Βιβλία

Ασθένειες και παράσιτα λαχανικών, φρούτων, φυτών

Ένας πολύτιμος οδηγός -εξ' ολοκλήρου έγχρωμα εικονογραφημένος- για την αναγνώριση και την αντιμετώπιση των παρασίτων και των ασθενειών που μπορεί να προσβάλουν τα λαχανικά, τα φρούτα και τα φυτά του κήπου σας. Με λεπτομερείς και συνάμα κατανοητές περιγραφές για κάθε τύπο καλλιεργητή, το βιβλίο αυτό ...

Ασθένειες καρποφόρων δένδρων και αμπέλου

Στο παρόν σύγγραμμα περιλαμβάνονται σύγχρονες γνώσεις και πληροφορίες -πλαισιωμένες από έγχρωμες εικόνες με χαρακτηριστικά συμπτώματα των ασθενειών- για την έγκαιρη και έγκυρη διάγνωσή τους (τρόπος και συνθήκες έναρξης, ανάπτυξης και μετάδοσης) και την αποτελεσματική και οικονομική πρόληψη και θεραπ...

Ιολογικές ασθένειες φυτών μεγάλης καλλιέργειας

Μια κριτική ανασκόπηση των μέχρι σήμερα δεδομένων για τις ιολογικές ασθένειες των φυτών μεγάλης καλλιέργειας. Περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της έρευνας και την προσωπική εμπειρία των συγγραφέων. Ξεχωριστά κεφάλαια για τον καπνό, τα ζαχαρότευτλα, τα σιτηρά και τα ψυχανθή. Για κάθε καλλιέργεια οι ασθέ...

Ασθένειες των δέντρων, δασών και πάρκων

[...] Η βλάβη των φυτών μπορεί να είναι οξεία ή χρονία. Η οξεία βλάβη χαρακτηρίζεται από τη γρήγορη καταστροφή της χλωροφύλλης, έχουμε δηλ. βλάβη σαν "ξέπλυμα" του φύλλου και σε σοβαρές περιπτώσεις ακολουθεί ξήρανση του δέντρου. Εξάλλου στη χρόνια βλάβη παρατηρούμε, γενικά, ελάττωση της αύξησης, που...

Ασθένειες και εχθροί της αμπέλου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ασθένειες και εχθροί της αμπέλου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ασθένειες και εχθροί της αμπέλου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ασθένειες καλλωπιστικών φυτών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ασθένειες καλλωπιστικών φυτών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ασθένειες καλλωπιστικών φυτών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εχθροί των καλλωπιστικών δέντρων και θάμνων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εχθροί των καλλωπιστικών δέντρων και θάμνων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εχθροί των καλλωπιστικών δέντρων και θάμνων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ασθένειες κηπευτικών καλλιεργειών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ασθένειες κηπευτικών καλλιεργειών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ασθένειες κηπευτικών καλλιεργειών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ασθένειες καρποφόρων δένδρων και αμπέλου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ασθένειες καρποφόρων δένδρων και αμπέλου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ασθένειες καρποφόρων δένδρων και αμπέλου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Φυτοφάρμακα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Φυτοφάρμακα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Φυτοφάρμακα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ασθένειες, εχθροί και ανωμαλίες των ξινών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ασθένειες, εχθροί και ανωμαλίες των ξινών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ασθένειες, εχθροί και ανωμαλίες των ξινών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...