Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 5
Θέματα φορολογικής λογιστικής

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Θέματα φορολογικής λογιστικής στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Θέματα φορολογικής λογιστικής, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Φορολογικές σημειώσεις 2017

Περιλαμβάνει όλες τις αλλαγές στον κώδικα φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων (Ν. 4172/2013) όπως ισχύουν για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2016, όλες τις αλλαγές που ισχύουν από την 1.1.2017 και μετά και πολλά θέματα εφαρμογής των νέων λογιστικών κανόνων (Ε.Λ.Π.) σε συνδυασμό μ...

Ο ενιαίος φόρος ακινήτων, ο κώδικας κοινωφελών περιουσιών και Ε9

Είναι ένας τόμος με CD-ROM που περιέχει την ύλη του τόμου και περιλαμβάνει με ανάλυση τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων σύμφωνα με το νόμο 4223/12/2013, τον τρόπο συμπλήρωσης και υποβολής του Ε9 με παραδείγματα. Επίσης περιλαμβάνει τον Κώδικα κοινωφελών Περιουσιών Ν.4182/2013. Αναλυτικά περιλαμβάνει : Α). Ε...

Πρακτικές λύσεις φορολογίας και λογιστικής 2013

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πρακτικές λύσεις φορολογίας και λογιστικής 2013 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πρακτικές λύσεις φορολογίας και λογιστικής 2013, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δηλώσεις φυσικών προσώπων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δηλώσεις φυσικών προσώπων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δηλώσεις φυσικών προσώπων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Πρακτικός οδηγός για τις δαπάνες των επιχειρήσεων

Περιλαμβάνει: - Φορολογική αναμόρφωση - Ενδοομιλικές συναλλαγές - Λογιστική απεικόνιση των δαπανών - Πλήρης ανάλυση του άρθρου 31 Ν.2238 - Ειδικές περιπτώσεις εκπιπτόμενων και μη εκπιπτόμενων δαπανών. Στο σύγγραμμα μας "Πρακτικός οδηγός για τις δαπάνες των Επιχειρήσεων" πραγματοποιήθηκε μια ...

Δηλώσεις νομικών προσώπων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δηλώσεις νομικών προσώπων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δηλώσεις νομικών προσώπων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Φορολογία δικηγόρων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Φορολογία δικηγόρων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Φορολογία δικηγόρων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Πρακτικές λύσεις φορολογίας και λογιστικής 2013

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πρακτικές λύσεις φορολογίας και λογιστικής 2013 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πρακτικές λύσεις φορολογίας και λογιστικής 2013, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Φορολογικές σημειώσεις 2013

- Οι κύριες αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος με τους Ν. 3842/2010, Ν. 3888/2010, Ν. 3943/2011, Ν. 3986/2011, Ν. 4002/2011, Ν. 4024/2011, Ν. 4038/2012, Ν. 4046/2012, Ν. 4047/2012, Ν. 4051/2012, Ν. 4072/2012, Ν. 4075/2012, Ν. 4093/2012, Ν. 4098/2012 και του Ν. 4110/2013 "Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδ...

Φορολογικά - φοροτεχνικά: Υπολογισμός του φόρου εισοδήματος. Φορολογικές δηλώσεις: (Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., Ατομικές κλπ). Παραδείγματα - εφαρμογές στην πράξη

Περιέχονται τα κεφάλαια: - Κέρδη με βάση απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. - Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. κλπ.). - Ατομική δήλωση και προσδιορισμός του φόρου εισοδήματος. - Διανομή κερδών επιχειρήσεων - Λογιστικές εγγραφές. - Συμπληρωμένα έντυπα Ε1...

Θέματα φορολογικής λογιστικής

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Θέματα φορολογικής λογιστικής στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Θέματα φορολογικής λογιστικής, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κωδικοποίηση φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων

Φίλτατοι, Πιστοί στη παράδοσή μας, από τη θέσπιση των διατάξεων με τον ν.2065/1992 και μετά, προχωρήσαμε και εφέτος στην έκδοση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994). Αυτή τη φορά η έκδοση γίνεται σε ένα τόμο, λόγω των επειγουσών και σημαντικών αλλαγών που επέφερε ο τελευταίος φορολογικ...

Διαβάζοντας έναν ισολογισμό

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διαβάζοντας έναν ισολογισμό στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διαβάζοντας έναν ισολογισμό, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Φορολογικός οδηγός 2012

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Φορολογικός οδηγός 2012 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Φορολογικός οδηγός 2012, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Λύσεις σε θέματα της φορολογίας και του ΦΠΑ

Το βιβλίο "Λύσεις σε θέματα της Φορολογίας και του ΦΠΑ" έχει σκοπό να βοήθησει τον επαγγελματία λογιστή - φοροτέχνη που αναζητά σωστή ενημέρωση. Με έναυσμα το έκδηλο ενδιαφέρον και την ανταπόκριση σας σε σχέση με τα ερωτήματα που μας υποβάλετε καθημερινά, συμβάλλατε στην προσπάθεια μας να προβο...

Θεωρία των φόρων και φορολογική πολιτική

Το βιβλίο αποτελεί ένα πλήρες και έγκυρο εγχειρίδιο που καλύπτει όλα τα θέματα φορολογίας και φορολογικής πολιτικής. Απευθύνεται σε φοιτητές οικονομικών επιστημών, αλλά και σε οικονομικούς αναλυτές ή στελέχη της διοίκησης που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους αναφορικά με τη θεωρία των φόρω...

Η φορολογία μεταβίβασης πλοίων

1. Μεταξύ των φόρων, που απαρτίζουν το φορολογικό σύστημα της Χώρας μας, περιλαμβάνεται και ο φόρος, που επιβάλλεται κατά την με επαχθή αιτία, δηλαδή, με αντάλλαγμα (αντιπαροχή), μεταβίβαση πλοίων. Η επιβολή, δε, του φόρου αυτού επί μεταβιβάσεως πλοίων διέπεται από τις διατάξεις του Α.Ν. 1521/1950, ...

Κωδικοποίηση φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων 2012
Κωδικοποίηση φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων 2012
Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 5
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...