Βιβλία

Έλληνες ιησουΐτες (1560-1773)

[...] Ένας τόμος σημαντικός, θέλω να πιστεύω, για το τάγμα του Ιησού γενικότερα και την Ελλάδα ειδικότερα. Κι αυτό γιατί σημαντική υπήρξε η προσφορά των ελλήνων Ιησουϊτών στο τάγμα και τον τόπο τους. Γι' αυτό έχουμε τη μαρτυρία του θρησκευτικού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού και συγγραφικού έργου τους. ...

Ιησουΐτες στον ελληνικό χώρο (1560-1915)

Το ενδιαφέρον των Ιησουϊτών για τους Έλληνες, που κάπως αργά αρχίζει να γίνεται αντικείμενο διεξοδικής μελέτης, είναι τόσο παλιό όσο και η ιστορία τους. Ουσιαστικά εκδηλώνεται με την ίδρυση της μοναχικής τους κοινότητας, η οποία γιορτάζει το 1990 τετρακόσια πενήντα χρόνια γόνιμης αποστολικής δράσης ...

Το Τάγμα των Λαζαριστών και η ρουμανική προπαγάνδα

Οι Λαζαριστές, μοναχικό τάγμα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, συνεργάσθηκαν με τη ρουμανική προπαγάνδα, η οποία κατά τον ιθ' αι. επιχείρησε να αλώσει την ελληνική εθνική συνείδηση των Βλαχοφώνων του ελληνικού και ευρύτερου βαλκανικού χώρου. Η συνεργασία των Λαζαριστών, με τους ρουμανίζοντες χαρκτηρί...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...