Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 21
Νεοελληνική λογοτεχνία θεωρητικής Γ' λυκείου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Νεοελληνική λογοτεχνία θεωρητικής Γ' λυκείου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Νεοελληνική λογοτεχνία θεωρητικής Γ' λυκείου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Παράλληλα αδίδακτα / διδαγμένα κείμενα στη νεοελληνική λογοτεχνία Α΄ λυκείου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Παράλληλα αδίδακτα / διδαγμένα κείμενα στη νεοελληνική λογοτεχνία Α΄ λυκείου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Παράλληλα αδίδακτα / διδαγμένα κείμενα στη νεοελληνική λογοτεχνία Α΄ λυκείου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Γ΄ γυμνασίου

Στο βιβλίο αυτό αξιολογήθηκαν δημιουργικά, τόσο το σχολικό βιβλίο, όσο και το βιβλίο του εκπαιδευτικού. Σε κάθε λογοτεχνικό κείμενο (πεζό ή ποίημα) ακολουθείτε η εξής δομή: Εισαγωγή(περιλαμβάνει βιογραφικά στοιχεία για το συγγραφέα, χαρακτηριστικά της γραφής του και βασικά στοιχεία για το ανθολογούμ...

Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Α΄ γενικού λυκείου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Α΄ γενικού λυκείου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Α΄ γενικού λυκείου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Νεοελληνική λογοτεχνία Α΄ γενικού λυκείου

Οι παρούσες προτάσεις διδασκαλίας και ερμηνείας λογοτεχνικών κειμένων συνιστούν τον καρπό της προσπάθειας μας να ανταποκριθούμε στις αλλαγές του τρόπου διδασκαλίας και αξιολόγησης που προέκυψαν, κατά το σχολικό έτος 2011-2012, στο μάθημα των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α΄ Λυκείου. Αφορμή κ...

Νεοελληνική λογοτεχνία Γ΄ λυκείου θεωρητικής κατεύθυνσης

Στόχος του βιβλίου αυτού είναι να στηρίξει την προσπάθεια των εκπαιδευτικών στο μάθημα Νεοελληνική Λογοτεχνία της Γ΄ Λυκείου, αλλά και να βοηθήσει τους μαθητές να ανταποκριθούν στις δυσκολίες των Πανελληνίων εξετάσεων. Το βοήθημα αυτό αναφέρεται σε όλα τα πεζά κείμενα του σχολικού βιβλίου και συγκεκ...

Νεοελληνική λογοτεχνία Γ΄ ενιαίου λυκείου θεωρητικής κατεύθυνσης

Στόχος του βιβλίου αυτού είναι να στηρίξει την προσπάθεια των εκπαιδευτικών στο μάθημα Νεοελληνική Λογοτεχνία της Γ΄ Λυκείου, αλλά και να βοηθήσει τους μαθητές να ανταποκριθούν στις δυσκολίες των Πανελληνίων εξετάσεων. Το βοήθημα αυτό αναφέρεται σε όλα τα ποιήματα του σχολικού βιβλίου και συγκεκριμέ...

Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Α΄ γυμνασίου

Το βοήθημα αυτό συντάχθηκε σύμφωνα με το νέο σχολικό βιβλίο και το βιβλίο του εκπαιδευτικού. Η δομή που ακολουθείται σε κάθε λογοτεχνικό κείμενο (πεζό ή ποίημα) είναι: βιογραφικά στοιχεία του συγγραφέα, βασικά στοιχεία για το ανθολογούμενο έργο, περιληπτική απόδοση έργου, νοηματική απόδοση έργου, θε...

Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Γ΄ γυμνασίου

Στο σχολικό εγχειρίδιο Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ΄ Γυμνασίου μελετώνται αντιπροσωπευτικά έργα με κριτήριο την ιστορική εξέλιξη της λογοτεχνίας μας από τον 9ο αιώνα μ.Χ. εώς σήμερα. Παράλληλα, εξετάζονται και έργα από την ξένη λογοτεχνία. Ειδικότερα, η παρουσίαση των κειμένων στηρίζεται σ...

Ιστορία νεοελληνικής λογοτεχνίας Α΄, Β΄, Γ΄ γυμνασίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ιστορία νεοελληνικής λογοτεχνίας Α΄, Β΄, Γ΄ γυμνασίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ιστορία νεοελληνικής λογοτεχνίας Α΄, Β΄, Γ΄ γυμνασίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Νεοελληνική λογοτεχνία Α΄ γενικού λυκείου

Οι παρούσες προτάσεις διδασκαλίας και ερμηνείας λογοτεχνικών κειμένων συνιστούν τον καρπό της προσπάθειας μας να ανταποκριθούμε στις αλλαγές του τρόπου διδασκαλίας και αξιολόγησης που προέκυψαν, κατά το σχολικό έτος 2011-2012, στο μάθημα των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α΄ Λυκείου. Αφορμή κ...

Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Β΄ γυμνασίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Β΄ γυμνασίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Β΄ γυμνασίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Α΄ γυμνασίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Α΄ γυμνασίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Α΄ γυμνασίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Νεοελληνική λογοτεχνία Γ΄ λυκείου θεωρητικής κατεύθυνσης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Νεοελληνική λογοτεχνία Γ΄ λυκείου θεωρητικής κατεύθυνσης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Νεοελληνική λογοτεχνία Γ΄ λυκείου θεωρητικής κατεύθυνσης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Νεοελληνική λογοτεχνία Γ΄ λυκείου θεωρητικής κατεύθυνσης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Νεοελληνική λογοτεχνία Γ΄ λυκείου θεωρητικής κατεύθυνσης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Νεοελληνική λογοτεχνία Γ΄ λυκείου θεωρητικής κατεύθυνσης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Νεοελληνική λογοτεχνία Γ΄ λυκείου

- Οι δηµιουργοί και τα γενικά χαρακτηριστικά του έργου τους - Βασικά στοιχεία ερµηνείας - Κριτήρια Αξιολόγησης στο πρότυπο των Πανελλαδικών - Απαντήσεις των Κριτηρίων Αξιολόγησης. ...

Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Α΄ γυμνασίου

- Ερμηνευτική προσέγγιση των νεοελληνικών κειμένων - Απαντήσεις στις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου - Στοιχεία θεωρίας της νεοελληνικής γραμματείας...

Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Α΄γυμνασίου

Αγαπητή μαθήτρια - Αγαπητέ μαθητή, Το βιβλίο αυτό είναι ένα πλήρες βοήθημα για το μάθημα των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Σε κάθε κείμενο περιέχονται: - Εισαγωγικό σημείωμα, όπου δίνονται τα γραμματολογικά στοιχεία που αφορούν τον εκάστοτε λογοτέχνη και το έργο του γενικά, αλλά και το συγκ...

Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Β΄ γυμνασίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Β΄ γυμνασίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Β΄ γυμνασίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Γ΄ γυμνασίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Γ΄ γυμνασίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Γ΄ γυμνασίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 21
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...