Βιβλία

Η κυβερνώσα βουλή κατά την ελληνική μεσοβασιλεία

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στο να συμβάλει στη μελέτη της ιστορίας του ελληνικού κράτους και των θεσμών του, με επικεντρωμένο το ενδιαφέρον σε μια περίοδο στην οποία συγκροτείται ο θεσμός της Κυβερνώσας Βουλής. Πρόκειται για ένα χρονικό διάστημα σχετικά περιορισμένο με πολλή ένταση και ταραχή, διάσ...

Συμβολή στην ιστορία του λαυρεωτικού ζητήματος 1871-1873

Οι απόψεις του Franz Fritz von Ducker (1827-1892) ερευνητή των μεταλλείων της Πρωσίας και του Bernhard von Cotta (1808-1879) καθηγητή της Γεωλογίας στην Ακαδημία Μεταλλειολογικών Σπουδών του Freiberg της Σαξωνίας. Ως "λαυρεωτικό ζήτημα" είναι γνωστό στη νεοελληνική ιστοριογραφία το ζήτημα, που ...

Ο Κορυτσάς και Πρεμετής Φώτιος Καλπίδης 1862-1906

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ο Κορυτσάς και Πρεμετής Φώτιος Καλπίδης 1862-1906 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ο Κορυτσάς και Πρεμετής Φώτιος Καλπίδης 1862-1906, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ταξίδι στην Ελλάδα 1861-1874

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ταξίδι στην Ελλάδα 1861-1874 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ταξίδι στην Ελλάδα 1861-1874, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ταξίδι στην Ελλάδα 1861-1874

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ταξίδι στην Ελλάδα 1861-1874 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ταξίδι στην Ελλάδα 1861-1874, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ταξίδι στην Ελλάδα 1861-1874

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ταξίδι στην Ελλάδα 1861-1874 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ταξίδι στην Ελλάδα 1861-1874, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ταξίδι στην Ελλάδα 1861-1874

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ταξίδι στην Ελλάδα 1861-1874 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ταξίδι στην Ελλάδα 1861-1874, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...