Βιβλία

The Venetians in Naxos 1207 - 1566

Year 1204: the troops of the fourth Crusade, which have invaded the Byzantine Empire, occupy and loot Constantinople. Greece is being partitioned: in the area of the Aegean Sea new Greek, Frank and Venetian small states are being formed. Three years later, an army of Venetian opportunists led by Mar...

Οι Ενετοί στη Νάξο 1207 - 1566

Έτος 1204 μ.Χ.: τα στρατεύματα της Δ΄ Σταυροφορίας, που έχουν εισβάλει στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, καταλαμβάνουν και λεηλατούν την Κωνσταντινούπολη. Η Ελλάδα διαμελίζεται: στο χώρο του Αιγαίου σχηματίζονται νέα ελληνικά, φραγκικά και βενετσιάνικα κρατίδια. Τρία χρόνια αργότερα, ένα πλήθος από Ενετού...

Ποίηση χαραγμένη στην πέτρα

Το βιβλίο αυτό είναι προϊόν μακροχρόνιας έρευνας στην ορεινή Νάξο. Με αφετηρία το ναξιώτικο σμυρίγλι (σμύριδα), εξετάζονται θέματα που αφορούν τις τοπικές κοινωνίες, το αυτοσχέδιο, λαϊκό τραγούδι και την ποίηση. Το ενδιαφέρον της έρευνας επικεντρώνεται στην περίπτωση τ' Απεράθου. Γίνεται ιδιαίτερη ...

Η Νάξος κατά την Ενετοκρατία

Έτος 1204 μ.Χ.: τα στρατεύματα της Δ΄ Σταυροφορίας, που έχουν εισβάλει στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, καταλαμβάνουν και λεηλατούν την Κωνσταντινούπολη. Η Ελλάδα διαμελίζεται: στο χώρο του Αιγαίου σχηματίζονται νέα ελληνικά, φραγκικά και βενετσιάνικα κρατίδια. Τρία χρόνια αργότερα, ένα ετερόκλητο πλήθος...

Τα θεριά της Νάξου

Η ιστορία των νησιωτών της Νάξου, της γνωστής ιστορίας εδώ και 5.000 χρόνια, δεν αμφισβητήθηκε από κανένα. Για την ιστορία πριν από τα 5.000 χρόνια που δεν υπάρχουνε αποδεικτικά στοιχεία, οι Ευρωπαίοι την αμφισβητούν μέχρι που κάποια ανασκαφή θα τους διαψεύσει και πάλι. Κι η Νάξος με τους ντόπιους κ...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...