Βιβλία

Παλιά έντυπα της βιβλιοθήκης

Η βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη είχε σαν αρχικό της πυρήνα την προσωοπική συλλογή του Αντώνη Μπενάκη με παλέτυπα και σπάνιες εκδόσεις, αλλά και τα απαραίτητα βοηθήματα για τη μελέτη του πολυποίκιλου μουσειακού υλικού. Σήμερα περιέχει πάνω από είκοσι χιλιάδες τόμους βιβλίων και περιοδικών που καλύπ...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...