Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 4
Η υγεία στην ψηφιακή εποχή

Στο συνεχώς εξελισσόμενο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, η αναγκαιότητα του ελέγχου πηγάζει τόσο από τους κινδύνους που παρουσιάζονται καθημερινά στις νοσοκομειακές μονάδες όσο και από τις αδυναμίες και τις ατέλειες της ανθρώπινης φύσης. Οι απάτες, οι δολιοφθορές, οι καταχρήσεις, η απόκρυψη στο...

Πληροφοριακά συστήματα οικονομικών και διοικητικών επιστημών

Στη σημερινή εποχή η ψηφιοποιημένη πληροφορία σε έναν οργανισμό ή σε μια επιχείρηση αποτελεί το μέσο διασύνδεσης μεταξύ ανθρώπινου δυναμικού, δεδομένων και διαδικασιών. Στην αλυσίδα αυτή, η ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων έχει συντελέσει στην επίτευξη των στόχων που θέτουν οι οργανισμοί. Το πα...

Καθιερωμένα πληροφοριακά συστήματα επιχειρήσεων

Στο βιβλίο αυτό επιχειρούμε να παρουσιάσουμε διεξοδικά ορισμένα από τα καθιερωμένα πληροφοριακά συστήματα (ΠΣ) που είναι αναγκαία στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Η παρουσίαση αυτών των συστημάτων γίνεται με τεχνικό τρόπο έτσι ώστε να αποτελέσει υπόβαθρο για όσους θέλουν να αναπτύξουν ή να συντηρήσο...

Επιτυχία ή αποτυχία έργων πληροφοριακών συστημάτων

Η παρούσα εργασία μελετά τους λόγους επιτυχίας και αποτυχίας των έργων πληροφοριακών συστημάτων. Οι παράγοντες αποτελούν πάντοτε μία ουσιαστική και σημαντική πτυχή για τη δομή, την εύρωστη λειτουργία και την ανοδική πορεία των παραγόμενων υπηρεσιών και προϊόντων του οργανισμού. Επίσης, παρουσιάζεται...

Διοικητική της αναπτύξεως πληροφοριακών συστημάτων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διοικητική της αναπτύξεως πληροφοριακών συστημάτων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διοικητική της αναπτύξεως πληροφοριακών συστημάτων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει ποικιλία πρακτικών ασκήσεων, δραστηριοτήτων και υποθέσεων, αλλά και εργασιών οι οποίες απαιτούν από τους φοιτητές να χρησιμοποιούν εργαλεία εφαρμογών λογισμικού. Μέσα απ’ αυτές τις δραστηριότητες και με τη βοήθεια ενός διαδραστικού website, αυτό το βιβλίο δίνει στους φοιτη...

Ανασκαφική μεθοδολογία και σχεδιασμός πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση αρχαιολογικών τεκμηρίων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ανασκαφική μεθοδολογία και σχεδιασμός πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση αρχαιολογικών τεκμηρίων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ανασκαφική μεθοδολογία και σχεδιασμός πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση αρχαιολογικών τεκμηρίων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Πληροφοριακά συστήματα

Το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές, σπουδαστές και διοικητικά στελέχη, με στόχο να τους βοηθήσει να κατανοήσουν: α) Την επιχειρηματική σημασία των πληροφοριακών συστημάτων και β) τις δυνατότητες και τη σωστή χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικής, αναφορικά με τα Επιχειρηματικά Πληροφοριακά Συστήματα...

Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στη ναυτιλία

Στο βιβλίο περιγράφονται τα σημαντικότερα από τα προηγμένα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα που χρησιμοποιούνται στη Ναυτιλία, σχολιάζονται οι αρχές λειτουργίας τους, τα βασικά χαρακτηριστικά τους, καθώς και οι υπηρεσίες και τα πλεονεκτήματα που παρέχουν. Στο δεύτερο τόμο αναπτύσσονται δι...

Σύγχρονη κρυπτογραφία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Σύγχρονη κρυπτογραφία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Σύγχρονη κρυπτογραφία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διοίκηση - διαχείριση πληροφοριακών έργων

Tο παρόν βιβλίο γράφτηκε με κεντρικό στόχο να δώσει στον αναγνώστη μια εμπεριστατωμένη εικόνα της υλοποίησης των σύγχρονων Πληροφοριακών Έργων, με την προσδοκία, αυτές οι γνώσεις να είναι άμεσα εφαρμόσιμες στην καθημερινή πρακτική ή το λιγότερο να του δημιουργήσουν ερεθίσματα, νέες ιδέες και προβλημ...

Ανάλυση και σχεδίαση συστημάτων

Αυτό το βιβλίο είναι ένα ανθρωποκεντρικό βιβλίο που παρουσιάζει συνοπτικά, με ένα ευκολονόητο τρόπο, τις τελευταίες μεθόδους, εργαλεία, και τεχνικές ανάπτυξης συστημάτων. Η όγδοη έκδοση δίνει έμφαση στις τελευταίες εξελίξεις στον γρήγορα μεταβαλλόμενο τομέα των Πληροφοριακών Συστημάτων. Οι Λει...

Ανάλυση και σχεδιασμός συστημάτων με τη UML 2.0

Ένα βιβλίο που προσφέρει στον αναγνώστη μια σύγχρονη, πρακτική και αντικειμενοστρεφή προσέγγιση βασισμένη στη χρήση της UML. Με τη χρήση ξεκάθαρων παραδειγμάτων και λεπτομερών ασκήσεων για κάθε μία από τις διαδικασίες ανάλυσης και σχεδιασμού συστημάτων, οι συγγραφείς προσφέρουν τις βασικές δεξιό...

Διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων

Το βιβλίο αυτό, βασιζόμενο σε εμπειρικές έρευνες, παρουσιάζει μια μοναδική επιχειρηματική και στρατηγική άποψη για τη διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων που βασίζονται σε υπολογιστές, βοηθώντας σας να εντοπίζετε και να επιλύετε αυτά τα ζητήματα προς όφελος της επιχείρησής σας. Αυτή η 3η αγγλική ...

Οι επεκτάσεις του ArcGIS

Το βιβλίο απευθύνεται σε όσους ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν με τη διαχείριση τρισδιάστατων και πλεγματικών (raster) γεωγραφικών δεδομένων με τη βοήθεια των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών μέσα από την χρήση εφαρμογών, τα εκπαιδευτικά δεδομένα των οποίων βρίσκονται στο συνοδευτικό CD. Χρη...

Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στη ναυτιλία

Στο βιβλίο περιγράφονται τα σημαντικότερα από τα προηγμένα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα που χρησιμοποιούνται στη Ναυτιλία, σχολιάζονται οι αρχές λειτουργίας τους, τα βασικά χαρακτηριστικά τους, καθώς και οι υπηρεσίες και τα πλεονεκτήματα που παρέχουν. Στον πρώτο τόμο, πέρα από την τε...

Πρακτικά θέματα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών

Τα περισσότερα συγγράμματα πάνω στην Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων έχουν ως στόχο την παροχή πληροφορίας των εννοιών, διαδικασιών, αρχιτεκτονικών, τεχνολογιών και προτύπων ασφάλειας. Η γνώση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την κατάρτιση του αναγνώστη αλλά και την κατανόηση περισσότερο σύνθετω...

Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

Το βιβλίο αυτό αποτέλεσε από την πρώτη του έκδοση σημείο αναφοράς για τη διδασκαλία των μαθημάτων Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης. Η παρούσα έκδοση διατηρεί αμείωτο το κύρος της, αλλά έχει βελτιωθεί το κείμενο ώστε να γίνει πιο αλληλεπιδραστικό, πιο σύγχρονο και πιο ελκυστικό τόσο σε σπουδαστές ό...

Πληροφοριακά συστήματα και ομαδικές αποφάσεις

Το βιβλίο εστιάζει στην υποστήριξη ομαδικών αποφάσεων με την βοήθεια πληροφοριακών συστημάτων και παρουσιάζει μια συνοπτική εισαγωγή στο θέμα, με πλούσια βιβλιογραφία, ενώ παράλληλα εισάγει μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία και πληροφοριακό σύστημα για την αντιμετώπιση προβλημάτων του συγκεκριμένου χώρου...

Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων

Στο νέο αυτό σύγγραμμα αποτολμάται η διεύρυνση του νέου επιχειρηματικού μοντέλου, γενικεύοντας ταυτόχρονα την χρήση εφαρμογών του επιχειρηματικού μοντέλου ERP σε καθαρά πρακτικό επίπεδο και αξιοποιώντας τις κλασικές προσεγγίσεις επιχειρηματικότητας με τις πλέον έγκριτες αναφορές από τη διεθνή βιβλιο...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 4
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...