Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Η λύση του προβλήματος στη φυσική

Είναι γνωστή η αξία που έχει η λύση του προβλήματος στη διδασκαλία της Φυσικής αλλά και άλλων γνωστικών αντικειμένων. Στο πρώτο μέρος του παρόντος συγγράμματος γίνεται εκτεταμένη αναφορά στην έννοια του προβλήματος, στις διανοητικές διαδικασίες που εμπλέκονται στη λύση ενός προβλήματος, στην υποδομή...

Διδάσκω φυσική

Υπάρχουν εργαλεία- μέθοδοι με τα οποία μπορούμε να παραστήσουμε γραφικά- οπτικά πληροφορίες στη διδακτική της φυσικής: Ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά τους; Μπορούν να κατασκευαστούν με εφαρμογή ενός αλγορίθμου; Πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν διδακτικά;...

Εργαστηριακές ασκήσεις φυσικής

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εργαστηριακές ασκήσεις φυσικής στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εργαστηριακές ασκήσεις φυσικής, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μαθήματα εισαγωγικής φυσικής

Τα "Μαθήματα Εισαγωγικής Φυσικής" βασίζονται σε μια εκτενή διδακτική εμπειρία και σε έρευνες που διεξάγει η ομάδα Physics Education Group του Πανεπιστημίου της πολιτείας Washington πάνω από είκοσι χρόνια. Στις έρευνες αυτές αναζητήθηκαν και ταυτοποιήθηκαν πολλές από τις συνηθισμένες δυσκολίες που έχ...

ΑΣΕΠ φυσική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο ΑΣΕΠ φυσική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το ΑΣΕΠ φυσική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

120 προβλήματα στη μηχανική ΙΙ

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο 120 προβλήματα στη μηχανική ΙΙ στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το 120 προβλήματα στη μηχανική ΙΙ, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η φυσική του ΑΣΕΠ για φυσικούς, χημικούς και γεωλόγους

Για φυσικούς, χημικούς και γεωλόγους. Το 2ο μέρος της σειράς "Η φυσική του ΑΣΕΠ" του συγγραφέα Σωτήρη Μαρτίνου, περιλαμβάνει την ύλη του διαγωνισμού του 2007 και αναφέρεται σε: Οπτική, θερμοδυναμική, σύγχρονη φυσική. Το βοήθημα περιέχει 300 θέματα πολλαπλής επιλογής ποικίλης δυσκολίας, τα οποία έχου...

Μαθήματα φυσικής για τα παιδιά των φίλων μου

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα μοναδικό ντοκουμέντο: περιλαμβάνει τις παραδόσεις στοιχειωδών μαθημάτων φυσικής που έκανε η Μαρί Κιουρί το 1907 στην κόρη της Ιρέν και στα παιδιά διακεκριμένων συναδέλφων της, στο πλαίσιο ενός αυτοσχέδιου, προτοποριακού "εκπαιδευτικού συνεταιρισμού". Οι σημειώσεις αυτές, ...

Εισαγωγή στη σύγχρονη φυσική

Το παρόν σύγγραμμα αποτελεί εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική (μετακλασική Φυσική) στα πλαίσια της Γενικής Φυσικής. Απευθύνεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των τμημάτων Φυσικής, αλλά και άλλων τμημάτων που διδάσκονται τη Γενική Φυσική. Περιλαμβάνει επίσης όλη την ύλη των εξετάσεων των Φυσικών και ...

Η φυσική του ΑΣΕΠ για φυσικούς, χημικούς, βιολόγους και γεωλόγους

Το βοήθημα αυτό απευθύνεται στους υποψήφιους τους διαγωνισμού του ΑΣΕΠ και συγκεκριμένα στους πτυχιούχους φυσικούς. Περιλαμβάνει δηλαδή την ύλη και κινείται στο επίπεδο του κυρίου μαθήματος ειδικότητας. Η ύλη που περιλαμβάνεται αντιστοιχεί στο διαγωνισμό του 2005. [...] Ο κύριος κορμός που παρόντ...

Πέντε εύκολα μαθήματα

Το βιβλίο αυτό έχει δύο βασικούς στόχους: αφενός μεν προσπαθεί να εξοικειώσει τους καθηγητές της Φυσικής με την έρευνα στον τομέα της Διδακτικής της Φυσικής και τα συμπεράσματα που έχουν προκύψει από την έρευνα αυτή, και αφετέρου φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα εγχειρίδιο, που ο διδάσκων θα μπορεί να το...

Φυσική για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ

Το σύγγραμμα γράφηκε για να εξυπηρετήσει τις αυξανόμενες και επείγουσες πλέον ανάγκες των συναδέλφων φυσικών κλπ. καθηγητών, υποψήφιων των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ. Αποτελείται από τέσσερα τμήματα: - ένα εκτεταμένο τυπολόγιο με στοιχεία θεωρίας, - δέκα ερωτηματολόγια πολλαπλής επιλογής (τεστ) με ...

Θερμοκρασία, θερμότητα, εσωτερική ενέργεια, εντροπία, ενθαλπία

Αφορμή για την παρούσα πραγματεία αποτελεί η πρόθεση του γραφόντος να επιτευχθεί μια πληρέστερη προσέγγιση του μαθητή και του φοιτητή με τις πέντε αυτές βασικές έννοιες της φυσικής. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε μια αρκετά ευρεία βιβλιογραφία από την οποία αντλήθηκαν αρκετά στοιχεία. ...

Μαθήματα φυσικής

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μαθήματα φυσικής στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μαθήματα φυσικής, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ασκήσεις φυσικής

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ασκήσεις φυσικής στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ασκήσεις φυσικής, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αυτοαξιολόγηση στη φυσική

Το παρόν Β΄ τεύχος του βιβλίου "Αυτοαξιολόγηση στη φυσική" αναφέρεται στα θέματα Σύγχρονης Φυσικής, στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι καθηγητές (φυσικοί, χημικοί, βιολόγοι, γεωλόγοι) στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Περιλαμβάνει 252 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, με απαντήσεις και σχόλια σε όσες περιπτώσεις...

Διαγωνισμοί πρόσληψης εκπαιδευτικών Α.Σ.Ε.Π., κλάδος φυσικών

Περιέχει: - Ψυχοπαιδαγωγικά θέματα - Γενική διδακτική - Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Multiple choice - Όλα τα τεθέντα θέματα Α.Σ.Ε.Π....

Διαγωνισμοί πρόσληψης εκπαιδευτικών, κλάδος φυσικών
Το μήλο και το κουάρκ

Το μήλο είναι μυρωδάτο, εύγευστο, κόκκινο, πρασινοκόκκινο ή πράσινο, χειροπιαστό αντικείμενο. Το κόβεις από τη μηλιά ή το ψωνίζεις από τη λαϊκή της γειτονιάς σου, το πιάνεις, το μυρίζεις, διακρίνεις το σχήμα του, το ζυγίζεις, το ξεφλουδίζεις, το δαγκώνεις, το γεύεσαι. Έχει στενές σχέσεις με τις αισθ...

Εφαρμοσμένη φυσική

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους Σπουδαστές των σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θετικής κατεύθυνσης που διδάσκονται τη Φυσική ως γενικό μάθημα....

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...