Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Μεταφορά τεχνογνωσίας και ενεργειακή πολιτική

Υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής, η επιλογή κατάλληλων στρατηγικών δράσεων και ενεργειακών πολιτικών με στόχο την προώθηση της μεταφοράς τεχνογνωσίας αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία. Η διδακτορική διατριβή με τίτλο "Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Υποστήριξης Αποφάσεων Προώθησης Μεταφοράς Τεχνογνωσ...

Συμβατικές και ήπιες μορφές ενέργειας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Συμβατικές και ήπιες μορφές ενέργειας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Συμβατικές και ήπιες μορφές ενέργειας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Πέρα από τα ορυκτά καύσιμα

Ο σύγχρονος υλικός πολιτισμός βασίζεται πρωτίστως στα ορυκτά καύσιμα (άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο), που είναι βέβαιο ότι πρόκειται να εξαντληθούν μέσα στους δύο επόμενους αιώνες. Ταυτόχρονα, υπάρχουν σήμερα πολύ ισχυρές ενδείξεις ότι η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη βαίνει επιταχυνόμενη...

Ενέργεια

Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται όλες τις πρωτογενείς μορφές ενέργειας, δηλαδή τον γαιάνθρακα, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, την πυρηνική ενέργεια, την υδροηλεκτρική ενέργεια, τη βιομάζα, την αιολική ενέργεια, την ηλιακή ενέργεια, τη γεωθερμική ενέργεια, και τη θαλάσσια ενέργεια, ήτοι την παλιρροϊκή, τ...

Ενεργειακή διαχείριση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Το βιβλίο αυτό εισάγει τον αναγνώστη σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή πολιτική. Αξιοποιώντας ελληνική και ξένη βιβλιογραφία μεταφέρει σε απλή γλώσσα ορισμένες ιδιαίτερα πολύπλοκες έννοιες. Ειδικότερα παρουσιάζει το θέμα της κλιματικής αλλαγής κα...

For a new clean ubiquitous renewable green energy

At least since the time of N. Tesla (1930) till today, there is an increasing wave of inventors , amateurs, and entrepreneurs, that discover or rediscover devices of clean ubiquitous renewable energy that cannot be accounted yet by the sciences as we know them in the Universities (2012). This bo...

Ενέργεια: Δίκαιο, οικονομία και πολιτική

Η ύλη διαρθρώνεται σε πέντε Ενότητες: Στην Ενότητα Ι "Ολοκλήρωση και Ελευθέρωση των Αγορών Ενέργειας στην ΕΕ", διερευνάται η εξέλιξη της αρμοδιότητας της ΕΚ/ΕΕ στον τομέα της ενέργειας από τη Συνθήκη ΕΚΑΧ και Ευρατόμ μέχρι τη Συνθήκη της Λισσαβόνας και τη νέα νομική βάση του άρθρου 194 ΣΛΕΕ (Ν. ...

Πηγές ενέργειας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πηγές ενέργειας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πηγές ενέργειας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Πριν σβήσουν τα φώτα

Σε διακόσια χρόνια από σήμερα, θα αναζητούμε ενέργεια σε απίθανα μέρη. Ξεχάστε τις γεωτρήσεις μεγάλου βάθους στις θάλασσες του πλανήτη ή τα ανθρακωρυχεία για την εξόρυξη των γαιανθράκων. Κατά τους αιώνες που έρχονται, τηλεκατευθυνόμενα ρομπότ θα χτενίζουν τον ωκεάνιο πυθμένα ψάχνοντας για θύλακες γε...

Μελέτες ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μελέτες ενεργειακής απόδοσης κτιρίων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μελέτες ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ηλεκτροπαραγωγή στην Ελλάδα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ηλεκτροπαραγωγή στην Ελλάδα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ηλεκτροπαραγωγή στην Ελλάδα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ενέργεια και ορυκτός πλούτος

- Η πιο φτηνή ενέργεια είναι αυτή που δεν καταναλώθηκε ποτέ. Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί το μεγαλύτερο, ανεξάντλητο και ανεκμετάλλευτο ενεργειακό κοίτασμα της χώρας μας. - Υπάρχουν και πηγές και δυνατότητες νέου πλούτου, που για δεκαετίες έμεναν στα αζήτητα. Για πρώτη φορά στη μεταπολιτευτ...

Ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά

Η ζήτηση για το μαύρο χρυσό, το πετρέλαιο, είναι τόσο μεγάλη και διαρκώς αυξάνεται, ώστε όσα κοιτάσματα πετρελαίου και αν ανακαλυφθούν στη γη, όλα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα στερέψουν. Η πυρηνική ενέργεια έχει την ίδια μοίρα με το πετρέλαιο, τα κοιτάσματα ουρανίου είναι περιορισμένα, η εξόρυξ...

Ενέργεια και περιφερειακή ανάπτυξη

Η χρήση της ενέργειας είναι σήμερα περισσότερο απαραίτητη από ποτέ στις δυτικές μεταβιομηχανικές κοινωνίες για τη στήριξη του σημερινού επιπέδου της υψηλής ευημερίας τους. Στην Ελλάδα η αξιοποίηση του ενδογενούς ενεργειακού δυναμικού της περιφέρειας με την ορθολογική διαχείριση των υπαρχόντων πόρων ...

Ενέργεια

Η έννοια της διαθεματικότητας θέτει σε αμφισβήτηση τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας, οι οποίες είχαν ως σκοπό τους την άμεση μετάδοση, την απομνημόνευση και την αναπαραγωγή της γνώσης. Με τον όρο διαθεματικότητα εννοείται ο τρόπος οργάνωσης του Αναλυτικού Προγράμματος που καταργεί τα διακριτά...

Ο πεπιεσμένος αέρας και η εξοικονόμηση ενέργειας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ο πεπιεσμένος αέρας και η εξοικονόμηση ενέργειας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ο πεπιεσμένος αέρας και η εξοικονόμηση ενέργειας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ενεργειακή πολιτική και ελληνική περιφέρεια

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ενεργειακή πολιτική και ελληνική περιφέρεια στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ενεργειακή πολιτική και ελληνική περιφέρεια, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ασκήσεις και προβλήματα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Περιεχόμενα: - Ανακύκλωση εκροών εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων για άρδευση ενεργειακής φυτείας και χρήση της παραγόμενης ξυλώδους βιομάζας για παραγωγή ενέργειας - Παραγωγή βιοαιθανόλης από γεωργικές πρώτες ύλες - Υπολογισμός των αναγκών θέρμαν...

Ενεργειακοί επιθεωρητές

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ενεργειακοί επιθεωρητές στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ενεργειακοί επιθεωρητές, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Πυρηνική ενέργεια και ενεργειακές ανάγκες

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πυρηνική ενέργεια και ενεργειακές ανάγκες στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πυρηνική ενέργεια και ενεργειακές ανάγκες, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...