Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Ζητήματα διδακτικής της γλώσσας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ζητήματα διδακτικής της γλώσσας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ζητήματα διδακτικής της γλώσσας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διασταυρώσεις

Η Πηνελόπη Καλλιαμπέτσου - Κορακά, ομότιμη καθηγήτρια του τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι από τους πρώτους ερευνητές που εισήγαγαν στην Ελλάδα τον κλάδο Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών (αργότερα ξένων γλωσσών και πολιτισμών). Το ερ...

Η δεύτερη γλώσσα

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις στο ζήτημα της κατάκτησης της δεύτερης γλώσσας, καθώς και την εφαρμογή τους στη γλωσσική διδασκαλία. Ειδικότερα, εξετάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά της γλώσσας του μαθητή, η θεωρία της Καθολικής Γραμματικής του Noam Chomsky, οι αρχές τ...

Γλωσσική διδασκαλία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Γλωσσική διδασκαλία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Γλωσσική διδασκαλία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Επικοινωνιακή γλωσσική διδασκαλία

Η επικοινωνιακή προσέγγιση αλλάζει το πρόσωπο της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών. Το παρόν βιβλίο αποτελεί μια εισαγωγή στην επικοινωνιακή γλωσσική διδασκαλία για τον καθηγητή που διδάσκει σε τάξη. Ο συγγραφέας παρέχει μία συνεκτική περιγραφή των βασικών επικοινωνιακών ιδεών, δίνοντας έμφαση στα σ...

Η διδασκαλία της γλώσσας

Με το νέο διαθεματικό και ενιαίο πλαίσιο σπουδών η διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος επαναπροσδιορίζεται. Η επικοινωνιακή προσέγγιση της γλώσσας, σε συνδυασμό με την ύπαρξη πολυπολιτισμικών τάξεων και την ανάγκη αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας, καθιστούν επιτακτική τη...

Η δεύτερη γλώσσα

Το επιστημονικό πεδίο που ασχολείται με τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος κατακτά μια δεύτερη γλώσσα, δηλαδή μαθαίνει μια γλώσσα άλλη από τη μητρική του, αποτελεί ένα νέο και ταχύτατα αναπτυσσόμενο κλάδο της γλωσσολογίας. Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει τις βασικές Θεωρητικές προσεγγίσεις στην κατάκτηση ...

Αναγνωστικό

"Με την έκδοση αυτού τον "Αλφαβηταρίου" γίνεται ένα σημαντικό βήμα προς όφελος της Μακεδόνικης κοινότητας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καμία γλώσσα δεν μπορεί να έχει μέλλον δίχως τέτοιες ενέργειες, γι' αυτό με ιδιαίτερη ευχαρίστηση το Ευρωπαϊκό Γραφείο των Λιγότερο Ομιλούμενων Γλωσσών (Ε.Γ.Λ.Ο.Γ.)...

Η διδασκαλία της γλώσσας

Η γλώσσα είναι το γνωστικό αντικείμενο που συνήθως και αυθόρμητα σχεδόν συγκεντρώνει την προσοχή στην εκπαίδευση παιδιών γλωσσικών μειονοτήτων. Τα προγράμματα που έχουν εφαρμοστεί σε χώρες που έχουν αντιμετωπίσει τα ζητήματα γλωσσικών μειονοτήτων πολύ πριν από τη χώρα μας, ανεξάρτητα από τον τίτλο μ...

The Linear B

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο The Linear B στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το The Linear B, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

The Linear B

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο The Linear B στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το The Linear B, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Transcribing the Linear B and the Linear a Signs

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Transcribing the Linear B and the Linear a Signs στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Transcribing the Linear B and the Linear a Signs, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η τάξη μου, ΣΤ΄ δημοτικού

Καλώς όρισες στο έκτο CD-ROM του ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού συστήματος "Η τάξη μου". Οι μικροί μαθητές διδάσκονται τα θέματα του αναλυτικού προγράμματος της τάξης τους με τρία απλά βήματα: - Ανάπτυξη της θεωρίας συνοδευόμενη από απλά και κατανοητά παραδείγματα - Εφαρμογή στη θεωρία με καθοδήγηση ...

Η τάξη μου, Ε΄ δημοτικού

Καλώς όρισες στο πέμπτο CD-ROM του ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού συστήματος "Η τάξη μου". Οι μικροί μαθητές διδάσκονται τα θέματα του αναλυτικού προγράμματος της τάξης τους με τρία απλά βήματα: - Ανάπτυξη της θεωρίας συνοδευόμενη από απλά και κατανοητά παραδείγματα - Εφαρμογή στη θεωρία με καθοδήγησ...

Η τάξη μου, Δ΄ δημοτικού

Καλώς όρισες στο τέταρτο CD-ROM του ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού συστήματος "Η τάξη μου". Οι μικροί μαθητές διδάσκονται τα θέματα του αναλυτικού προγράμματος της τάξης τους με τρία απλά βήματα: - Ανάπτυξη της θεωρίας συνοδευόμενη από απλά και κατανοητά παραδείγματα - Εφαρμογή στη θεωρία με καθοδήγη...

Πολιτικές γλωσσικού πλουραλισμού και ξενόγλωσση εκπαίδευση στην Ευρώπη

O τόμος αυτός συγκεντρώνει τις διαφορετικές φωνές επιστημόνων και ποικίλων άλλων επαγγελματιών που ασχολούνται με τη γλωσσική εκπαίδευση, τον εκπαιδευτικό προγραμματισμό και τη διαμόρφωση πολιτικών για τη διδασκαλία και την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Περιλαμβάνει είκοσι πέντε πρωτότυπα δοκίμια, που οργ...

Parma Lambe Quenyanna: Το βιβλίο πάνω στη γλώσσα της Quenya

Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας είναι αποτέλεσμα μιας πολύχρονης έρευνας πάνω στην Quenya, τη γλώσσα των γαλαζοαίματων Eldar της Μέσης-γης. Γεννήθηκε από την αγάπη και τον θαυμασμό του συγγραφέα για τον κόσμο του J.R.R. Tolkien και από την επιθυμία του να μοιραστεί με τους Έλληνες αναγνώστες τα ...

Η διδασκαλία της γλώσσας υπό το πρίσμα της επικοινωνιακής προσέγγισης

Στο βιβλίο αυτό ο συγγραφέας επιχειρεί να παρουσιάσει τις βασικές θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές καθώς και τις αντίστοιχες τεχνικές διδασκαλίας του επικοινωνιακού μοντέλου προσαρμοσμένες, κατά το δυνατόν, στη σύγχρονη ελληνική σχολική πραγματικότητα, μιας και οι γενικότερες εξελίξεις οδηγούν ανα...

Το μυστικό των ξένων γλωσσών

[...] Το κυρίως θέμα αυτού του βιβλίου είναι η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας με καινούριο αυτί. Αν δεν ακούτε "σαν" Άγγλος, για παράδειγμα, δεν θα μπορέσετε ποτέ να μάθετε τη γλώσσα του, να μπείτε στην ψυχολογία της, να υιοθετήσετε τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται, να βρείτε τις κατάλληλες λέξεις, να...

Quenya

Ακολουθείστε βήμα-βήμα, ήχο-ήχο, λέξη-λέξη το μαγικό ταξίδι στο Βάλινορ και στη Μέση-γη του Έλροντ και της Γκαλάντριελ και αφεθείτε να ακούσετε τους ψιθύρους και το τραγούδι των πιο όμορφων πλασμάτων που ο Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν δημιούργησε μέσα στο μύθο του. Είθε να βρείτε το Βάλινορ......

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...