Βιβλία

Intelligent Information Systems Applied to Complicated Defence Problems

This book aims at reducing the uncertainty prevailing in cases of strategic and political decision-making and the associated errors of judgment by emphasizing on positive rather than normative thought. The modern methods of technical analysis and computational intelligence used, like neural networks...

Ο κόσμος στον 21ο αιώνα και η ασφάλεια της Ελλάδος

...Η αντικατάσταση του όρου "Αμυντικό Πρόβλημα" από τον όρο "Πρόβλημα Ασφαλείας" για όποια χώρα, και ειδικώς για την Ελλάδα, έχει ιδιαίτερη σημασία και είναι απόρροια πραγματικών αλλαγών, οι οποίες επήλθαν τα τελευταία 15 έτη. Οι παγκόσμιες εξελίξεις, οι καθεστωτικές αλλαγές και οι συσχετισμοί στην ...

Άμυνα ευρωπαϊκών προδιαγραφών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Άμυνα ευρωπαϊκών προδιαγραφών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Άμυνα ευρωπαϊκών προδιαγραφών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τακτικές άοπλης και ένοπλης άμυνας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τακτικές άοπλης και ένοπλης άμυνας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τακτικές άοπλης και ένοπλης άμυνας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το αμυντικό μας πρόβλημα και η αντιμετώπισή του

Εκείνος που αρχίζει μια κρίση βρίσκεται πάντοτε σε πλεονεκτικώτερη θέση, η αντιμετώπιση δε μιας κρίσης δεν επιτυγχάνεται με ευχολόγια, αλλά με την δημιουργία μιας άλλης κρίσης πιο δυναμικής. Στον τομέα των σχέσεών μας με την Τουρκία πρέπει να καταστεί συνείδηση ότι αντί να παρακολουθούμε τις εξελιξ...

Αναπτυξιακές επιδράσεις των αμυντικών δαπανών στην Ελλάδα

Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η κάλυψη των κενών που έχουν αφήσει οι προηγούμενες σχετικές αναλύσεις. Καταβάλλεται προσπάθεια για τη διερεύνηση της σχέσης οικονομικής ανάπτυξης-αμυντικών δαπανών στην ελληνική οικονομία, στο πλαίσιο της εξέτασης τόσο της πλευράς της προσφοράς, όσο και της πλευράς τη...

Συστήματα πληροφορικής και αναλυτικά εργαλεία για την άμυνα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Συστήματα πληροφορικής και αναλυτικά εργαλεία για την άμυνα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Συστήματα πληροφορικής και αναλυτικά εργαλεία για την άμυνα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια στη μεταψυχροπολεμική εποχή

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια στη μεταψυχροπολεμική εποχή στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια στη μεταψυχροπολεμική εποχή, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ελληνική αποτρεπτική στρατηγική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ελληνική αποτρεπτική στρατηγική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ελληνική αποτρεπτική στρατηγική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...