Βιβλία

Η Κυπριακή Εθνογραφική Συλλογή του Μουσείου Μπενάκη

Πρόκειται για την πρώτη ολοκληρωμένη δημοσίευση των 116 αντικειμένων που απαρτίζουν την κυπριακή ενότητα της πλούσιας εθνογραφικής συλλογής του Μουσείου Μπενάκη. Ο συστηματικός αυτός κατάλογος παρουσιάζει σύμφωνα με τις νεότερες απαιτήσεις της επιστημονικής μεθόδου όλα τα εκτεθειμένα και αποθηκευμέν...

Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών Βούρου - Ευταξία

Το Μουσείο συγκεντρώνει τεκμήρια, που αφορούν στην ιστορία της Αθήνας κυρίως από την περίοδο της Φραγκοκρατίας και ύστερα, ενώ το καθαυτό βάρος της συλλογής επικεντρώνεται στον 19ο αιώνα. Στεγάζεται σε δύο από τα παλαιότερα κτίρια της πρωτεύουσας του νέου ελληνικού κράτους, επί της οδού Ι. Παπαρρηγο...

Ο κόσμος του Βυζαντινού Μουσείου

Ενενήντα χρόνια μετά την ίδρυση του Μουσείου μας, έχουμε τη χαρά να προσφέρουμε στο κοινό τον κατάλογο "Ο κόσμος του Βυζαντινού Μουσείου". Σε έναν μεγάλο τόμο συγκεντρώνουμε την ιστορία του Μουσείου, τα σημαντικότερα έργα των συλλογών του, τη δομή και τους ανθρώπους του. Όχι για να προβληθούμε, αλλά...

Μουσείο Ερμιτάζ της Αγίας Πετρούπολης

[...] Το Ερμιτάζ ιδρύθηκε από την Αικατερίνη τη Μεγάλη ως ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο και συνεχώς διευρυμένο μουσείο. Συμπληρωνόταν συνέχεια χάρη στην αγορά των καινούργιων συλλογών. Μεγάλωναν και οι συλλογές της αρχαιοελληνικής τέχνης. Όχι μόνο η αρχαιολογία, αλλά και οι αγορές πλούτισαν το μουσείο ...

Συνομιλία;

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Συνομιλία; στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Συνομιλία;, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Γλυπτά του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Γλυπτά του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Γλυπτά του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

The Mycenean Pictorial Style in the National Archaeological Museum of Athens

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο The Mycenean Pictorial Style in the National Archaeological Museum of Athens στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το The Mycenean Pictorial Style in the National Archaeological Museum of Athens, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αρχαία κυπριακή τέχνη στο μουσείο Πιερίδη

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αρχαία κυπριακή τέχνη στο μουσείο Πιερίδη στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αρχαία κυπριακή τέχνη στο μουσείο Πιερίδη, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ancient Cypriot Art in the Pierides Museum

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ancient Cypriot Art in the Pierides Museum στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ancient Cypriot Art in the Pierides Museum, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αρχαία κυπριακή τέχνη στο μουσείο Πιερίδη

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αρχαία κυπριακή τέχνη στο μουσείο Πιερίδη στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αρχαία κυπριακή τέχνη στο μουσείο Πιερίδη, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Cypriot Costumes in the National Historical Museum

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Cypriot Costumes in the National Historical Museum στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Cypriot Costumes in the National Historical Museum, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Οι κυπριακές φορεσιές του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οι κυπριακές φορεσιές του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οι κυπριακές φορεσιές του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Συνάντηση με την Αφροδίτη της Μήλου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Συνάντηση με την Αφροδίτη της Μήλου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Συνάντηση με την Αφροδίτη της Μήλου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Γκαλερί Bernier

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Γκαλερί Bernier στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Γκαλερί Bernier, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...