Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Third International Symposium on Green Chemistry for Environmental, Health and Development

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Third International Symposium on Green Chemistry for Environmental, Health and Development στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Third International Symposium on Green Chemistry for Environmental, Health and Development, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Χημική τεχνολογία

Οι Φυσικές Διεργασίες της Χημικής Τεχνολογίας, περιλαμβάνουν τις διεργασίες που αναφέρονται στη Μηχανική των Ρευστών, στην Τεχνική των Σωματιδίων, στη Μεταφορά Θερμότητας, στη Μεταφορά Μάζας και στις Διεργασίες Διαχωρισμού (οι οποίες είναι δυνατό να περιλαμβάνουν συνδυασμό επιμέρους διεργασιών). Οι ...

Οργανική χημική τεχνολογία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οργανική χημική τεχνολογία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οργανική χημική τεχνολογία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων μικρής κλίμακας ΙΙΙ

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων μικρής κλίμακας ΙΙΙ στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων μικρής κλίμακας ΙΙΙ, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μοριακή μοντελοποίηση

Η χρήση μεθόδων της "πρόβλεψης-πρόγνωσης" έχει συμβάλει στη ραγδαία ανάπτυξη επιστημών, όπως της Χημείας και της Φαρμακευτικής. Η "πρόγνωση" στηρίζεται σε θεωρητικές μεθόδους, μέσω των οποίων το πείραμα διεξάγεται στην οθόνη ηλεκτρονικών υπολογιστών με τη βοήθεια των μοριακών γραφικών. Η σύζευξη των...

Περιβαλλοντική τεχνική & θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Περιβαλλοντική τεχνική & θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Περιβαλλοντική τεχνική & θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εγχειρίδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Στα 12 χρόνια που μεσολάβησαν από τότε που γράφτηκε η πρώτη έκδοση μέχρι την προετοιμασία της δεύτερης έκδοσης, η διαχείριση των στερεών αποβλήτων έχει εξελιχθεί, και το γεγονός αυτό έχει απομακρύνει όλο το φόβο σχεδόν που υπήρχε όταν υπήρχε η κρίση. [...] Παρόλο που δε σημειώθηκαν επαναστατικές πρ...

Χημικές διεργασίες της χημικής τεχνολογίας

Οι σύγχρονες ανάγκες της εγχώριας χημικής βιομηχανίας, η οποία, τα τελευταία έτη, όλο και περισσότερο στρέφεται προς τους βαρείς κλάδους της, απαιτεί την αντίστοιχη αναθεώρηση των διδακτικών προγραμμάτων των Χημικών Τμημάτων γενικά και της διδασκόμενης ύλης του μαθήματος της Βιομηχανικής Χημείας ειδ...

Επεξεργασία νερού

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Επεξεργασία νερού στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Επεξεργασία νερού, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Χημική τεχνολογία

Το παρόν βοήθημα καλύπτει την ύλη του μαθήματος της Χημικής Τεχνολογίας του τμήματος Ναυπηγικής του ΤΕΙ. Βασίστηκε στις σημειώσεις των διαλέξεων του μαθήματος. Στόχος είναι η κατανόηση της χημικής διάστασης σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε συγκεκριμένες εφαρμογές οι σπουδαστές Ναυπηγικής και ...

Στοιχεία χημικών διεργασιών

Τα διάφορα επιθυμητά προϊόντα με κάποιες φυσικές και χημικές διεργασίες βιομηχανικής κλίμακας, από μεγάλη ποικιλία πρώτων υλών, ακολουθώντας διαδοχικά βήματα επεξεργασίας. Ο σχεδιασμός των χημικών αντιδραστήρων δεν είναι θέμα ρουτίνας, -συχνά είναι δυνατές πολλές εναλλακτικές λύσεις για μια διεργασί...

Μηχανική χημικών αντιδράσεων και σχεδιασμός αντιδραστήρων

[...] Το στοιχείο που διαφοροποιεί το συγκεκριμένο εγχειρίδιο από τα αντίστοιχα με συναφές αντικείμενο, είναι η χρήση και επίλυση πραγματικών παραδειγμάτων, χωρίς περιορισμούς από μαθηματικούς υπολογισμούς. Και αυτό επιτυγχάνεται με την ακριβή διατύπωση των εξισώσεων που προκύπτουν από τα ισοζύγια μ...

Στοιχεία φυσικών διεργασιών

Οι βασικές διεργασίες της χημικής τεχνολογίας, τόσο οι ονομαζόμενες φυσικές (που αφορούν κυρίως τους διαχωρισμούς), όσο και οι χημικές (που αφορούν διεργασίες στις οποίες συμβαίνουν χημικές αντιδράσεις) απαντώνται σε όλο το φάσμα της χημικής, αλλά και της ευρύτερης βιομηχανίας. Περιλαμβάνουν διεργασ...

Εισαγωγή στη χημική τεχνολογία

Στην καθημερινή μας ζωή, χρησιμοποιούμε διάφορα υλικά και ουσίες, είτε ως πρώτες ύλες είτε ως έτοιμα, τελικά προϊόντα: από τον καφέ, τη ζάχαρη και το γάλα, το πετρέλαιο με το οποίο θερμαινόμαστε ή κινούνται τα αυτοκίνητα, μέχρι το χαρτί, τα πλαστικά, τα οικοδομικά υλικά, τα απορρυπαντικά κ.ά. Κάθε ε...

Εργαστηριακές ασκήσεις χημικής τεχνολογίας

Στην καθημερινή μας ζωή, χρησιμοποιούμε: καφέ, ζάχαρη, γάλα, πετρέλαιο, χαρτί, τσιμέντο, διάφορα "πλαστικά", σαπούνι, απορρυπαντικά, γυαλί, υφάσματα, χρωστικές, θειικό ξυ, αλκάλια, λιπάσματα, και πολλά άλλα υλικά και ουσίες, είτε ως πρώτες ύλες είτε ως έτοιμα, τελικά προϊόντα. Η μετατροπή των πρώτη ...

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων μικρής κλίμακας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων μικρής κλίμακας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων μικρής κλίμακας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

An Introduction to Concrete Admixtures

The late fifteen years, the development of concrete technology was enormous. A great part of it results in the increased use of chemical admixtures, which have been presented also a tremendous expansion. The authors try to present a comprehensive overview of the application of the chemical admixt...

Μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μικρής κλίμακας

Το Τμήμα χημείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Μηχανικών χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, το Περιφερειακό Τμήμα Μαγνησίας του ΤΕΕ, η Τοπική 'Ένωση Δήμων και Κοινοτήτ...

Επιστήμη και τεχνική των κεραμικών

... Η τέχνη των κεραμικών είναι μεν γνωστή ως παραδοσιακή τέχνη από την κλασική περίοδο, αλλά, ως ιδιαίτερη επιστήμη και τεχνολογία, αναπτύχθηκε κατά το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, και σήμερα κατέχει εξέχουσα θέση στην κατεύθυνση της Επιστήμης των Υλικών. Τα παραδοσιακά αργιλοπυριτικά κεραμικά, όμω...

Θερμοδυναμική

Το βιβλίο αυτό αποτελεί καταστάλαγμα της μακρόχρονης ενασχόλησης του συγγραφέα με την διδασκαλία του μαθήματος της Θερμοδυναμικής στο Τμήμα Μηχανολογίας του ΤΕΙ Σερρών. Καλύπτει όλη την ύλη που μπορεί να διδαχθεί στα πλαίσια του μαθήματος της θερμοδυναμικής για υποψήφιους μηχανικούς χωρίς να προϋποθ...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...