Βιβλία

Δημόσια οικονομική και πολιτική

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές των τμημάτων οικονομικών επιστημών ελληνικών πανεπιστημίων και καλύπτει ένα σημαντικό μέρος της ύλης της Δημόσιας Οικονομικής και της Δημοσιονομικής Πολιτικής. Η πλήρης μελέτη του συγγράμματος προϋποθέτει ότι ο αναγνώστης διαθέτει βασικές γνώσεις μικροοι...

Πολιτική οικονομία και δημόσια οικονομική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πολιτική οικονομία και δημόσια οικονομική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πολιτική οικονομία και δημόσια οικονομική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Οικονομική θεωρία τεχνολογικής κατεύθυνσης

Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα και αφετηρία στα πλαίσια της προσπάθειας του Εκπαιδευτικού Οργανισμού "Alexander" και των επιστημονικών συνεργατών του να καλύψουν με τρόπο πλήρη και συστηματοποιημένο ολόκληρο το εύρος της ύλης στο αντικείμενο της οικονομικής θεωρίας για τους υποψηφ...

ΑΣΕΠ: Οδηγός επιτυχίας του μαθήματος Οικονομική Θεωρία

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μοναδικό οδηγό επιτυχίας για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ στην Οικονομική Θεωρία. Περιλαμβάνει όλη τη θεωρία της ύλης του διαγωνισμού, ανεπτυγμένη με αναλυτικά παραδείγματα και διαγράμματα, με στόχο την αποτελεσματικότερη κατανόηση από τον αναγνώστη-υποψήφιο. Επίσης, περιλα...

Οικονομική θεωρία πανεπιστημιακής εκπαίδευσης

Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα και αφετηρία στα πλαίσια της προσπάθειας του εκπαιδευτικού οργανισμού "Alexander" και των επιστημονικών συνεργατών του να καλύψουν με τρόπο πλήρη και συστηματοποιημένο ολόκληρο το εύρος της ύλης στο αντικείμενο της οικονομικής θεωρίας για τους υποψηφ...

Η εισαγωγή της μεθόδου project (βιωματική - επικοινωνιακή διδασκαλία) στη διδασκαλία των οικονομικών επιστημών

Στο χώρο της εκπαίδευσης, με τον όρο βιωματική μάθηση αναφερόμαστε στην οργάνωση της μαθησιακής διαδικασίας με βάση το "Learning by doing / Μάθηση μέσω της εμπειρίας", που συνεπάγεται την ενεργό συμμετοχή των μαθητών σε δραστηριότητες όπως η έρευνα, η έρευνα πεδίου, η παρατήρηση, οι συνεντεύξεις, οι...

Οικονομική: Μικροοικονομική, μακροοικονομική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οικονομική: Μικροοικονομική, μακροοικονομική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οικονομική: Μικροοικονομική, μακροοικονομική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Οδηγός επιτυχίας για τις εξετάσεις του Α.Σ.Ε.Π., διαγωνισμός εκπαιδευτικών, κλάδος ΠΕ/09 οικονομολόγων

Ένας πολύτιμος οδηγός επιτυχίας για τις εξετάσεις του Α.Σ.Ε.Π στο διαγωνισμό των Καθηγητών Οικονομολόγων. Καλύπτει εξ' ολοκλήρου την ύλη του γνωστικού αντικειμένου, παρουσιάζοντας πληθώρα θεμάτων σε μορφή πολλαπλής επιλογής με τις λύσεις τους. Επειδή στόχος του βιβλίου είναι η αποτελεσματικότερη κα...

Διαγωνισμοί πρόσληψης εκπαιδευτικών Α.Σ.Ε.Π., κλάδος οικονομολόγων

Περιέχει: - Ψυχοπαιδαγωγικά θέματα - Γενική διδακτική - Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Multiple choice - Όλα τα τεθέντα θέματα Α.Σ.Ε.Π....

Διαγωνισμοί πρόσληψης εκπαιδευτικών, κλάδος οικονομολόγων
Οικονομική θεωρία

Για τους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π., κατηγορία ΤΕ. Περιέχει: Θεωρία, ερωτήσεις με τις απαντήσεις τους, θέματα προηγούμενων διαγωνισμών....

Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια: Αρχές οικονομικής θεωρίας

Το παρόν βιβλίο έχει γραφτεί με σκοπό να προσφέρει μια ουσιαστική βοήθεια στους μαθητές του Β΄ κύκλου των Τ.Ε.Ε. και υποψήφιους για τις σχολές της Ανώτατης Εκπαίδευσης, στο μάθημα "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας". Η ιδιαιτερότητα των θεμάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις των Τ.Ε.Ε., καθιστά αναγκαία τη δια...

Ασκήσεις και λύσεις για το μάθημα εισαγωγή στην οικονομική επιστήμη

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ασκήσεις και λύσεις για το μάθημα εισαγωγή στην οικονομική επιστήμη στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ασκήσεις και λύσεις για το μάθημα εισαγωγή στην οικονομική επιστήμη, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ασκήσεις και λύσεις για το μάθημα Εισαγωγή στην οικονομική επιστήμη

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ασκήσεις και λύσεις για το μάθημα Εισαγωγή στην οικονομική επιστήμη στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ασκήσεις και λύσεις για το μάθημα Εισαγωγή στην οικονομική επιστήμη, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μαθηματικά για οικονομολόγους

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μαθηματικά για οικονομολόγους στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μαθηματικά για οικονομολόγους, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Θέματα γραμμικής άλγεβρας και μαθηματικής ανάλυσης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Θέματα γραμμικής άλγεβρας και μαθηματικής ανάλυσης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Θέματα γραμμικής άλγεβρας και μαθηματικής ανάλυσης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...