Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Contemporary Educational Issues in Digital School

The last decades, societies have been dominated by the use of ICT (Information and Communication Technologies). The possibilities they offer rendered them a powerful tool for almost all sectors of modern life. One important sector is education. ICTs became an effective tool for learning as they attr...

Διαπολιτισμική και διαθεματική διδακτική στο μάθημα των θρησκευτικών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διαπολιτισμική και διαθεματική διδακτική στο μάθημα των θρησκευτικών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διαπολιτισμική και διαθεματική διδακτική στο μάθημα των θρησκευτικών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δίκαιο και ορθόδοξη θεολογία

Πρέπει το μάθημα των θρησκευτικών να αποτελεί μέρος της εγκύκλιας παιδείας, και με ποιο περιεχόμενο; Πρέπει το μάθημα αυτό να είναι υποχρεωτικό για όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως ομολογίας και θρησκεύματος; Ή να είναι προαιρετικό, ακόμη και για τους Ορθόδοξους μαθητές; Σε αυτά τα τρία ερωτήματα ε...

Διδακτική θρησκευτικών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διδακτική θρησκευτικών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διδακτική θρησκευτικών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αυθεντία και ελευθερία στο μάθημα των θρησκευτικών

Η συγγραφέας, καθηγήτρια του Κλασσικού Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού, πραγματοποιεί μια αναδρομή στην πορεία του μαθήματος των θρησκευτικών, από την εποχή της εισαγωγής του ως κρατικού μαθήματος κατά τη διάρκεια της Βαυαρικής αντιβασιλείας, ιδωμένη μέσα από την εξέλιξη του σχολείου από αυταρχικό σε φιλε...

Σύγχρονη διδακτική των θρησκευτικών

[...] Όταν γίνεται λόγος για σύγχρονο μάθημα θρησκευτικής αγωγής καθώς και για τον τρόπο που αυτό μπορεί να συμβάλλει στην πολύπλευρη μόρφωση και ολοκλήρωση της προσωπικότητας του μαθητή, θα πρέπει να σκέφτεται κανείς όχι μόνον αυτά που πρέπει να γίνουν, αλλά και αυτά που δεν έγιναν σωστά ή αυτά που...

Θρησκεύματα

Περιέχει τα κεφάλαια: -Χριστιανισμός και σύγχρονος κόσμος -Ιουδαισμός -Ισλάμ -Ινδουισμός, Γιόγκα -Βουδισμός....

Ερωτηματολόγια θρησκευτικών. Ειδική διδακτική θρησκευτικού μαθήματος

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ερωτηματολόγια θρησκευτικών. Ειδική διδακτική θρησκευτικού μαθήματος στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ερωτηματολόγια θρησκευτικών. Ειδική διδακτική θρησκευτικού μαθήματος, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογοσμικού για το μάθημα των θρησκευτικών

Το μάθημα των θρησκευτικών σήμερα στα σχολεία θεωρείται υ- υποβαθμισμένο και αρκετοί μαθητές, αλλά και κάποιοι εκπαιδευτικοί, υ- υποστηρίζουν ότι θα έπρεπε να σταματήσει να διδάσκεται στα σχολεία. Οι μαθητές το βρίσκουν ανιαρό, παρωχημένο και δίχως χρησιμότητα, επειδή δεν μπορούν να το συνδέσουν...

Γιατί θρησκευτικά σήμερα;

«Το πρόβλημα με το μάθημα των θρησκευτικών είναι παλαιό και ευρίσκεται στην επισφαλή ισορροπία του μεταξύ Καίσαρος και Θεού αλλά και στην σχοινοβασία των ιδίων των δασκάλων μεταξύ Εκκλησίας και κόσμου. Γι' αυτό και ό,τι ονομάζουμε νέα δεδομένα αφορούν κυρίως στις συνθήκες που επηρεάζουν τους μαθητές...

Τα θρησκευτικά στις ευρωπαϊκές χώρες και η δίωξή τους στην Ελλάδα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τα θρησκευτικά στις ευρωπαϊκές χώρες και η δίωξή τους στην Ελλάδα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τα θρησκευτικά στις ευρωπαϊκές χώρες και η δίωξή τους στην Ελλάδα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η διδασκαλία των θρησκευτικών μέσα από τα κείμενα της λογοτεχνίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η διδασκαλία των θρησκευτικών μέσα από τα κείμενα της λογοτεχνίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η διδασκαλία των θρησκευτικών μέσα από τα κείμενα της λογοτεχνίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Θεματολογία και διδακτική της ορθόδοξης χριστιανικής αγωγής

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Θεματολογία και διδακτική της ορθόδοξης χριστιανικής αγωγής στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Θεματολογία και διδακτική της ορθόδοξης χριστιανικής αγωγής, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Θρησκευτική αγωγή και σχολική φοίτηση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Θρησκευτική αγωγή και σχολική φοίτηση στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Θρησκευτική αγωγή και σχολική φοίτηση, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η εποπτικότητα της παραβολικής διδασκαλίας του Ιησού

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η εποπτικότητα της παραβολικής διδασκαλίας του Ιησού στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η εποπτικότητα της παραβολικής διδασκαλίας του Ιησού, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η Ανάσταση του Χριστού

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η Ανάσταση του Χριστού στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η Ανάσταση του Χριστού, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Πηγές ζωής

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πηγές ζωής στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πηγές ζωής, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μπροστά στη σύγχρονη εποχή

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μπροστά στη σύγχρονη εποχή στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μπροστά στη σύγχρονη εποχή, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ο καλός αγώνας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ο καλός αγώνας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ο καλός αγώνας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Με οδηγό την αλήθεια

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Με οδηγό την αλήθεια στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Με οδηγό την αλήθεια, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...