Βιβλία

Το δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου

Tα πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει το ηλεκτρονικό εμπόριο στη ζωή του σύγχρονου ευρωπαίου πολίτη, υπό τον όρο βέβαια τήρησης βασικών κανόνων, είναι αναμφισβήτητα. Έμπνευση από μέρους του κοινοτικού νομοθέτη και καθιέρωση αποτελεσματικών κανόνων δεοντολογίας από μέρους των διεθνών οργανισμών, μ...

Το δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου

Το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει γνωρίσει εκρηκτική ανάπτυξη τα τελευταία έτη, ανάπτυξη που όμως φέρνει αντιμέτωπο το δίκαιο με πολλά, καινοφανή και ενίοτε, δυσεπίλυτα ζητήματα. Η παρούσα μονογραφία είναι, ακριβώς, η προσπάθεια να δοθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στα ζητήματα αυτά, τα οποία αφορούν περι...

Το δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου

Το βιβλίο της Καθηγήτριας στο Α.Π.Θ., κυρίας Ελίζας Αλεξανδρίδου αποτελεί την πλέον επίκαιρη και συστηματική προσπάθεια της ελληνικής βιβλιογραφίας να αντιμετωπίσει τα νομικά ζητήματα, που έθεσε το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η ύλη του δεν εξαντλείται στο π.δ. 131/2003, με το οποίο μεταφέρθηκε στο ελληνικό...

Το νομικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου

Το βιβλίο παρουσιάζει αναλυτικά το νέο νομικό πλαίσιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο, ήτοι κυρίως τις διατάξεις του π.δ. 131/2003, με το οποίο ενσωματώνεται η οδηγία 2000/31/ΕΚ στο ελληνικό δίκαιο. Η ανάλυση του νομικού πλαισίου που διέπει τις συναλλαγές του ηλεκτρονικού εμπορίου θέτει στο επίκεντρο τις...

Εισαγωγή στο δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εισαγωγή στο δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εισαγωγή στο δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...