Βιβλία

Ρωσοελληνικό λεξικό επιστημονικών και τεχνικών όρων

Το παρόν λεξικό είναι το πρώτο στο είδος του έργο, το οποίο απαρτίζεται από λέξεις επιστημονικού και τεχνικού χαρακτήρα και αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για τη σωστή απόδοση των ρωσικών όρων στην ελληνική γλώσσα. Περιλαμβάνει 30.000 λέξεις και φράσεις επιστημονικού και τεχνικού χαρακτήρα, πίνακες, επ...

Σύντομο ελληνορωσσικό λεξικό ιδιωματικών εκφράσεων

[...] Το λεξικό περιλαμβάνει περίπου 6 χιλ. Ιδιωματικές εκφράσεις της κοινής νεοελληνικής, στις οποίες συγκαταλέγονται τόσο οι ιδιωματισμοί ή ιδιωματικές φράσεις, όσο και ιδιωματικές προτάσεις, παροιμίες και παροιμιώδεις φράσεις, καθώς και ένας αριθμός των λεγόμενων πάγιων φράσεων, οι οποίες, παρ' ό...

Ρωσο-ελληνικό, ελληνο-ρωσικό λεξικό

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ρωσο-ελληνικό, ελληνο-ρωσικό λεξικό στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ρωσο-ελληνικό, ελληνο-ρωσικό λεξικό, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εικονογραφημένο ελληνο-ρωσικό λεξικό

Η σειρά "Compact Εικονογραφημένων Λεξικών" αποτελείται από δίγλωσσα λεξικά με πλούσια εικονογράφηση, μικρά σε σχήμα, τα οποία είναι ιδιαίτερα εύχρηστα. Είναι σχεδιασμένα για το ευρύ κοινό, ανταποκρίνονται στις ανάγκες οποιουδήποτε αναζητά γρήγορα τους ακριβείς όρους για διάφορους προσωπικούς ή επαγγ...

Ρωσοελληνικό και ελληνορωσικό λεξικό Mandeson

Το "Ελληνορωσικό και Ρωσοελληνικό λεξικό" αυτό έχει ως στόχο να καλύψει τις ανάγκες τόσο των ρωσόφωνων ατόμων στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και στις καθημερινές συναλλαγές τους στην Ελλάδα, όσο και των Ελλήνων που μαθαίνουν τη ρωσική γλώσσα ή κάνουν ταξίδια στη Ρωσία. Το λεξικό περιλαμβάνει...

Διάλογοι ελληνορωσικοί - ρωσοελληνικοί

- Περίπου 4500 λέξεις και φράσεις - Προφορά - Σύντομη γραμματική ...

Ρωσοελληνικό και ελληνορωσικό λεξικό

[...] Η δομή του ρωσο-ελληνικού λεξικού της σειράς μας ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της λεξικογραφίας. Έτσι η φωνητική επεξήγηση, η γραμματική της κάθε λέξης, συντομογραφίες και παραπομπές διατυπώνονται στη γλώσσα της μετάφρασης. Ανεξάρτητα από το περιορισμένο μέγεθος, σε κάθε ενότητα συ...

Ρωσο-ελληνικό λεξικό

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ρωσο-ελληνικό λεξικό στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ρωσο-ελληνικό λεξικό, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ελληνο-ρωσικό λεξικό

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ελληνο-ρωσικό λεξικό στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ελληνο-ρωσικό λεξικό, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ρωσο-ελληνικό και ελληνο-ρωσικό λεξικό

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ρωσο-ελληνικό και ελληνο-ρωσικό λεξικό στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ρωσο-ελληνικό και ελληνο-ρωσικό λεξικό, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ρωσο-ελληνικό λεξικό

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ρωσο-ελληνικό λεξικό στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ρωσο-ελληνικό λεξικό, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ελληνο-ρωσικό λεξικό

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ελληνο-ρωσικό λεξικό στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ελληνο-ρωσικό λεξικό, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σύγχρονο ρωσοελληνικό και ελληνορωσικό λεξικό

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Σύγχρονο ρωσοελληνικό και ελληνορωσικό λεξικό στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Σύγχρονο ρωσοελληνικό και ελληνορωσικό λεξικό, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σύγχρονο ρωσοελληνικό λεξικό

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Σύγχρονο ρωσοελληνικό λεξικό στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Σύγχρονο ρωσοελληνικό λεξικό, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σύγχρονο ελληνορωσικό λεξικό

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Σύγχρονο ελληνορωσικό λεξικό στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Σύγχρονο ελληνορωσικό λεξικό, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...