Βιβλία

Γεωμετρία για διαγωνισμούς

Στο βιβλίο αυτό, που είναι το δεύτερο της σειράς "Γεωμετρία για Διαγωνισμούς", διαπραγματευόμαστε τη Μετρική Γεωμετρία. Πιο συγκεκριμένα, η ύλη χωρίζεται σε 8 ενότητες: - Στην πρώτη ενότητα περιέχονται το θεώρημα του Θαλή, τα όμοια τρίγωνα, τα θεωρήματα των διχοτόμων καθώς και τα βασικά θεωρήμα...

Γεωμετρία για διαγωνισμούς

Με τα βιβλία της σειράς αυτής δίνεται στο μαθητή, αλλά και σε κάθε φίλο της Γεωμετρίας, η δυνατότητα να έρθει σε επαφή με το σημερινό επίπεδο των γεωμετρικών απαιτήσεων σε όλο τον κόσμο, από τη σχολική τάξη μέχρι τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών. Ο πρώτος τόμος της σειράς αποτελείται από έξι ενότη...

Η γεωμετρία και η διδακτική της στη σύγχρονη εκπαίδευση

Με δεδομένη την υποτίμηση της Γεωμετρίας στο Λύκειο και το ασυνεχές του περιεχομένου σπουδών από βαθμίδα σε βαθμίδα εκπαίδευσης, ανακύπτουν ερωτήματα όπως: γιατί να διδάσκεται η Γεωμετρία στο ελληνικό σχολείο, ποια Γεωμετρία πρέπει να διδάσκεται, πώς πρέπει να διδάσκεται, με ποιο πρόγραμμα σπουδών π...

Γεωμετρία για διαγωνισμούς

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές που αγαπούν την Ευκλείδεια Γεωμετρία και επιθυμούν μια πιο σοβαρή εισαγωγή και εμβάθυνση στις γεωμετρικές έννοιες. Έχει βασικό σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές που συμμετέχουν στους μαθηματικούς διαγωνισμούς να αποκτήσουν μια ουσιαστική σχέση με το σχετικό αντι...

Εποπτικό υλικό διδασκαλίας για τη γεωμετρία του δημοτικού

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εποπτικό υλικό διδασκαλίας για τη γεωμετρία του δημοτικού στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εποπτικό υλικό διδασκαλίας για τη γεωμετρία του δημοτικού, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Στοιχεία παραστατικής γεωμετρίας

Απευθύνεται σε: - Φοιτητές Πανεπιστημίου και κυρίως ΤΕΙ - Σπουδαστές Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών - Άτομα με τεχνικά και σχεδιαστικά ενδιαφέροντα Εξετάζει: - Βασικά στοιχεία της Προβολικής Γεωμετρίας - Διάφορες μεθόδους προβολής σχημάτων, όπως κεντρική προβολή, Παράλληλη και Ορθή Προβολή, Α...

Αναλυτική γεωμετρία

- Διανυσματικός λογισμός - Αναλυτική γεωμετρία του επιπέδου - Το επίπεδο στο χώρο - Η ευθεία στο χώρο - Η σφαίρα - Επιφάνειες δεύτερου βαθμού...

Cabri-γεωμέτρης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Cabri-γεωμέτρης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Cabri-γεωμέτρης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η γεωμετρία του υποψηφίου ανωτάτων σχολών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η γεωμετρία του υποψηφίου ανωτάτων σχολών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η γεωμετρία του υποψηφίου ανωτάτων σχολών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η γεωμετρία του υποψηφίου ανωτάτων σχολών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η γεωμετρία του υποψηφίου ανωτάτων σχολών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η γεωμετρία του υποψηφίου ανωτάτων σχολών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η γεωμετρία του υποψηφίου ανωτάτων σχολών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η γεωμετρία του υποψηφίου ανωτάτων σχολών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η γεωμετρία του υποψηφίου ανωτάτων σχολών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Γεωμετρία για παιδιά

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Γεωμετρία για παιδιά στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Γεωμετρία για παιδιά, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η διδασκαλία της γεωμετρίας στο δημοτικό σχολείο με τη γλώσσα Logo

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η διδασκαλία της γεωμετρίας στο δημοτικό σχολείο με τη γλώσσα Logo στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η διδασκαλία της γεωμετρίας στο δημοτικό σχολείο με τη γλώσσα Logo, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...