Βιβλία

Μικρό εικονογραφημένο λεξικό: Βουλγαρικά - Ελληνικά

Στο χρηστικό αυτό εικονογραφημένο λεξικό, το τελευταίο που προστίθεται στη σειρά, πλάι στο αγγλικό, το γαλλικό, το γερμανικό, το ισπανικό, το ιταλικό, το αραβικό, το ρωσικό και το τουρκικό, περιέχεται το βασικό λεξιλόγιο της βουλγαρικής (1.500 λέξεις), συνοδευόμενο από οδηγό προφοράς και εικόνες που...

Σλαβωνική γλώσσα

Με τη λειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης (1844) και με την παρουσία του λόγιού της σχολάρχη Κωνσταντίνου Τυπάλδου (1844 -1865) διδάσκονται στη σχολή γλωσσικά μαθήματα όπως: Λατινικά, Εβραϊκά, Αρμένικα, Αραβικά και Σλαβωνικά. Για να βοηθήσουν στην καλύτερη εκμάθηση της Σλαβικής, οι καθηγ...

Διάλογοι ελληνοβουλγαρικοί - βουλγαροελληνικοί

- Περίπου 4500 λέξεις και φράσεις - Προφορά - Σύντομη γραμματική ...

Βουλγαροελληνικό λεξικό

Το παρόν βουλγαρο-ελληνικό λεξικό περιλαμβάνει πάνω από 54.000 λήμματα εμπλουτισμένα με πληθώρα παραδειγμάτων, ιδιωματισμών, εκφράσεων και παροιμιών. Το πλούσιο λημματολόγιο συγκροτείται από λέξεις κυρίως της καθομιλουμένης (λόγιας και αργκό) αλλά και της παλαιότερης γλώσσας, καθώς και από επιστημον...

Βουλγαρο-ελληνικό, ελληνο-βουλγαρικό λεξικό τσέπης

Περιέχει: -5.000 λήμματα -Προφορά -Σύντομη γραμματική...

Βουλγαροελληνικό, ελληνοβουλγαρικό λεξικό

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Βουλγαροελληνικό, ελληνοβουλγαρικό λεξικό στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Βουλγαροελληνικό, ελληνοβουλγαρικό λεξικό, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Βουλγαροελληνικό και ελληνοβουλγαρικό λεξικό

[...] Η δομή του παρόντος λεξικού βασίζεται στους σύγχρονους λεξικογραφικούς κανόνες. Έτσι η προφορά, τα μέρη του λόγου κάθε λέξης, οι συντομογραφίες και οι επεξηγήσεις αποδίδονται με τα μέσα της γλώσσας, στην οποία μεταφράζονται τα λήμματα κάθε φορά. Παρά το περιορισμένο του μέγεθος το παρόν λεξικό...

Βουλγαροελληνικό, ελληνοβουλγαρικό λεξικό

Τα λήμματα του "Βουλγαροελληνικού - Ελληνοβουλγαρικού λεξικού" περιέχουν, εκτός από την ερμηνεία των λέξεων, φωνητική απόδοση και γραμματικές πληροφορίες. Το εύχρηστο αυτό λεξικό περιλαμβάνει και οδηγίες προφοράς του ελληνικού και βουλγαρικού αλφαβήτου....

Ελληνο-βουλγαρικό λεξικό

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ελληνο-βουλγαρικό λεξικό στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ελληνο-βουλγαρικό λεξικό, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Βουλγαρο-ελληνικό λεξικό

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Βουλγαρο-ελληνικό λεξικό στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Βουλγαρο-ελληνικό λεξικό, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Βουλγαρο-ελληνικό λεξικό

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Βουλγαρο-ελληνικό λεξικό στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Βουλγαρο-ελληνικό λεξικό, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ελληνο-βουλγαρικό λεξικό

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ελληνο-βουλγαρικό λεξικό στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ελληνο-βουλγαρικό λεξικό, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ελληνο-βουλγαρικοί, βουλγαρο-ελληνικοί διάλογοι

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ελληνο-βουλγαρικοί, βουλγαρο-ελληνικοί διάλογοι στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ελληνο-βουλγαρικοί, βουλγαρο-ελληνικοί διάλογοι, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ελληνοβουλγαρικό λεξικό

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ελληνοβουλγαρικό λεξικό στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ελληνοβουλγαρικό λεξικό, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ελληνοβουλγαρικό λεξικό

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ελληνοβουλγαρικό λεξικό στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ελληνοβουλγαρικό λεξικό, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...