Βιβλία

Μεταφορές και οικονομία

Το παρόν βιβλίο αναλύει τον ρόλο του τομέα των μεταφορών στην εθνική οικονομία αναδεικνύοντας τη σημασία των χερσαίων (σιδηροδρομικών, και, ιδιαίτερα, οδικών) μεταφορών. Μια σειρά εγχώριων και διεθνών εξελίξεων που περιγράφονται καθιστούν όλο και πιο επιτακτική την εξεύρεση αποτελεσματικών τρόπω σχε...

Χρηματοδότηση και ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Χρηματοδότηση και ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Χρηματοδότηση και ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...