Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 26
Έκφραση - έκθεση Α΄λυκείου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Έκφραση - έκθεση Α΄λυκείου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Έκφραση - έκθεση Α΄λυκείου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Έκθεση - έκφραση Β' λυκείου: Κριτήρια αξιολόγησης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Έκθεση - έκφραση Β' λυκείου: Κριτήρια αξιολόγησης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Έκθεση - έκφραση Β' λυκείου: Κριτήρια αξιολόγησης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Έκθεση - έκφραση Β' λυκείου: Σχεδιαγράμματα εκθέσεων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Έκθεση - έκφραση Β' λυκείου: Σχεδιαγράμματα εκθέσεων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Έκθεση - έκφραση Β' λυκείου: Σχεδιαγράμματα εκθέσεων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Έκφραση - έκθεση Γ' λυκείου: Κριτήρια αξιολόγησης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Έκφραση - έκθεση Γ' λυκείου: Κριτήρια αξιολόγησης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Έκφραση - έκθεση Γ' λυκείου: Κριτήρια αξιολόγησης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Έκφραση - έκθεση Γ' λυκείου: Σχεδιαγράμματα εκθέσεων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Έκφραση - έκθεση Γ' λυκείου: Σχεδιαγράμματα εκθέσεων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Έκφραση - έκθεση Γ' λυκείου: Σχεδιαγράμματα εκθέσεων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Έκθεση - έκφραση Α΄ ενιαίου λυκείου

Το βιβλίο, με βάση το νέο σύστημα διδασκαλίας και αξιολόγησης, (ΠΔ.24/2013 - ΠΔ.48/2012) περιλαμβάνει: - 30 κριτήρια αξιολόγησης, με συμβατικά και πολυτροπικά κείμενα (εικόνες) - (βίντεο, στο cd-rom), καθώς και τις απαντήσεις τους. Συγκεκριμένα: 22 σχετικά με τη θεματολογία/εννοιολογία, 8 στο ...

Δημιουργική γραφή: Έκφραση - έκθεση Β΄λυκείου

Περιέχει: - Βασικές οδηγίες για τη συγγραφή Έκθεσης - Περίληψης - Ασκήσεων - Θεωρία σχολικού βιβλίου με παραδείγματα - Γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα μέσα σε κείμενα αυθεντικού καθημερινού λόγου - 50 θεματικές ενότητες πλήρως αναλυμένες - Εισαγωγικά κείμενα αφόρμησης ανά θεματική ενότητα ...

Έκφραση - έκθεση Β΄ λυκείου

Το βιβλίο αυτό είναι χρήσιμο βοήθημα στο μάθημα της Έκφρασης-Έκθεσης τόσο για το μαθητή όσο και για το διδάσκοντα. Ο μαθητής μπορεί να βρει σε αυτό απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου και να αποκτήσει πληρέστερες γνώσεις για την ύλη που διδάσκεται στη Β’ τάξη, αλλά και για την ύλη που εξε...

Λόγος και έκφραση Γ΄ λυκείου

Το βιβλίο αυτό αποτελεί βοήθημα για την Έκφραση-Έκθεση της Γ’ Λυκείου και έχει στόχο να προετοιμάσει τον/την υποψήφιο/α, ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσει, να σχολιάσει, να κρίνει και να παραγάγει "λόγο". Στο βιβλίο αυτό θα βρείτε: - τη θεωρία που πρέπει να γνωρίζει ο υποψήφιος - παραδείγματα...

Το

Μεθοδολογία για τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος, με την παράθεση τεχνικής για τη συγγραφή της έκθεσης ιδεών και της περίληψης, καθώς και για τον τρόπο απάντησης των ερωτήσεων που μπορεί να συναντήσουν οι μαθητές στις εξετάσεις....

Εκθέσεις για την Α΄ γυμνασίου

Το βιβλίο "Εκθέσεις για την Α΄ Γυμνασίου" αποτελεί ένα απαραίτητο βοήθημα για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ Γυμνασίου. Επικεντρώνεται στη μεθοδολογία παραγωγής λόγου ή έκθεσης, με στόχο οι μαθητές/-τριες: - Να κατανοήσουν τη μέθοδο παραγωγής λόγου για περιγραφικά, αφηγηματικά και επιχειρη...

Έκφραση - έκθεση Γ΄ ενιαίου λυκείου

Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο βοήθημα για τους μαθητές της Γ’ λυκείου, καθώς και για όσους διδάσκουν το μάθημα της Έκφρασης Έκθεσης στη Γ’ λυκείου, γιατί αποτελεί μια ολοκληρωμένη θεώρηση του μαθήματος, που είναι καρπός πολύχρονης πείρας και μελέτης. Περιέχει Όλη τη Θεωρί...

Έκφραση έκθεση για το γενικό λύκειο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Έκφραση έκθεση για το γενικό λύκειο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Έκφραση έκθεση για το γενικό λύκειο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Έκφραση έκθεση Α΄ λυκείου

Το συγκεκριμένο βιβλίο έχει στόχο να βοηθήσει το μαθητή να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις του νέου συστήματος για τη διδασκαλία του μαθήματος της Έκφρασης - Έκθεσης και, παράλληλα, να τον εφοδιάσει με ικανότητες επεξεργασίας διαφορετικών μορφών κειμένου (γραπτού, ηχητικού, εικόνας, βίντεο κ.ά.) που εί...

Εκθέσεις για την Γ΄ γυμνασίου

Περιέχει: - Μορφοσυντακτικά φαινόμενα με παραδείγματα και ασκήσεις - Παράγραφος - Περίληψη - Παραγωγή λόγου: Θεωρία - Μεθοδολογία - Παραδείγματα - Ασκήσεις - Θεματικές ενότητες και Κριτήρια Αξιολόγησης - Γλωσσάρι βασικών εννοιών - Λεξικό συνωνύμων και αντιθέτων - Απαντήσεις των ασκήσεων και ...

Έκφραση - Έκθεση Γ΄ λυκείου

Το βιβλίο αυτό της Έκθεσης- Έκφρασης απευθύνεται στους μαθητές όλων των κατευθύνσεων, καθώς και στους διδάσκοντες το συγκεκριμένο μάθημα. Αναλυτικά περιλαμβάνει: οδηγίες για τη δημιουργία της περιληψης, τυπολόγιο ασκήσεων (με όλα τα είδη ασκήσεων που μπορεί να αντιμετωπίσει ο μαθητής στις πανελλήνιε...

Εκθέσεις Γ΄ γυμνασίου

Φίλη μαθήτρια, Φίλε μαθητή Το συγκεκριμένο βιβλίο στόχο έχει να σε βοηθήσει να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις των ασκήσεων παραγωγής λόγου που εντάσσονται στο σχολικό βιβλίο της Νεοελληνικής Γλώσσας Γ΄ Γυμνασίου. Ακολουθώντας την ύλη του σχολικού βιβλίου και τα θέματα ανάπτυξης που αυτό προτείν...

Εκθέσεις Β΄ γυμνασίου

Φίλη μαθήτρια, Φίλε μαθητή Το συγκεκριμένο βιβλίο στόχο έχει να σε βοηθήσει να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις των ασκήσεων παραγωγής λόγου που εντάσσονται στο σχολικό βιβλίο της Νεοελληνικής Γλώσσας Β΄ Γυμνασίου. Ακολουθώντας την ύλη του σχολικού βιβλίου και τα θέματα ανάπτυξης που αυτό προτείν...

Εκθέσεις Α΄ γυμνασίου

Φίλη μαθήτρια, Φίλε μαθητή Το συγκεκριμένο βιβλίο στόχο έχει να σε βοηθήσει να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις των ασκήσεων παραγωγής λόγου που εντάσσονται στο σχολικό βιβλίο της Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ Γυμνασίου. Ακολουθώντας την ύλη του σχολικού βιβλίου και τα θέματα ανάπτυξης που αυτό προτείν...

Έκφραση - έκθεση Γ΄ ενιαίου λυκείου

Στόχος αυτού του βιβλίου δεν είναι να αποτελέσει μία ακόμα πρόταση στην προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου της Έκθεσης Ιδεών. Άλλωστε, το τι είναι έκθεση λίγο ή πολύ το γνωρίζουμε όλοι όσοι ασχολούμαστε μ' αυτήν. Η ουσία δεν είναι να παρουσιάσουμε μια σειρά κανόνων που απλώς κωδικοποιούν και ίσως...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 26
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...