Βιβλία

Κείμενο και επικοινωνία

Πώς επικοινωνούν οι άνθρωποι μεταξύ τους; Αν παρατηρήσουμε τη γλώσσα στην καθημερινή της χρήση, θα διαπιστώσουμε ότι η γλωσσική επικοινωνία πραγματοποιείται με κείμενα. Το βιβλίο παρουσιάζει τις βασικές έννοιες και τα μεθοδολογικά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί για τη μελέτη των κειμένων στον επιστημ...

Διαλεκτολογία

Όταν πρωτοδημοσιεύτηκε το 1980, η "Διαλεκτολογία" αποτέλεσε μία ρηξικέλευθη τομή, ενσωματώνοντας τα υποδείγματα της αστικής διαλεκτολογίας (κοινωνιογλωσσολογίας), της διαλεκτικής γεωγραφίας και της χωρικής ποικιλίας σε έναν ενιαίο κλάδο. Σε αυτή τη νεότερη έκδοση, οι συγγραφείς λαμβάνουν υπόψη τη...

Όψεις του ακαδημαϊκού λόγου

Μια ερευνητική ματιά στα ποικίλα είδη του ελληνικού ακαδημαϊκού λόγου είναι το βιβλίο αυτό. Μέσα από αυτόνομα άρθρα, πρόσφατα ή και παλιότερα, επιχειρείται μια προσέγγιση της οργανωτικής δομής, και των λεξικογραμματικών στοιχείων ως μέσων έκφρασης της προθετικότητας, αξιολόγησης/στάσης ή ευγένειας τ...

Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης

Έχουν περάσει είκοσι πέντε σχεδόν χρόνια από τον αρχικό σχεδιασμό του παρόντος βιβλίου ως διδακτικού βοηθήματος για τις παραδόσεις του μαθήματος της Γενικής Γλωσσολογίας ΙΙ στο Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Το μάθημα απευθυνόταν σε ένα ακροατήριο υποψήφιων φιλολόγων, πολλοί λίγοι από τους οποίους θα σ...

Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης

...Πρωταρχικός στόχος του βιβλίου αυτού είναι να αποτελέσει ένα σύντομο χρηστικό βοήθημα στη μελέτη των γλωσσικών υποσυστημάτων, βάσει του οποίου μπορεί κανείς -εντός και εκτός μαθήματος- να επιχειρήσει μια περαιτέρω διερεύνηση των γλωσσολογικών προβλημάτων. Παράλληλα. επιδιώκεται η γνωριμία με ορι...

Η μαγική γλώσσα

- Αναίρεση των μέχρι τώρα γλωσσολογικών και ετυμολογικών θεωριών. - Προκατακλυσμιαία η ύπαρξη συλλαβικής γραφής. - Η Ελληνική, γνησιότερη διάδοχος της πανμήτηρας μεσογειακής γλώσσας. - Άμεσες προεκτάσεις στην ανθρώπινη προϊστορία. Επιτακτική η ανάγκη αναθεώρησής της. ...

Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η εποποιΐα της γλώσσας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η εποποιΐα της γλώσσας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η εποποιΐα της γλώσσας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η δονητική των γραμμάτων

Άγνωστα καββαλιστικά κείμενα που διδάσκουν την τεχνική της εκφώνησης των των διαφόρων γραμμάτων και λέξεων, που με την ηχητική τους χρησιμεύουν στην επίτευξη της θεραπευτικής της έκστασης και του διαλογισμού....

Γλώσσα και γνώση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Γλώσσα και γνώση στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Γλώσσα και γνώση, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μετασχηματιστική σύνταξη

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μετασχηματιστική σύνταξη στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μετασχηματιστική σύνταξη, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μηνύματα και σήματα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μηνύματα και σήματα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μηνύματα και σήματα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Θέματα λειτουργικής σύνταξης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Θέματα λειτουργικής σύνταξης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Θέματα λειτουργικής σύνταξης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Θέματα κοινωνικής και θεωρητικής γλωσσολογίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Θέματα κοινωνικής και θεωρητικής γλωσσολογίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Θέματα κοινωνικής και θεωρητικής γλωσσολογίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Γλώσσα και δομή

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Γλώσσα και δομή στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Γλώσσα και δομή, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κείμενο και επικοινωνία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κείμενο και επικοινωνία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κείμενο και επικοινωνία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Γλωσσολογικές σχολές, ευρωπαϊκός και αμερικανικός δομισμός

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Γλωσσολογικές σχολές, ευρωπαϊκός και αμερικανικός δομισμός στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Γλωσσολογικές σχολές, ευρωπαϊκός και αμερικανικός δομισμός, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η γλώσσα της διαφήμισης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η γλώσσα της διαφήμισης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η γλώσσα της διαφήμισης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κινηματική γλώσσα και καθολική γλωσσική θεωρία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κινηματική γλώσσα και καθολική γλωσσική θεωρία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κινηματική γλώσσα και καθολική γλωσσική θεωρία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...