Βιβλία

Πορτογαλο-ελληνικό, ελληνο-πορτογαλικό λεξικό

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πορτογαλο-ελληνικό, ελληνο-πορτογαλικό λεξικό στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πορτογαλο-ελληνικό, ελληνο-πορτογαλικό λεξικό, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Πορτογαλοελληνικό και ελληνοπορτογαλικό λεξικό

Οδηγίες για την ευκολότερη χρήση του λεξικού 1. Το λεξικό είναι γραμμένο στη δημοτική με μονοτονικό σύστημα. Περιλαμβάνει ωστόσο κάποιες λέξεις της καθαρεύουσας, που εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη ελληνική γλώσσα. 2. Το λήμμα γράφεται με έντονους χαρακτήρες. Το ίδιο ισχύει για τα πα...

Πορτογαλοελληνικό - ελληνοπορτογαλικό λεξικό

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πορτογαλοελληνικό - ελληνοπορτογαλικό λεξικό στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πορτογαλοελληνικό - ελληνοπορτογαλικό λεξικό, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Mandeson πορτογαλο-ελληνικό, ελληνο-πορτογαλικό λεξικό τσέπης

Σκοπός του παρόντος νέου Πορτογαλοελληνικού και Ελληνοπορτογαλικού λεξικού τσέπης Mandeson είναι να καλύψει τις πρώτες και βασικές ανάγκες του αναγνώστη στη Πορτογαλική και την Ελληνική γλώσσα....

Σύγχρονο Ελληνο-Πορτογαλικό Πορτογαλο-Ελληνικό λεξικό

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Σύγχρονο Ελληνο-Πορτογαλικό Πορτογαλο-Ελληνικό λεξικό στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Σύγχρονο Ελληνο-Πορτογαλικό Πορτογαλο-Ελληνικό λεξικό, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...