Βιβλία

Οικολογική διαχείριση κτηρίων, οικισμών και πόλεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Στις σελίδες του βιβλίου αναπτύσσονται όλες οι προϋποθέσεις της οικολογικής δόμησης και οι δυνατότητες για αναστροφή της περιβαλλοντικής κρίσης μέσα από την αναβάθμιση της ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος. Στο βιβλίο με τίτλο "Οικολογική Διαχείριση Κτηρίων, Οικισμών και Πόλεων στην Ευρωπαϊκή...

Από τη χωροταξία στη χωροδιαχείριση

Στην εποχή μας η "κλασική" παρεμβατική χωροταξία και το παραδοσιακό ρυθμιστικό μοντέλο σχεδιασμού χρήσεων γης παραχωρούν σταδιακά τη θέση τους στον "στρατηγικό χωρικό σχεδιασμό", απαραίτητο για την αποτελεσματική και συντονισμένη διαχείριση της χωρικής αλλαγής σε περιβάλλοντα όπου επικρατεί κατακερμ...

Η περιπέτεια των κηπουπόλεων

Τι ήταν στ' αλήθεια οι κηπουπόλεις; "Οικισμοί μετά κήπων" ή κάτι περισσότερο; Προάστια ευπόρων ή εργατικοί συνοικισμοί; Από ποιους έγιναν και για ποιους; Το βιβλίο αυτό αφηγείται μια ιστορία επίπονων προσπαθειών για τη στέγαση του απλού πολίτη, με ήρωες φωτισμένους εργοστασιάρχες, συνεταιριστές από ...

Η πόλη στην πρώιμη Αναγέννηση

Η μελέτη αυτή πραγματεύεται την εξέλιξη της ευρωπαϊκής πόλης κατά το 15ο ως τις αρχές του 16ου αιώνα, μια εποχή πλούσια σε ανανεωτικά στοιχεία και πειραματισμούς. Επικεντρώνεται στη σχέση του αστικού χώρου με τις υπάρχουσες αρχιτεκτονικές μορφές. Αναφέρει τις οικονομικές, πολιτικές και πολιτιστικές ...

Επανασχεδιασμός υποβαθμισμένων και κατεστραμμένων περιοχών της Ευρώπης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Επανασχεδιασμός υποβαθμισμένων και κατεστραμμένων περιοχών της Ευρώπης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Επανασχεδιασμός υποβαθμισμένων και κατεστραμμένων περιοχών της Ευρώπης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τεχνοπόλεις και στρατηγικές ανάπτυξης στην Ευρώπη

Το βιβλίο εστιάζεται στις περιοχές της Ευρώπης που ξεπερνούν δημιουργικά την κρίση, και συζητούν τις στρατηγικές και τα προγράμματα που στήριξαν την ανάπτυξή τους. Το τελευταίο μέρος του βιβλίου αφορά την Ελλάδα και αξιολογεί επιμέρους στρατηγικές για τη συγκρότηση πόλων τεχνολογίας και νέων βιομηχα...

Προς μια ευρωπαϊκή χωροταξική πολιτική

Οι χωροταξικές πολιτικές των περισσοτέρων χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητος, γεννήθηκαν σε μια περίοδο έντονης οικονομικής ανάπτυξης στις δεκαετίες που ακολούθησαν τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση (Νew Towns Policy στη Βρετανία, metropoles d' equilibre στη Γαλλία, που αποτέλεσε το πρότυπο για την πολιτική...

Η πόλη στην Ευρώπη

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η πόλη στην Ευρώπη στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η πόλη στην Ευρώπη, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...