Βιβλία

ΑΣΕΠ δημοσιονομικό δίκαιο

[...] Φιλοδοξία και στόχο της παρούσας μελέτης αποτελεί η κατάρτιση των ενδιαφερομένων στα θέματα του δημοσιονομικού και φορολογικού δικαίου αλλά και η πλήρης ενημέρωση κάθε Έλληνα πολίτη σχετικά με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Με δεδομένη τη δυσκολία που οφείλεται στις συνεχείς τροποποιήσεις των φ...

Δημόσια οικονομική, δημοσιονομικό δίκαιο

Για τους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π., κατηγορία ΠΕ. Περιέχει: Θεωρία, ερωτήσεις με τις απαντήσεις τους, θέματα διαγωνισμών....

Δημόσια οικονομική και δημοσιονομικό δίκαιο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δημόσια οικονομική και δημοσιονομικό δίκαιο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δημόσια οικονομική και δημοσιονομικό δίκαιο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...