Βιβλία

Το Τηγάνι της Σάμου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το Τηγάνι της Σάμου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το Τηγάνι της Σάμου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σάμος: Σελίδες ιστορίας

Στο Σάμος: Σελίδες ιστορίας ο Γιώργος Βοϊκλής επιχειρεί μια συνοπτική καταγραφή της Ιστορίας της Σάμου από την προϊστορική περίοδο ως τις μέρες μας, αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιμες πηγές. Για πρώτη φορά στη σαμιακή βιβλιογραφία, στις σελίδες του περιλαμβάνεται συστηματική Ιστορία της Σάμου και για...

Το τηγάνι της Σάμου 1940 - 1955

[...]Σιγά σιγά οι ακαθόριστες προθέσεις μου άρχισαν να σχηματοποιούνται και να εκφράζονται σε επιμέρους ερωτήματα που ζητούσαν απαντήσεις. 'Ενα από τα πρώτα ερωτήματα που με απασχόλησαν ήταν ο τρόπος. Με πιο τρόπο δηλαδή θα αποτύπωνα τα χαρακτηριστικά της εποχής 1940-55, μέσα στα οποία συμπεριλαμβάν...

Η πόλη της Σάμου

[...] Πιστεύουμε ότι η συνάντηση αυτή, αναφερόμενη στην πόλη μας και γυρίζοντάς μας τουλάχιστον εκατό χρόνια πίσω, θα αναδείξει όλες τις αλλαγές που υπέστη καλές ή κακές. [...] Η πόλη μας ανεπηρέαστη από το φαινόμενο των "Ελληνοπόλεων" εξαιτίας του νησιωτικού της χαρακτήρα δεν εμφάνισε μεγάλη κοιν...

Ιστορία της ηγεμονίας της Σάμου

[...] Στόχος της έκδοσης αυτής, είναι να κάνει γνωστό ένα αξιόλογο έργο, άγνωστο και αναξιοποίητο για πολλά χρόνια. Αν λάβει κανείς υπόψη ότι δεν υπάρχουν πολλές δημοσιευμένες ιστορικές μονογραφίες για την περίοδο της αυτονομίας, η ιστορία του Ιωάννη Βακιρτζή έρχεται να συμπληρώσει κενά, να υποστηρί...

Σάμος

Πολλοί συγγραφείς, αρχαίοι και νεώτεροι, ασχολήθηκαν με την συγγραφή της ιστορίας της Σάμου, αλλά απ' ό,τι γνωρίζω κανείς δεν κάλυψε συνοπτικά σε ένα βιβλίο αυτά τα γεγονότα, ώστε ο αναγνώστης να πληροφορείται για την προέλευση των Σαμίων, τους μεγάλους φιλοσόφους της, τους διοικητικούς της άρχοντες...

Η Σάμος κατά την οθωμανική περίοδο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η Σάμος κατά την οθωμανική περίοδο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η Σάμος κατά την οθωμανική περίοδο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δίκαιο και δικαστική εξουσία στη Σάμο

Στη μελέτη αυτή ο συγγραφέας επιχειρεί να ανιχνεύσει το αστικό δίκαιο και τα δικαιοδοτικά όργανα που λειτούργησαν στη Σάμο από το 1550 ως το 1912, όταν καταλύθηκε το καθεστώς ηγεμονίας Σάμου. Διερευνάται επίσης η σχέση των νομικών πραγμάτων της Σάμου με το βυζαντινό-ρωμαϊκό δίκαιο και με το εθιμικό,...

Η ζωή στη Σάμο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η ζωή στη Σάμο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η ζωή στη Σάμο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σαμιώτικες εικόνες

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Σαμιώτικες εικόνες στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Σαμιώτικες εικόνες, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...