Βιβλία

Προβλήματα παραγωγής γραπτού λόγου παιδιών σχολικής ηλικίας

Από όλες τις γλωσσικές πράξεις επικοινωνίας, το γράψιµο, η παραγωγή του γραπτού λόγου -σε αντίθεση µε την παραγωγή του προφορικού λόγου- είναι η πιο πολύπλοκη και πιο δύσκολη. Πάρα πολλοί άνθρωποι διαβάζουν πολύ και καλά, αλλά και µόνο µε την ιδέα ότι πρέπει να γράψουν κάτι περισσότερο από δύο λέξει...

Προβλήματα παραγωγής γραπτού λόγου παιδιών σχολικής ηλικίας

Από όλες τις γλωσσικές πράξεις επικοινωνίας, το γράψιμο, δηλαδή η παραγωγή του γραπτού λόγου - σε αντίθεση με την παραγωγή του προφορικού λόγου - είναι η πιο πολύπλοκη και πιο δύσκολη. Πάρα πολλοί άνθρωποι διαβάζουν πολύ και καλά, αλλά και μόνο με την ιδέα ότι πρέπει να γράψουν κάτι περισσότερο από ...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...