Βιβλία

Πρακτικά του S' Διεθνούς Συμποσίου Ελληνικής Παλαιογραφίας

Στα πρακτικά των συμποσίων της ελληνικής παλαιογραφίας (Α΄Συμπόσιο Παρίσι 1974, Β΄Βερολίνο και Wolfenbuttel 1983, Γ΄Erice 1988, Δ΄Οξφόρδη 1993 -δυστυχώς χωρίς Πρακτικά- Ε΄Cremona 1998, S' Δράμα 2003) έχει καταγραφεί και αποθησαυρισθεί το μεγαλύτερο μέρος από την παραγωγή που έχει συντελεστεί τα τελε...

Βυζαντινή βιβλιολογία

Σημαντική φαίνεται να ήταν η αποδοχή από το κοινό του παρόντος βιβλίου, το οποίο σε σύντομο σχετικά διάστημα εξαντλήθηκε· στην παρούσα β΄ έκδοση κρατείται εν πολλοίς η ίδια διάρθρωση στην δομή του βιβλίου, προστίθεται λίγα μόνο, τα απολύτως απαραίτητα, σε ορισμένα μόνο κεφάλαια, που είναι αποτέλεσμα...

Παλαιογραφία των εγγράφων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Παλαιογραφία των εγγράφων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Παλαιογραφία των εγγράφων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Παλαιογραφικά και κωδικολογικά ανάλεκτα

[...] Στο Α' μέρος του βιβλίου μελετώνται οι όροι που αναφέρονται στο βιβλίο-χειρόγραφο και τη γραφή. Στο Β' μέρος θα εξεταστούν οι όροι οι σχετικοί με την "αρχαιολογία" του βιβλίου - χειρογράφου, ακολουθώντας τη σειρά της κατασκευής αυτού: όροι σχετικοί με τα γραφικά όργανα και τις γραφικές ύλες,...

Εγχειρίδιο μουσικής παλαιογραφίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εγχειρίδιο μουσικής παλαιογραφίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εγχειρίδιο μουσικής παλαιογραφίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σύντομη εισαγωγή στην ελληνική παλαιογραφία και κωδικολογία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Σύντομη εισαγωγή στην ελληνική παλαιογραφία και κωδικολογία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Σύντομη εισαγωγή στην ελληνική παλαιογραφία και κωδικολογία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εισαγωγή στην ελληνική παλαιογραφία

Η παλαιογραφία, ο κλάδος που μελετά όλες τις μορφές της παλαιάς γραφής, γνώρισε μεγάλη ακμή στον εικοστό αιώνα και σήμερα έχει καθιερωθεί ως αυτόνομη επιστήμη στο χώρο των φιλολογικών σπουδών, αλλά και στον ευρύτερο χώρο της ιστορικής έρευνας του πολιτισμού. Το εγχειρίδιο του Μιόνι, σύντομο αλλά ...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...