Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 15
Λογική σχεδίαση ψηφιακών συστημάτων

Περιέχει: Εισαγωγή - Συστήματα αρίθμησης που βασίζονται στη θέση του ψηφίου - Εισαγωγή στην Άλγεβρα Boole - Συναρτήσεις Boole - Λογικές Πύλες και Πρώτα Παραδείγματα Υλοποίησης Συναρτήσεων Boole με Αυτές - Υλοποίηση Οποιασδήποτε Συνάρτησης Boole με Πύλες Τοποθετημένες σε Δύο Επίπεδα, Χωρίς Απλοπο...

Σχεδίαση διαδραστικότητας επεκτείνοντας την αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή

Δεν υπήρχε ποτέ μεγαλύτερη ανάγκη, για τους σχεδιαστές διαδραστικότητας να αναπτύξουν τεχνολογίες διαδραστικότητας τόσο για την σημερινή γενιά, όσο και για τις επόμενες. Για να το επιτύχουν θα χρειαστεί να έχουν ένα σύνολο δεξιοτήτων από διάφορους κλάδους, όπως ψυχολογία, αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολ...

Το μονοπάτι του e-πολεμιστή

Το μονοπάτι του e-πολεμιστή αφορά εκείνον τον καθημερινό χρήστη υπολογιστών ο οποίος χρησιμοποιεί τον εικονικό κόσμο του διαδικτύου για να δημιουργήσει συνθήκες που αργότερα θα μεταφέρει στον πραγματικό κόσμο με σκοπό να τον κάνει καλύτερο. Αποτελείται από μια συλλογή άρθρων του συγγραφέα τα οποί...

Γενικές αρχές επιστήμης των υπολογιστών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Γενικές αρχές επιστήμης των υπολογιστών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Γενικές αρχές επιστήμης των υπολογιστών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τεχνολογία λογισμικού

[...] Τα 32 κεφάλαια της έβδομης έκδοσης έχουν αναδιοργανωθεί σε πέντε ενότητες. Η οργάνωση αυτή, η οποία διαφέρει σημαντικά από αυτήν της έκτης έκδοσης, έχει γίνει προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερος διαχωρισμός των ενοτήτων και να βοηθήσει τους εκπαιδευτές, οι οποίοι ίσως δεν έχουν το χρόνο να τελ...

Βασικές δομές ενσωματωμένων συστημάτων

Η αυτοματοποίηση και η κυριαρχία των υπολογιστικών διατάξεων στην καθημερινή ζωή του άνθρωπου έχουν οδηγήσει τα ενσωματωμένα συστήματα (embedded systems) να αποτελούν τα τελευταία χρόνια σημαντική εξέλιξη στον τομέα της πληροφορικής και της εφαρμοσμένης μηχανικής. Καθώς το μέλλον προδιαγράφεται όλο ...

Εισαγωγή στις υπολογιστικές μεθόδους για τις οικονομικές και επιχειρησιακές σπουδές

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της οικονομικής επιστήμης μέσα από το υπολογιστικό περιβάλλον, προκειμένου να εξοικειωθεί ο αναγνώστης με την υπολογιστική μοντελοποίηση και την επίλυση οικονομικών προβλημάτων. Περιλαμβάνει ασκήσεις και προβλήματα για τα πλέον απαραίτητα θέματ...

Αρχές λειτουργίας και προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Σκοπός του βιβλίου είναι να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο και περιεκτικό εγχειρίδιο εισαγωγής στον κόσμο της πληροφορικής και των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Μέσα από αναλυτική παρουσίαση, πληθώρα παραδειγμάτων, ασκήσεις και επιπλέον βοηθητικό υλικό (προσβάσιμο μέσω internet) καλύπτει θέματα που αφορούν...

Αρχές λειτουργίας και προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Το βιβλίο είναι οργανωμένο σε πέντε μέρη, κάθε ένα εκ των οποίων αναλύει μια διαφορετική πτυχή της πληροφορικής. Παρ' όλο που το βιβλίο γράφτηκε με την προοπτική να καλυφθεί σειριακά σε ένα ή δυο πανεπιστημιακά μαθήματα, το υλικό κάθε μέρους είναι σχετικά ανεξάρτητο από τα υπόλοιπα και έτσι ένα ή πε...

Στοιχεία υπολογιστικών συστημάτων

Η 4η έκδοση καλύπτει τα πιο σύγχρονα θέματα της τεχνολογίας της πληροφορικής (ΙΤ). Λαμβάνει υπ' όψη την αλληλεξάρτηση των επιχειρήσεων με τα πληροφοριακά τους συστήματα, τη διαφοροποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τη μειούμενη διάρκεια ζωής των προϊόντων και υπηρεσιών και εισάγει τον αναγνώ...

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Το κορυφαίο σε κυκλοφορία βιβλίο αρχιτεκτονικής υπολογιστών επαναπροσδιορίζει το συγκεκριμένο επιστημονικό χώρο μέσω της νέας ανανεωμένης έκδοσης του στην οποία καταγράφεται η ιστορική μεταφορά από τους μονοπύρηνους στους πολυπύρηνους επεξεργαστές. Οι Hennessy και Patterson, χρησιμοποιώντας την περί...

Αλληλεπίδραση ανθρώπου - υπολογιστή

Το βιβλίο αυτό καλύπτει με ολοκληρωμένο τρόπο βασικές έννοιες, αρχές, μεθόδους, μοντέλα και παραδείγματα των κύριων φάσεων του κύκλου ζωής τής ανάπτυξης διαδραστικών προϊόντων και συστημάτων. Πιο συγκεκριμένα καλύπτει τις εξής φάσεις: - Έρευνα και αναζήτηση των δεδομένων που θα θέσουν τις απαιτήσ...

Εισαγωγή στους υπολογιστές

Το όνομα Peter Norton είναι ένα αξιόπιστο όνομα στην τεχνολογία πληροφοριών, συνώνυμο με τους υπολογιστές για σχεδόν δύο δεκαετίες. Η απαράμιλλη επιτυχία αυτής της σειράς έχει οδηγήσει στην 6η έκδοση της τριλογίας που περιλαμβάνει τα Βασικά Θέματα Πληροφορικής και τις Βασικές Έννοιες -φέρνοντας μαζί...

Εισαγωγή στην τεχνολογία πληροφοριών

Σε αυτό το βιβλίο, ο αναγνώστης θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τις βασικές αρχές της επιστήμης των υπολογιστών αλλά και την εφαρμογή τους στην επιστήμη της πληροφόρησης. Επομένως, εξετάζονται θέματα της επιστήμης των υπολογιστών όπως τα ιεραρχικά μοντέλα γνώσης, η φιλοσοφία της πληροφορίας, η αρχι...

Οργάνωση και αρχιτεκτονική των υπολογιστών

Σύστημα του υπολογιστή, Υπομονάδες του υπολογιστή, Δομές διασύνδεσης, Διασύνδεση μέσω διαύλου, PCI, Συνιστώμενα θέματα μελέτης και δικτυακοί τόποι, Ενδιάμεση μνήμη (Cache), Βασικές έννοιες σχετικά με την ενδιάμεση μνήμη (Cache), Οργανώσεις των Cache των Pentium 4 & Power PC, Εσωτερική μνήμη, Αναπαρά...

Ασκήσεις αρχιτεκτονικής υπολογιστών

Οι "Ασκήσεις αρχιτεκτονικής υπολογιστών" αποτελούν μια πλούσια συλλογή υποδειγματικά και αναλυτικά λυμένων ασκήσεων οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με οποιοδήποτε βιβλίο "Αρχιτεκτονικής υπολογιστών" και να βοηθήσουν στην καλύτερη αφομοίωση της διδαχθείσας ύλης, καλύπτοντας την ακόλ...

Πληροφορική και αρχιτεκτονική

[...] Το παρόν βιβλίο εδράζεται στο ΜΠ-07, όμως την ίδια στιγμή αναπτύσσει δικό του επιπλέον εννοιολογικό και μεθοδολογικό πυρήνα, που ερείδεται στην ιστορία και τη θεωρία του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, της αρχιτεκτονικής, της κατασκευής. Ένα βιβλίο Πληροφορικής στην Αρχιτεκτονική δεν είναι ένα βι...

Πληροφορική και επαγγέλματα υγείας

Το βιβλίο αυτό αφορά όσους αναπτύσσουν ή χρησιμοποιούν πληροφοριακά συστήματα που τεκμηριώνουν, οργανώνουν, αυτοματοποιούν ή απλοποιούν το έργο που προσφέρεται στις μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας. Στο βιβλίο αυτό: - Παρουσιάζονται τα υποσυστήματα που συνθέτουν ένα Νοσοκομειακό Πληροφοριακό Σύστ...

English for Information Technology

The book "English for Information Technology" is written for students of IT and Computing. It aims at introducing students to the scientific English reading, writing and speaking skills It contains a variety of scientific texts, cover letter and CV sam-ples, tips for writing technical reports and pr...

Εισαγωγή στην πληροφορική και τον προγραμματισμό

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εισαγωγή στην πληροφορική και τον προγραμματισμό στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εισαγωγή στην πληροφορική και τον προγραμματισμό, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 15
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...