Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 16
Στοιχεία γενικής χημείας

Ο αναγνώστης του συγγράμματος αυτού μπορεί να είναι βεβαίως - κάποιος πρωτοετής φοιτητής πολλών προπτυχιακών κύκλων σπουδών όπου απαιτούνται κάποιες βασικές και στέρεες γνώσεις Χημείας, - κάποιος παλαιότερος απόφοιτος τμημάτων όπου η Χημεία αποτελούσε μέρος του προγράμματος σπουδών και ο οποίος ...

Χημεία Β' γυμνασίου

Σ’ αυτό το βιβλίο περιλαμβάνονται ερωτήσεις και ασκήσεις που αναφέρονται σ’ όλη τη διδακτέα ύλη της Χημείας της Β΄ Γυμνασίου. Οι τέσσερις Γενικές Ενότητες είναι γραμμένες με την ίδια σειρά που αναφέρονται στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα Σπουδών Χημείας Β΄ τάξης Γυμνασίου και είναι χωρισμένες σε μικρότερ...

Χημεία Γ' γυμνασίου

Σ’ αυτό το βιβλίο περιλαμβάνονται βασικές έννοιες της θεωρίας, ερωτήσεις και ασκήσεις που αναφέρονται σ’ όλη τη διδακτέα ύλη της Χημείας της Γ΄ Γυμνασίου. Οι τρεις Γενικές Ενότητες είναι γραμμένες με την ίδια σειρά που αναφέρονται στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα Σπουδών Χημείας Γ΄ τάξης Γυμνασίου και εί...

Χημεία Γ’ λυκείου

Το βιβλίο αυτό είναι το 1ο από τα τρία τεύχη του βοηθήματος για τη Χημεία Γ’ Λυκείου και αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση μελέτης ώστε οι μαθητές να αριστεύσουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Κυκλοφορούν ήδη το 2ο τεύχος με τίτλο Χημεία Γ1: Οξέα-Βάσεις, Ιοντική ισορροπία, Ηλεκτρονιακή δομή των ατό...

Ανόργανη χημεία Γ΄ λυκείου

Εκείνο που αποτέλεσε αφετηρία για τη συγγραφή του βιβλίου ήταν αφενός η ταξινόμηση της εξεταζόμενης ύλης και η πλήρης ανάπτυξη της και αφετέρου η παρουσίαση των εννοιών, με ακριβή και απλό τρόπο, έτσι ώστε να συμβάλλουμε στον περιορισμό της κακοποίησης των εννοιών της Χημείας που δυστυχώς επαναλαμβά...

Χημεία Α΄ λυκείου

Το βιβλίο περιέχει σύντομη θεωρία, λυμένες ασκήσεις και ασκήσεις προς επίλυση....

Χημεία Α΄ λυκείου

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε όλους τους μαθητές της Α΄ Λυκείου με σκοπό να τους βοηθήσει να κατανοήσουν το μάθημα της Χημείας, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της τάξης τους. Ταυτόχρονα αποτελεί ένα σημαντικό βοήθημα για όσους επιλέξουν, στις επόμενες τάξεις, κατεύθυνση στην οποία η Χημεία εί...

Χημεία γενικής παιδείας Β΄ λυκείου

Το παρόν εκπαιδευτικό βοήθηµα παρουσιάζει την εξεταστέα ύλη του µαθήµατος της Χηµείας Β΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας. Κάθε κεφάλαιο ακολουθεί την εξής δοµή: -Θεωρία µε τη µορφή ερωτήσεων-απαντήσεων, ώστε ο µαθητής να µπορεί να εστιάσει την προσοχή του στα σηµαντικότερα σηµεία του κάθε µαθήµατος ...

Χημεία Α΄ λυκείου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Χημεία Α΄ λυκείου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Χημεία Α΄ λυκείου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Χημεία Α΄ λυκείου

Το Πρόγραμμα της Χημείας αρχίζει με ένα κεφάλαιο εισαγωγής σε βασικές έννοιες και αναπτύσσεται σε έξι ακόμα κεφάλαια με αντικείμενα: Περιοδικός Πίνακας και Δεσμοί, Χημικές Αντιδράσεις, Στοιχειομετρία, Θερμοχημεία, Γενικό μέρος Οργανικής Χημείας,Βιομόρια και άλλα μόρια. Στο πρώτο κεφάλαιο αρχικά ε...

Στοιχεία γενικής χημείας

Η Γενική Χημεία, όπως και κάθε τι με τον όρο "Γενικός" έχει την θέση της εισαγωγής στο αντικείμενο το οποίο πραγματεύεται, και στη συγκεκριμένη περίπτωση στο αντικείμενο της Χημείας. Η εισαγωγή αυτή δεν μπορεί βεβαίως να είναι ενδελεχής και λεπτομερής, ενώ ταυτόχρονα δεν πρέπει να είναι ελλιπής. Πρέ...

Χημεία Α΄ λυκείου

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα εφόδιο για τους μαθητές της Α΄ Λυκείου, καθώς θα τους βοηθήσει στην καλύτερη μελέτη και κατανόηση των θεμάτων της Χημείας της τάξης τους. Η συγγραφή του έγινε με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της νέας διδακτέας ύλης για το μάθημα της Χημείας Α΄ Λυκείου. Είναι δομ...

Χημεία Γ΄ γυμνασίου

Το βιβλίο της Χημείας της Γ΄ Γυμνασίου γράφτηκε με τη σκέψη ότι εσείς, οι μαθητές του σήμερα, αύριο θα λαμβάνετε αποφάσεις. Γι' αυτό κυρίως το λόγο έχει γίνει προσπάθεια τα θέματα της Χημείας να συνδέονται με την καθημερινή ζωή και με την εξέλιξη της επιστήμης. Με τη χρήση σημαντικών διαθεματικώ...

Χημεία Β΄ γυμνασίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Χημεία Β΄ γυμνασίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Χημεία Β΄ γυμνασίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Χημεία Β΄ γενικού λυκείου

Το βιβλίο που κρατάς περιέχει όλη τη διδακτέα και εξεταστέα ύλη της Χημείας Γενικής Παιδείας της Β΄ Γενικού Λυκείου. Η ύλη αναπτύσσεται στα κεφάλαια: - Προαπαιτούμενες γνώσεις (Εισαγωγή στην Οργανική Χημεία, από Α΄ Λυκείου) - Πετρέλαιο, Υδρογονάνθρακες - Αλκοόλες, Φαινόλες - Καρβοξυλικά οξέα ...

Ανόργανη χημεία Γ΄ λυκείου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ανόργανη χημεία Γ΄ λυκείου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ανόργανη χημεία Γ΄ λυκείου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Χημεία Γ΄ λυκείου

Περιέχει: - Θεωρία - Μεθοδολογία ανά κεφάλαιο [Ό,τι πρέπει να γνωρίζω] - 400 Θέµατα Εξετάσεων Σύµφωνα µε το 1ο Θέµα Σύµφωνα µε το 2ο Θέµα Σύµφωνα µε το 3ο Θέµα Σύµφωνα µε το 4ο Θέµα - Επαναληπτικά Κριτήρια Αξιολόγησης - Απαντήσεις των Ερωτήσεων, των Ασκήσεων και των Κριτηρίων Αξιολ...

Χημεία Α΄ γενικού λυκείου

Το βιβλίο που κρατάς περιέχει όλη τη διδακτέα και εξεταστέα ύλη της Χημείας Α' Γενικού Λυκείου. Η ύλη αναπτύσσεται στα κεφάλαια: 1. Χημεία, βασικές έννοιες 2. Περιοδικός πίνακας, δεσμοί 3. Χημικές αντιδράσεις, είδη 4. Στοιχειομετρία 5. Ενεργειακές μεταβολές και χημικές αντιδράσεις ...

Χημεία Γ΄ τάξη γυμνασίου

Το βιβλίο αυτό είναι εναρμονισμένο με το νέο σχολικό βιβλίο και ακολουθεί τις κατευθύνσεις του επίσημου αναλυτικού προγράμματος για τη διδασκαλία στη Γ΄ Τάξη Γυμνασίου. Περιέχει: - Όλη τη θεωρία αναλυτικά διατυπωμένη με ερωτήσεις και απαντήσεις που διευκολύνουν την αφομοίωση της ύλης - Απαντήσε...

Χημεία Α΄ λυκείου

Περιέχει τις λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου....

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 16
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...