Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
100 χρόνια συνεταιριστικής παράδοσης και αγώνα

Η έκδοση "100 χρόνια συνεταιριστικής παράδοσης και αγώνα" διαχωρίζεται σε δύο τόμους και εξετάζει την ιστορική εξέλιξη της Οργάνωσης από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, συνυφασμένη όμως με το γενικότερο ιστορικό πλαίσιο εξελίξεων τοπικά και κεντρικά σε επίπεδο χώρας αλλά και της Ευρώπης. Ο Β΄ τόμος ειδ...

100 χρόνια συνεταιριστικής παράδοσης και αγώνα

Η έκδοση "100 χρόνια συνεταιριστικής παράδοσης και αγώνα" διαχωρίζεται σε δύο τόμους και εξετάζει την ιστορική εξέλιξη της Οργάνωσης από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, συνυφασμένη όμως με το γενικότερο ιστορικό πλαίσιο εξελίξεων τοπικά και κεντρικά σε επίπεδο χώρας αλλά και Ευρώπης. Ο Α΄τόμος ειδικά ξ...

Πρόγραμμα δράσεων και εκδηλώσεων

Η έκδοση περιλαμβάνει όλες τις προγραμματισμένες δράσεις που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται με αφορμή τα 100 χρόνια διαρκούς λειτουργίας του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς. Πέραν των εκδηλώσεων αναφέρονται οι φορείς, υπό την αιγίδα των οποίων εκτελέστηκε ο προγραμματισμός και οι χορηγοί των δράσεων....

Συνεταιριστικοί προβληματισμοί 2008-2009

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Συνεταιριστικοί προβληματισμοί 2008-2009 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Συνεταιριστικοί προβληματισμοί 2008-2009, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Συνεταιριστικοί προβληματισμοί 2006-2007

[...] Η συλλογική έκδοση «Συνεταιριστικοί Προβληματισμοί» επιχειρεί όχι μόνο να παρατηρεί και να αναλύει τις εξελίξεις αλλά και να προχωρεί σε εκτιμήσεις της αναμενόμενης κατάστασης για το μέλλον, ώστε να κινητοποιεί τις δυνάμεις προσαρμογής των συνεταιρισμών στις διαμορφούμενες συνθήκες. Δεδομένου ...

Βιώσιμη συνεταιριστική οικονομία

Τα οξυμένα προβλήματα των αγροτικών συνεταιρισμών κατά την τελευταία 20ετία έχουν επισκιάσει τη θεωρητική και πρακτική αξία του συνεταιριστικού θεσμού. Όμως, σε αντίθεση προς την εντύπωση που τείνει να επικρατήσει στη χώρα μας, ο συνεταιριστικός θεσμός διατηρεί μόνιμη ζωτικότητα, την οποία πάντοτε...

Συνεργατισμός - συνεταιρισμοί

Επειδή ο Συνεργατισμός ως επιστημονικό αντικείμενο διδασκαλίας στη χώρα μας καθιερώθηκε μόλις στη δεκαετία του '70, δεν προέκυψε μέχρι τα σήμερα επιτακτικά η ανάγκη για την συγγραφή τέτοιων βασικών επιστημονικών εγχειριδίων για την συστηματική του διδασκαλία κύρια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα...

Συνεταιριστικοί προβληματισμοί 2004-2005

Με την έκδοση "Συνεταιριστικοί προβληματισμοί" το ΙΣΕΜ εγκαινίασε από το 2001 μια προσπάθεια να θέτει στη διάθεση όσων ενδιαφέρονται κείμενα σύγχρονου προβληματισμού, ελληνικά και ξένα (σε μετάφραση), με σκοπό τη συμμετοχή των ελληνικών συνεταιρισμών και των ενδιαφερομένων επιστημόνων στη ζύμωση γύρ...

Συνεταιριστική οικονομία και νομοθεσία

Ο πρώτος συνεταιρισμός, αυτός της Ροτσντέιλ, έκανε την εμφάνισή του το 1844, και οι ιδρυτές του είχαν θέσει ως σκοπό να μετασχηματίσουν, σοσιαλιστικά, τον κόσμο. Πέρασαν από τότε 160 χρόνια ακριβώς και όμως δεν επιτεύχθηκε κανένας σοσιαλιστικός μετασχηματισμός. Εδώ και 30 χρόνια, ακριβώς δηλαδή την...

Συνεταιριστική ιδέα και επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της Ε.Ε.

[...] Το Ινστιτούτο Συνεταιριστικών Ερευνών και Μελετών (Ι.Σ.Ε.Μ.), ένας μη κερδοσκοπικός φορέας που ιδρύθηκε για να συμβάλλει στην προώθηση του συνεταιριστικού τρόπου συνεργασίας με κάθε δυνατό τρόπο, στο πλαίσιο του προβληματισμού του για τα αναγκαία βήματα προσαρμογής των ελληνικών συνεταιρισμών ...

Βιώσιμη συνεταιριστική οικονομία

Τα οξυμένα προβλήματα των αγροτικών συνεταιρισμών κατά την τελευταία 20ετία έχουν επισκιάσει τη θεωρητική και πρακτική αξία του συνεταιριστικού θεσμού. Όμως, σε αντίθεση προς την εντύπωση που τείνει να επικρατήσει στη χώρα μας, ο συνεταιριστικός θεσμός διατηρεί μόνιμη ζωτικότητα, την οποία πάντοτε...

Από την διαρκή ανάπτυξη στην χρεωκοπίαν της ΚΥΔΕΠ και στην κάμψη της ελληνικής γεωργίας

Η παρούσα μελέτη επιδιώκει πρωτίστως να ενημερώσει τον αναγνώστην για την ιστορίαν και το έργον της αρχαιοτέρας κεντρικής οικονομικής οργανώσεως των συνεταιρισμένων Ελλήνων γεωργών, της ΚΥΔΕΠ Συν. Π.Ε. Η Κεντρική Υπηρεσία Διαχειρίσεως Εγχωρίων Προϊόντων ιδρύθηκε τον Ιούνιον 1940 και ετέθη σε εκκαθάρ...

Συνεταιριστικοί προβληματισμοί 2002-2003

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Συνεταιριστικοί προβληματισμοί 2002-2003 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Συνεταιριστικοί προβληματισμοί 2002-2003, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εργατικοί καταναλωτικοί συνεταιρισμοί και εργαζόμενοι

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εργατικοί καταναλωτικοί συνεταιρισμοί και εργαζόμενοι στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εργατικοί καταναλωτικοί συνεταιρισμοί και εργαζόμενοι, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Συνεταιριστικοί προβληματισμοί 2001

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Συνεταιριστικοί προβληματισμοί 2001 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Συνεταιριστικοί προβληματισμοί 2001, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αγροτο-τουριστικοί συνεταιρισμοί

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αγροτο-τουριστικοί συνεταιρισμοί στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αγροτο-τουριστικοί συνεταιρισμοί, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Συνεταιρισμοί

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Συνεταιρισμοί στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Συνεταιρισμοί, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Προσωπικότητες των συνεταιρισμών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Προσωπικότητες των συνεταιρισμών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Προσωπικότητες των συνεταιρισμών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Επανεφεύρεση των συνεταιρισμών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Επανεφεύρεση των συνεταιρισμών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Επανεφεύρεση των συνεταιρισμών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το αγροτικό συνεταιριστικό κίνημα στην Ελλάδα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το αγροτικό συνεταιριστικό κίνημα στην Ελλάδα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το αγροτικό συνεταιριστικό κίνημα στην Ελλάδα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...