Βιβλία

Τhe Cretan War (1645-1669), between the Republic of Venice and the Ottoman Empire, has been more than a famous chapter of war history; it was an inspiration and a challenge for Western Europe. Trapped between their own old wars and the new commercial priorities, Catholics and Protestants alike, had ...

Ιστορία του νεώτερου και σύγρονου κόσμου

Το παρόν έργο είναι καρπός πολυετούς διδασκαλίας του μαθήματος της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας. Στόχος του είναι η εισαγωγή του αναγνώστη στην ιστορία της Ευρώπης κυριώς από το Συνέδριο της Βιέννης (1815) μέχρι τη σύγχρονη εποχή με τις απαραίτητες προεκτάσεις σε όλο τον κόσμο. Τα στοιχεία, στα ...

Μορφές γυναικείας δράσης περιθωριακού χαρακτήρα στη δυτική Ευρώπη κατά τον ύστερο Μεσαίωνα

Οι Beguinae εκφράζουν τη γυναικεία εκδοχή του Μεσαίωνα με την ίδια έννοια που τα αιρετικά κινήματα, ο σχηματισμός των πόλεων και η ανάπτυξη της παραγωγικής τεχνολογίας καθορίζουν άλλες πλευρές της ζωής στη Δ. Ευρώπη κατά τους ύστερους μεσαιωνικούς χρόνους. Οι beguinae διαμορφώνουν την πρώτη συλλογικ...

Νεώτερη ευρωπαϊκή ιστορία 1789-1945

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Νεώτερη ευρωπαϊκή ιστορία 1789-1945 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Νεώτερη ευρωπαϊκή ιστορία 1789-1945, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Οι ευρωπαϊκές επαναστάσεις

Αυτό το βιβλίο αποτελεί μια μελέτη των τελευταίων πέντε αιώνων της ευρωπαϊκής ιστορίας -περίοδος που χαρακτηρίζεται από πολέμους, επαναστάσεις και διαμάχες, από την άνοδο και την πάλη κρατών και αυτοκρατοριών, από αστικοποίηση, ανάπτυξη και βιομηχανοποίηση. Η προσοχή του Charles Tilly εστιάζεται στι...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...