Βιβλία

Το αλφαβητάρι του πολιτικάντη

Προσπαθώντας κανείς να παρουσιάσει το σύγχρονο πολιτικάντη της ελληνικής κοινωνίας θα βρεθεί μπρος την έκπληξη της αδυναμίας του να περιγράψει αυτόν τον ιό της πολιτικής μας ζωής. Η αδυναμία αυτή ξεκινάει από το γεγονός ότι η περιγραφή του χρειάζεται μια πληθώρα πληροφοριών και χαρακτηρισμών που ο ό...

Λεξικό στοχαστών του 20ού αιώνα

Ουσιώδες βοήθημα για φοιτητές των πολιτικών και κοινωνικών επιστημών αλλά και για όσους επιθυμούν να εξερευνήσουν τις ιδέες και το υπόβαθρο όσων διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του κοινωνικού και πολιτικού στοχασμού τον 20ό και τον 21ο αιώνα,το "Λεξικό στοχαστών του 20ού αιώνα" εξοικει...

Λεξικό διεθνών σχέσεων και εξωτερικής πολιτικής

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Λεξικό διεθνών σχέσεων και εξωτερικής πολιτικής στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Λεξικό διεθνών σχέσεων και εξωτερικής πολιτικής, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Λενινιστικό λεξικό

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Λενινιστικό λεξικό στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Λενινιστικό λεξικό, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Λεξικό ιδεών και ιδεολογιών

Το "Λεξικό ιδεών και ιδεολογιών" είναι Λεξικό Ψυχολογίας, Πολιτικής, Κοινωνιολογίας και Φιλοσοφίας. Δε γράφτηκε κάτω από το πνεύμα κάποιου εγκυκλοπαιδισμού. Όλες οι πιο πάνω επιστήμες βρίσκονταν και βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση και έχουν κοινό αντικείμενο αναφοράς την ανθρώπινη κοινωνία, τους ...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...