Βιβλία

Η ιστορία της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Για να ανιχνεύσει κανείς την ιστορία της ΧΑΕ, θα πρέπει να μελετήσει τον τρόπο πρόσληψης του παρελθόντος, και συγκεκριμένα του Μεσαίωνα κατά τον 19ο αιώνα. Ο απαξιωμένος μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα Μεσαίωνας ανακαλύπτεται εκ νέου από τους Ευρωπαίους διαφωτιστές. Οι λαοί και οι πνευματικοί τους ηγέ...

Διεθνείς οργανισμοί

"Δυστυχώς για τον 21ο αιώνα... οι ένοπλες συγκρούσεις για σκοπούς επιβίωσης ή διαρπαγής μέσα σε συνθήκες διαδεδομένης ανομίας δεν θα γνωρίζουν όρια - ούτε ανάμεσα σε πόλεμο και ειρήνη, ούτε ανέμσα σε πόλεμο και έγκλημα· θα διεξάγονται δηλαδή πέραν και ανεξαρτήτως κάθε κρατικής και πολιτικής αρχής ή ...

7 χρόνια RCA

Μια φορά και έναν καιρό, πριν από επτά χρόνια δηλαδή, γεννήθηκε στην πόλη μας, το Ρέθυμνο, ένα Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης. Διέθετε μερικές από τις προδιαγραφές που έδιναν ελπίδα αλλά αυτό δεν σήμαινε ότι θα όριζαν οπωσδήποτε, θετικά, το μέλλον του. [...] [...]Ξαναβλέποντας το μικρό παρελθόν μας, ανακα...

Το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διεθνείς οργανισμοί

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διεθνείς οργανισμοί στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διεθνείς οργανισμοί, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διεθνείς οργανισμοί

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διεθνείς οργανισμοί στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διεθνείς οργανισμοί, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Φως στη μικρή μας πόλη

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Φως στη μικρή μας πόλη στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Φως στη μικρή μας πόλη, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...