Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Τα Δώδεκα Ευαγγέλια

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τα Δώδεκα Ευαγγέλια στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τα Δώδεκα Ευαγγέλια, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το θείον και ιερόν τετραευαγγέλιον και η Αποκάλυψις Ιωάννου του Θεολόγου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το θείον και ιερόν τετραευαγγέλιον και η Αποκάλυψις Ιωάννου του Θεολόγου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το θείον και ιερόν τετραευαγγέλιον και η Αποκάλυψις Ιωάννου του Θεολόγου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τα λόγια του Ιησού στα Ευαγγέλια

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τα λόγια του Ιησού στα Ευαγγέλια στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τα λόγια του Ιησού στα Ευαγγέλια, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διατεσσάρων

Το "Διατεσσάρων", πρώτα απ' όλα, είναι η πιθανή χρονολογική αρμονία των τεσσάρων Ευαγγελίων. Το πλήρες περίγραμμα της ζωής του Κυρίου Ιησού Χριστου δίνεται στις πρώτες δώδεκα σελίδες του "Διατεσσάρων". Στη συνέχεια, κάθε σημείο του περιγράμματος επαναλαμβάνεται μέσα στο βιβλίο και ακολουθείται απ...

Ungjilli sipas Llukës

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ungjilli sipas Llukës στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ungjilli sipas Llukës, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ιερό Ευαγγέλιο της Ιεράς Μονής Παναγίας Σουμελά

Το "Ιερό Ευαγγέλιο της Ιεράς Μονής Παναγίας Σουμελά", περγαμηνό, του 13ου αιώνα βρίσκεται "αιχμάλωτο" στην Αγία Σοφία, στην Κωνσταντινούπολη. Η φωτογράφηση πραγματοποιήθηκε επιτόπου στον χώρο φύλαξης του Ιερού Ευαγγελίου, στην Αγία Σοφία, στην Κωνσταντινούπολη. Κατά την επεξεργασία του φωτογραφικ...

Ορθοδοξίας νάματα

[...] Τα θέματα αναφέρονται στις ευαγγελικές περικοπές των Κυριακών, με παράρτημα επίκαιρων θεμάτων. Είδαν το φως της δημοσιότητος στην εφημερίδα "Αρκαδικά Νέα" και καλύπτουν την χρονική περίοδο 1965-1966. Δεν πρωτοτυπούν, ούτε διεκδικούν θέσι εμπείρου Ιεροκήρυκος με Χρυσοστομικό παλμό και δημοσιογρ...

Θείον και ιερόν Ευαγγέλιον

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Θείον και ιερόν Ευαγγέλιον στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Θείον και ιερόν Ευαγγέλιον, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τα Δώδεκα Ευαγγέλια

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τα Δώδεκα Ευαγγέλια στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τα Δώδεκα Ευαγγέλια, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Θείον και ιερόν Τετραευαγγέλιον και η Αποκάλυψις Ιωάννου του Θεολόγου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Θείον και ιερόν Τετραευαγγέλιον και η Αποκάλυψις Ιωάννου του Θεολόγου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Θείον και ιερόν Τετραευαγγέλιον και η Αποκάλυψις Ιωάννου του Θεολόγου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Θείον και ιερόν Ευαγγέλιον

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Θείον και ιερόν Ευαγγέλιον στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Θείον και ιερόν Ευαγγέλιον, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το θείον και ιερόν τετραευαγγέλιον και η Αποκάλυψις Ιωάννου του Θεολόγου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το θείον και ιερόν τετραευαγγέλιον και η Αποκάλυψις Ιωάννου του Θεολόγου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το θείον και ιερόν τετραευαγγέλιον και η Αποκάλυψις Ιωάννου του Θεολόγου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Απόστολος

Η παρούσα έκδοσις του "Αποστόλου" προκαλεί μάλλον εις ημάς συστολήν να παραθέσωμεν σχόλια εις τον μεστόν Χάριτος λόγον των περικοπών, "υψηλόν όντα και πρεσβυτικαίς ακοαίς και διανοίαις κατάλληλον". Ο αποστολικός λόγος, ως καρπός της Πεντηκοστής, κατά την οποίαν ο ίδιος ο Κύριος υπέδειξεν τον τρόπον...

Θείον και Ιερόν Ευαγγέλιον

[...] Οι ευαγγελιστές μας έχουν διασώσει τα απαραίτητα εκείνα περιστατικά και την διδαχή του ιδίου του Χριστού, που αποβλέπουν στην σωτηρία του ανθρώπου. Το ιερό Ευαγγέλιο δεν αποτελεί ένα απλό βιβλίο που ασχολείται με φυσικά γεγονότα, δεν προτάσσει την απόκτηση κτιστής γνώσεως, αλλά είναι ένα θεόπν...

Το Ευαγγέλιο κατά Λουκάν

Τέσσερα "Ευαγγέλια" μας δίνουν μια διήγηση της ζωής του Ιησού. Εδώ έχουμε το κείμενο του Ευαγγελίου του Λουκά. Είναι ένα απ' τα 66 βιβλία της Βίβλου ή Αγίας Γραφής που είναι ο Λόγος του Θεού. "Ευαγγέλιο" σημαίνει "Καλή Αγγελία". Δείχνει λοιπόν την αγγελία που δόθηκε στον κόσμο για τη σωτηρία που ή...

Το Ευαγγέλιον κατά Ματθαίον

Το Ευαγγέλιο του Ματθαίου βρίσκεται στην αρχή της Καινής Διαθήκης, η οποία είναι το δεύτερο μέρος της Αγίας Γραφής, της οποίας το πρώτο είναι η Παλαιά Διαθήκη. Η Βίβλος ή Αγία Γραφή είναι Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, δηλ. η θεόπνευστη αγγελία που ο Θεός απευθύνει σ' όλους τους ανθρώπους και την οποία οφείλουν...

Το Ευαγγέλιο κατά Μάρκον

Το Ευαγγέλιο του Μάρκου είναι ένα βιβλίο της Καινής Διαθήκης, δηλ. του δεύτερου μέρους της Αγίας Γραφής. Η Αγία Γραφή ή Βίβλος ολόκληρη είναι Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ μπροστά σ' ένα κείμενο γραμμένο κάτω απ' την οδηγία του Αγίου Πνεύματος, μιαν αλήθεια που πρέπει να πιστέψουμε. Η Κ...

Θείον και ιερόν Ευαγγέλιον

[...] Οι ευαγγελιστές μας έχουν διασώσει τα απαραίτητα εκείνα περιστατικά και την διδαχή του ιδίου του Χριστού, που αποβλέπουν στην σωτηρία του ανθρώπου. Το ιερό Ευαγγέλιο δεν αποτελεί ένα απλό βιβλίο που ασχολείται με φυσικά γεγονότα, δεν προτάσσει την απόκτηση κτιστής γνώσεως, αλλά είναι ένα θεόπν...

Η νέα διαθήκη

[...] Η απόδοση των Ευαγγελίων στη δημοτική, που δημοσιεύτηκε σε συνέχειες στην εφημερίδα "Ακρόπολις", πυροδότησε εξέγερση φοιτητών και αθηναϊκών συντεχνιών το 1902, η οποία έμεινε στην ιστορία με το όνομα "Ευαγγελικά" και κόστισε τη ζωή οκτώ διαδηλωτών. Παράλληλα, παραιτήθηκαν ο Αθηνών Προκόπιος Α΄...

Θείον και ιερόν Ευαγγέλιον

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Θείον και ιερόν Ευαγγέλιον στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Θείον και ιερόν Ευαγγέλιον, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...