικονογραφικού κύκλου των Εωθινών ευαγγελίων στα χρόνια των Παλαιολόγων, εποχή κατά την οποία εξελίσσεται σημαντικά και ιστορείται στην πιο εκτεταμένη του μορφή. Στο Α' μέρος εξετάζονται κείμενα της χριστιανικής γραμματείας, τα...

Ο Διγενής Ακρίτης Escorial και το Ποντιακό δημοτικό τραγούδι

Η συγκριτική αυτή μελέτη επιχειρεί να συμβάλει στην αναζήτηση της κατασκευής και του ποιητικού χαρακτήρα τόσο του μεσαιωνικού ελληνικού έπους του "Διγενή Ακρίτη" - διασκευή escorial - όσο και των ποντιακών δημοτικών τραγουδιών και κυρίως των ηρωικών. Επίσης, στη διαφώτιση ζητημάτων του έπους, όπως τ...

Συσχέτιση βυζαντινής γραμματείας με κρατικές και θρησκευτικές λειτουργίες: Μια περιληπτική αναφορά

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Συσχέτιση βυζαντινής γραμματείας με κρατικές και θρησκευτικές λειτουργίες: Μια περιληπτική αναφορά στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Συσχέτιση βυζαντινής γραμματείας με κρατικές και θρησκευτικές λειτουργίες: Μια περιληπτική αναφορά, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το "Target Group" του Στρατηγικού του Μαυρικίου και η ταυτότητα του συντάκτη στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το "Target Group" του Στρατηγικού του Μαυρικίου και η ταυτότητα του συντάκτη, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ο Διγενής Ακρίτης Escorial και το ηρωικό τραγούδι του υιού του Ανδρονίκου

Το περιεχόμενο του βιβλίου εντάσσεται στη γενικότερη προβληματική που υπάρχει γύρω από το βυζαντινό δημοτικό τραγούδι και το έπος του "Διγενή Ακρίτη". Ειδικότερα καταπιάνεται με το πρόβλημα της ποιητικής σχέσης και "του Διγενή Ακρίτη" Escorial με το ηρωϊκό τραγούδι "του υιού του Ανδρονίκου". Βασι...

Ιστορικόν δοκίμιον περί του θεάτρου και της μουσικής των Βυζαντινών

Ο διαπρεπής έλληνας μελετητής της μεσαιωνικής ελληνικής ιστορίας και λογοτεχνίας μελετά το θέατρο κατά τους βυζαντινούς χρόνους. Οι Μεγάλοι Πατέρες της Χριστιανικής Εκκλησίας επιτέθηκαν με δριμύτητα στο δράμα ως έκφανση της ειδωλολατρίας, και κατά συνέπεια το θέατρο έζησε "άδοξον μεν και άθλιον βίον...

Ιστορικόν δοκίμιον περί του θεάτρου και της μουσικής των Βυζαντινών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ιστορικόν δοκίμιον περί του θεάτρου και της μουσικής των Βυζαντινών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ιστορικόν δοκίμιον περί του θεάτρου και της μουσικής των Βυζαντινών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η βυζαντινή λογοτεχνία από τον 6ο αιώνα ως την Άλωση της Κωνσταντινούπολης

Η βυζαντινή λογοτεχνία εξακολουθεί να παραμένει εν πολλοίς άγνωστη πέρα από ένα στενό κύκλο ειδικών. Πολύ λίγοι συγγραφείς, όπως ο Προκόπιος, ο Μιχαήλ Ψελλός ή η Άννα Κομνηνή, είναι γνωστοί στο πλατύ κοινό, και αυτοί μόνο κατ' όνομα, κάτι που οφείλεται, εκτός των άλλων, στο γεγονός ότι λείπει μια Ισ...

Λάμια η περίφημη εταίρα

Στο έργο αυτό δίδεται αδρά η μορφή του περίφημου παλικαριού της ελληνιστικής εποχής, του Δημητρίου του Πολιορκητού, αλλά και όλο το ιστορικό πλαίσιο με πολλή ακρίβεια, σεβασμό απόλυτο στις πηγές και λεπτομέρειες και πληροφορίες εν πολλοίς άγνωστες, όχι μόνο στο ευρύτερο φιλομαθές αλλά και ειδικό κοι...

Δημητρίου Κυδώνη μετάφραση του Ψευδoαυγουστίνειου Soliloquia

[...] Αντικείμενο της προκείμενης εργασίας είναι η εξέταση της χειρόγραφης παράδοσης και η κριτική έκδοση της μετάφραση του ψευδοαυγουστίνειου έργου "Soliloquia animae ad deum" από τον Δημήτριο Κυδώνη. Για μια ολοκληρωμένη μελέτη, ωστόσο, αυτής της μετάφρασης πρέπει να συνεκτιμηθεί το πνευματικό κλί...

Τρεις Βρεταννοί μελετητές της αίγλης του Βυζαντίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τρεις Βρεταννοί μελετητές της αίγλης του Βυζαντίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τρεις Βρεταννοί μελετητές της αίγλης του Βυζαντίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

A History of Byzantine Literature 850-1000

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο A History of Byzantine Literature 850-1000 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το A History of Byzantine Literature 850-1000, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το Βυζάντιο και το τέλος του στην Παλαιολόγεια Γραμματεία

Το Βυζάντιο στη χιλιόχρονη διαδρομή του επετέλεσε διπλό έργο: μετέδωσε το χριστιανικό φως κατά τρόπο συστηματικό και επίσημο και συντέλεσε στη διάδοση του Ελληνοχριστιανικού πνεύματος στην Ανατολή. Παράλληλα στάθηκε ακλόνητος ακρίτας στο μεταίχμιο Δύσεως και Ανατολής αποκρούοντας τον ένα ύστερα από ...

Μελέτες στη βυζαντινή λογοτεχνία του 11ου και 12ου αιώνα

Η Βυζαντινή Λογοτεχνία θεωρείται συχνά σαν μια συσσώρευση από στερεότυπες μορφές και ειδολογικές συμβάσεις που δεν αφήνουν καθόλου περιθώρια για ανεξάρτητη σκέψη ή έκφραση. Συνεπώς, οι Ιστορίες της Βυζαντινής Λογοτεχνίας έχουν την τάση να εστιάζουν στην ιστορία των λογοτεχνικών ειδών. Τα δοκίμια ...

Εισαγωγή στη βυζαντινή ποίηση

Το παρόν βιβλίο απευθύνεται κυρίως στους φοιτητές των φιλοσοφικών σχολών, των σχολών ανθρωπιστικών επιστημών και των θεολογικών σχολών που διδάσκονται τα μαθήματα της Βυζαντινής Φιλολογίας και της Βυζαντινής Ποίησης. Ταυτοχρόνως, είναι χρήσιμο σε όποιον επιθυμεί να σχηματίσει μία επαρκή - όσο φυσικά...

Η προσωπικότητα και το έργο του Μιχαήλ Ψελλού

Ο Μιχαήλ Ψελλός άφησε πίσω του τεράστιο συγγραφικό έργο με το οποίο καταπιάστηκαν γενιές βυζαντινολόγων σε μια προσπάθεια να προσεγγίσουν τις ιδέες του και το πολιτικο-φιλοσοφικό του πιστεύω. Χαρισματική μορφή αλλά και τόσο αμφιλεγόμενη λόγω της ευκολίας με την οποία προσαρμοζόταν στην εκάστοτε πολι...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...