Βιβλία

Italiano LS: Teoria e prassi

Από το 2004, που έγινε η εισαγωγή του μαθήματος της Ιταλικής γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση, το θέμα γίνεται ολοένα πιο επίκαιρο και επίμαχο. Ο μικρός αριθμός διδακτικών ωρών, η ανεπάρκεια υποδομών, η έλλειψη διορισμένων εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων και κυρίως οι από το 2011 περιορισμοί, ...

Lezioni di Morfologia II

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Lezioni di Morfologia II στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Lezioni di Morfologia II, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Le parole e i significati dell' Italiano

Dalla bibliografia scientifica dell'italiano in Grecia mancava uno studio che illustrasse l'aspetto piω concreto e affascinante di questa lingua: il lessico. In questo libro si parla dunque delle parole dell'italiano, della loro antica derivazione dal greco o dal latino, del loro imprestito da altre...

Lezioni di Morfologia

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Lezioni di Morfologia στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Lezioni di Morfologia, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το σημαινόμενο και το σημαίνον των αντωνυμιών στην ιταλική γλώσσα

"Το Σημαινόμενο και το Σημαίνον των Αντωνυμιών στην Ιταλική Γλώσσα" είναι η επιστημονική μελέτη που πραγματεύεται κατά τρόπο διεξοδικό το συγκεκριμένο και αυτοτελές θέμα των αντωνυμιών και στόχο έχει να βοηθήσει τον έλληνα σπουδαστή να ξεπεράσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει κατά την εκμάθηση της ...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...