Βιβλία

Βασικές μέθοδοι εκτίμησης παραμέτρων

[...] Το βιβλίο "Βασικές μέθοδοι εκτίμησης παραμέτρων" αποτελεί μία εισαγωγή στην εκτιμητική και έχει γραφτεί για να χρησιμοποιηθεί για διδακτικούς σκοπούς. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια βελτιωμένη έκδοση των σημειώσεων που δίνονταν κατά τα Ακαδημαϊκά έτη 2003-04 και 2004-05 στους φοιτητές ...

Εφηρμοσμένη στατιστική ανάλυση και μελέτη στατιστικών παραμέτρων

Η εκπόνηση και η παρουσίαση αυτού του βοηθήματος είναι ένα βιβλίο αρκετά δουλεμένο, με μεθοδικότητα, άνετο, που σκοπό έχει να βοηθήσει αυτόν που επιθυμεί να πατήσει το κατώφλι της περιγραφικής στατιστικής αλλά κυρίως αυτό της στατιστικής αναλύσεως. Όπως θα αντιληφθεί ο αναγνώστης απέφυγα λεπτομέρει...

Ασκήσεις υπολογιστικής στατιστικής στην υγεία

Σκοπός των ασκήσεων που περιέχονται σε αυτό το βιβλίο, εκτός από την εξοικείωση του αναγνώστη στη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS, είναι και η εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση δεδομένων. Στόχος του είναι να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο εκμάθησης, εφαρμογής και κατανόησης των βασικών στατιστικών...

Μεθοδολογία δειγματοληψίας

[...] Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να προσφέρει κατάλληλο βοήθημα στους φοιτητές του τμήματος μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών που διδάσκονται το μάθημα της "Δειγματοληψίας". Παράλληλα όμως απευθύνεται και σε σπουδαστές άλλων σχολών, σε επιστήμονες και στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ...

Ασκήσεις περιγραφικής στατιστικής και θεωρίας πιθανοτήτων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ασκήσεις περιγραφικής στατιστικής και θεωρίας πιθανοτήτων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ασκήσεις περιγραφικής στατιστικής και θεωρίας πιθανοτήτων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μεθοδολογία δειγματοληψίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μεθοδολογία δειγματοληψίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μεθοδολογία δειγματοληψίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Θεωρία και προβλήματα στατιστικής

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Θεωρία και προβλήματα στατιστικής στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Θεωρία και προβλήματα στατιστικής, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...