Βιβλία

Διατήρηση και συντήρηση των βιβλιακών και αρχειακών συλλογών

[...] Η εργασία αυτή είναι προϊόν μιας πολύμηνης και ευδόκιμης συνεργασίας μιας ομάδας που αποτελείται από ειδικούς και έμπειρους επιστήμονες, βιβλιοθηκονόμους, αρχειονόμους, συντηρητές και χημικούς, οι οποίοι κατέθεσαν την συμπυκνωμένη γνώση και εμπειρία τους για την πρόληψη, διατήρηση και συντήρησ...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...