Βιβλία

Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Τουριστικές εγκαταστάσεις

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Τουριστικές εγκαταστάσεις στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Τουριστικές εγκαταστάσεις, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΙΙ

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΙΙ στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΙΙ, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μεταφορά μάζας σε περιβαλλοντικές διεργασίες

Αντικείμενο του εγχειριδίου είναι οι μέθοδοι υπολογισμού περιβαλλοντικών διεργασιών που χαρακτηρίζονται κυρίως από μεταφορά μάζας στην ατμόσφαιρα, στα επιφανειακά και στα εδαφικά νερά. Το βιβλίο απευθύνεται τόσο σε προπτυχιακούς φοιτητές όσο και σε επαγγελματίες μηχανικούς και ερευνητές που, στην ερ...

Ανάλυση χημικών διεργασιών

Το βιβλίο αυτό αποτελεί το αποτέλεσμα μακροχρόνιας προσπάθειας του συγγραφέα για την οργάνωση του αντικειμένου της συστηματικής ανάλυσης των χημικών διεργασιών σε ένα διδακτικό εγχειρίδιο προπτυχιακού επιπέδου. Το βιβλίο παρουσιάζει μια συστηματική αντιμετώπιση των ισοζυγίων μάζας και ενέργειας. Το ...

Φυσικές διεργασίες

Το βιβλίο αυτό είναι ένας ολοκληρωμένος και μεθοδικός οδηγός για τον κλάδο των Φυσικών Διεργασιών. Αναπτύσσονται διεξοδικά οι βασικότερες διεργασίες διαχωρισμού, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται θέματα υπολογισμού και σχεδιασμού μεταφοράς ρευστών σε σωληνώσεις και αναλύεται ο προηγμένος σχεδιασμός των ρε...

Διεργασίες διαχωρισμού με μεμβράνες

Οι διεργασίες διαχωρισμού με μεμβράνες είναι από τις πιο σύγχρονες τεχνικές φυσικών διαχωρισμών, που χρησιμοποιούνται σήμερα στη Χημική Μηχανική. Πρόκειται ουσιαστικά για διεργασίες μεταφοράς μάζας μέσα από μεμβράνες και για διαχωρισμούς με μικρή, για το σκοπό αυτό, απαιτούμενη ενέργεια. Το γεγονός ...

Ανάλυση επικινδυνότητας

Αντικείμενο του εγχειριδίου είναι οι μέθοδοι υπολογισμών των επιπτώσεων από φωτιά, έκρηξη και διασπορά τοξικού αερίου. Αρχίζοντας από την πιθανότητα να συμβεί ένα ατύχημα, ο αναγνώστης οδηγείται στον υπολογισμό της διαρροής και στη συνέχεια, της ακτινοβολίας της φωτιάς, της υπερπίεσης του ωστικού κύ...

Αριθμητικές μέθοδοι εφαρμοσμένες στη βιομηχανία με προγραμματισμό σε fortran

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αριθμητικές μέθοδοι εφαρμοσμένες στη βιομηχανία με προγραμματισμό σε fortran στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αριθμητικές μέθοδοι εφαρμοσμένες στη βιομηχανία με προγραμματισμό σε fortran, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Βασικές αρχές και υπολογισμοί στη χημική μηχανική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Βασικές αρχές και υπολογισμοί στη χημική μηχανική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Βασικές αρχές και υπολογισμοί στη χημική μηχανική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διεργασίες διαχωρισμού με μεμβράνες

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διεργασίες διαχωρισμού με μεμβράνες στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διεργασίες διαχωρισμού με μεμβράνες, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Φυσικές διεργασίες

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Φυσικές διεργασίες στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Φυσικές διεργασίες, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...