Βιβλία

33 χρόνια κοινωνική λειτουργός

Η Κασσιανή Πανουτσοπούλου είναι μία από τις πρωτοπόρες του επαγγέλματος στην Ελλάδα, που ακόμη εργάζεται ως κοινωνική λειτουργός, προϊσταμένη κοινωνικής υπηρεσίας σε νοσοκομείο. Είναι, ακόμη, γνωστή συγγραφέας όχι μόνο στο χώρο της κοινωνικής πρόνοιας, αλλά και της παιδικής λογοτεχνίας και της λαογρ...

Κοινωνική πρόνοια

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κοινωνική πρόνοια στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κοινωνική πρόνοια, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Από την πρόνοια στην εργασία

Αυτό που θα περίμενε κανείς σήμερα, μετά από τόσα χρόνια ανάπτυξης, θα ήταν η εξάλειψη της φτώχειας. Όμως, τα στοιχεία δείχνουν ακριβώς το αντίθετο: σε διεθνές επίπεδο το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών διευρύνεται ολοένα, ενώ σε εθνικό επίπεδο το φαινόμενο αγγίζει ακόμη και τις πλούσιες χώρε...

Τα βρέφη σε ιδρύματα: τα βρέφη και οι θεσμοί

Τα ιδρύματα για μωρά απαντούν στις προσμονές και στις επιτακτικές μερικές φορές ανάγκες των βρεφών και των γονιών τους. Είναι, λοιπόν, απαραίτητα, είτε πρόκειται για βρεφοκομεία, για χώρους μόνιμης ή προσωρινής οικογενειακής τοποθέτησης, μικρούς σταθμούς φύλαξης, παιδικούς σταθμούς, υπηρεσίες νοσοκο...

Κοινωνική πρόνοια

[...] Κεντρικός στόχος του βιβλίου είναι η μελέτη των προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας στην χώρα μας. Όμως κρίθηκε σκόπιμη η αναφορά και στα κοινωνικά προβλήματα και τα συστήματα κοινωνικής προστασίας και άλλων χωρών, αφού η Ελλάδα όλο και πιο πολύ εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής, οικον...

Εθνικό Ίδρυμα Προστασίας Απόρων Παίδων Μακεδονίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εθνικό Ίδρυμα Προστασίας Απόρων Παίδων Μακεδονίας "Ο Αριστοτέλης" Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εθνικό Ίδρυμα Προστασίας Απόρων Παίδων Μακεδονίας "Ο Αριστοτέλης" Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κοινωνική προστασία και κοινωνική διοίκηση

Η Κοινωνική Προστασία απασχολεί όλο και περισσότερο το κοινωνικό σύνολο, τόσο το ευρύτερο παγκόσμιο και ευρωπαϊκό, όσο και το τοπικό. Κυβερνήσεις, πολιτικά κόμματα, οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών, πολίτες υγιείς και ασθενείς, εργαζόμενοι και άνεργοι, άνδρες και γυναίκες, νέοι και ηλικιωμένοι, ...

Κοινωνική πρόνοια

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κοινωνική πρόνοια στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κοινωνική πρόνοια, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η πρόνοια για το παιδί στην Ελλάδα του 19ου αιώνα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η πρόνοια για το παιδί στην Ελλάδα του 19ου αιώνα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η πρόνοια για το παιδί στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ενιαίος φορέας υγείας αναγκαιότητα και αυταπάτη

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ενιαίος φορέας υγείας αναγκαιότητα και αυταπάτη στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ενιαίος φορέας υγείας αναγκαιότητα και αυταπάτη, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...