Βιβλία

Περιγραφικά δεδομένα στον 21ο αιώνα

Από τον Μάρτιο του 2013 τέθηκε σε εφαρμογή, τόσο από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου των ΗΠΑ όσο και από τη Βρετανική Βιβλιοθήκη, το νέο Πρότυπο Περιγραφής Πόρου και Πρόσβασης (Resource Description and Access, RDA), με στόχο την αντικατάσταση των παλαιότερων Κανόνων Καταλογογράφησης ΑΑCR2. Η ευρεία πλ...

Μιχάλης Τζεκάκης

[...] Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει δημοσιεύσεις που αφορούν τη προσωπικότητα του συναδέλφου (Μιχάλη Τζεκάκη), αντιπροσωπευτικές από τη δράση του και τις συνεργασίες του. Το κύριο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνει επιστημονικές βιβλιοθηκονομικές εργασίες, τόσο σε καίρια θέματα της ελληνικής πραγματι...

Συνοπτική δεκαδική ταξινόμηση Dewey και ευρετήριο σχετικών όρων

[...] Λειτουργώντας προς την κατεύθυνση της σύζευξης της Επιστήμης της Πληροφόρησης και της Πληροφορικής και αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού περιεχομένου και την υποστήριξη των βιβλιοθηκών, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, με την υποστήριξη του Υπουργείου Εθνικής Παιδεί...

Πίνακες δεκαδικής ταξινόμησης Dewey

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πίνακες δεκαδικής ταξινόμησης Dewey στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πίνακες δεκαδικής ταξινόμησης Dewey, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Από τη βιβλιοθηκονομία στην επιστήμη της πληροφόρησης

Οφείλοντας να αναγνωρίσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έθεσαν τις βάσεις της εξέλιξης νέων επιστημονικών κλάδων και πεδίων δράσης στη χώρα μας και που αποτελούν βασικές αξίες της Επιστήμης της Βιβλιοθηκονομίας και της Πληροφόρησης, δεν μπορεί παρά να αναγνωρίσουμε μία τέτοια περίπτωση στο πρόσωπο και ...

Εισαγωγή στη βιβλιοθηκονομία

Ανατρέχοντας τη βιβλιογραφία, ένας από τους πολλούς χαρακτηρισμούς για τη σύσταση της βιβλιοθήκης είναι και "ο ναός της γνώσης". Ορμώμενοι από αυτόν το χαρακτηρισμό, ας φαντασθούμε το σύστημα βιβλιοθήκη-βιβλιοθηκονόμος ως πυραμίδα -σκεπτώμενοι συνειρμικά, για παράδειγμα, την πυραμίδα που ανακαλύφθηκ...

Αρχές ταξινόμησης

Το παρόν διδακτικό βιβλίο απευθύνεται στους σπουδαστές των βιβλιοθηκονομικών τμημάτων και σε όσους ενδιαφέρονται για βιβλιοθηκονομικά θέματα. Μ' αυτήν τη συγγραφή προσπαθείται η παροχή της δυνατότητας γνωριμίας ορισμένων πρακτικών και θεωρητικών θεμάτων, θέματα των οποίων την επεξεργασία άρχισα στα ...

Τεχνολογία και πληροφόρηση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τεχνολογία και πληροφόρηση στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τεχνολογία και πληροφόρηση, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εισαγωγή στην επιστήμη της πληροφόρησης

Η "Εισαγωγή στην επιστήμη της πληροφόρησης" επιχειρεί μια ολοκληρωμένη, ευρεία και τεκμηριωμένη παρουσίαση της φύσης, της μεθοδολογίας χειρισμού, της τεχνολογίας, των βασικών εργαλείων και τεχνικών, καθώς και των ερευνητικών προβλημάτων και ζητήσεων του ευρύτερου γνωστικού χώρου της διαχείρισης και ...

Οργάνωση της γνώσης και τεχνολογία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οργάνωση της γνώσης και τεχνολογία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οργάνωση της γνώσης και τεχνολογία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Πού πήγαν όλες οι γνώσεις;

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πού πήγαν όλες οι γνώσεις; στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πού πήγαν όλες οι γνώσεις;, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αρχές ταξινόμησης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αρχές ταξινόμησης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αρχές ταξινόμησης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...