Βιβλία

Εύρωστος έλεγχος δυναμικών συστημάτων

Το πεδίο του Εύρωστου Ελέγχου γνώρισε σημαντική ανάπτυξη κατά τα τελευταία χρόνια. Οι προτεινόμενες μέθοδοι διακρίνονται σε αυτές που αναφέρονται στο πεδίο του χρόνου και σε αυτές που αναφέρονται στο πεδίο της συχνότητας. Ανάλογα με την πληροφορία που παρέχουν, οι θεωρούμενες αβεβαιότητες διακρίνοντ...

Βέλτιστος έλεγχος συστημάτων

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κυρίως σε τελειόφοιτους προπτυχιακούς φοιτητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές των Σχολών Θετικών Επιστημών, των Πολυτεχνικών Σχολών καθώς και των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών που θέλουν να εντρυφήσουν σε θέματα Λογισμού Μεταβολών και Θεωρίας Βέλτιστου Ελέγχου. Μπορεί επίσης ...

Ταλαντώσεις δυναμικών συστημάτων με μη γραμμικά χαρακτηριστικά

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ταλαντώσεις δυναμικών συστημάτων με μη γραμμικά χαρακτηριστικά στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ταλαντώσεις δυναμικών συστημάτων με μη γραμμικά χαρακτηριστικά, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Βιομηχανικός έλεγχος

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Βιομηχανικός έλεγχος στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Βιομηχανικός έλεγχος, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...