Βιβλία

Διανυσματικός λογισμός και αναλυτική γεωμετρία του χώρου

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε φοιτητές πολυτεχνείων και πανεπιστημίων. Στόχος του είναι να βοηθήσει τον φοιτητή ώστε μαζί με το βιβλίο της σχολής του να κατανοήσει τις έννοιες και να εξοικειωθεί με τις στρατηγικές επίλυσης των προβλημάτων της Διανυσματικής Γεωμετρίας και της Αναλυτικής Γεωμετρίας το...

Έλασσον γεωμετρικόν

Η ευκλείδεια γεωμετρία, αναμφισβήτητα η "μητέρα όλων των μαθηματικών", είναι ταυτόχρονα ένας από τους πλουσιότερους σε αισθητικό περιεχόμενο κλάδους. Είναι επίσης ο κατεξοχήν δάσκαλος της τέχνης του σκέπτεσθαι, καθώς, πέρα από τη νοητική διαδικασία, στηρίζεται στην πρακτική κατασκευή του σχήματος. Η...

Στοιχεία προβολικής γεωμετρίας

Περιεχόμενα: - Συσχετισμένα και προβολικά επίπεδα - Οι συγγραμμικότητες ενός επιπέδου - Το πραγματικό προβολικό επίπεδο P2 - Προβολικά επίπεδα Desargues - Προβολικά επίπεδα του Πάππου - Προβολικά επίπεδα και διαιρετικοί δακτύλιοι - Αρμονικές τετράδες και κωνικές...

Γεωμετρική ανάλυση Ι

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Γεωμετρική ανάλυση Ι στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Γεωμετρική ανάλυση Ι, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εφαρμοσμένη ανάλυση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εφαρμοσμένη ανάλυση στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εφαρμοσμένη ανάλυση, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διαφορική γεωμετρία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διαφορική γεωμετρία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διαφορική γεωμετρία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εισαγωγή στη γεωμετρία του Riemann

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εισαγωγή στη γεωμετρία του Riemann στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εισαγωγή στη γεωμετρία του Riemann, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μεγάλη αναλυτική γεωμετρία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μεγάλη αναλυτική γεωμετρία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μεγάλη αναλυτική γεωμετρία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...