Βιβλία

Ασθένειες και εχθροί όλων των φυτών

Αποκτήστε και διατηρήστε έναν υγιή και όμορφο κήπο. Βήμα προς βήμα οδηγίες με ζωντανές φωτογραφίες για να μάθετε να αναγνωρίζετε και να αντιμετωπίζετε τους εχθρούς και τις ασθένειες των φυτών σας. Πλήρης έγχρωμος οδηγός με τα συμπτώματα και τα αίτια, τρόποι αποτελεσματικής πρόληψης και αντιμετώπισ...

Αρωματικά φαρμακευτικά φυτά και αιθέρια έλαια

Το παρόν είναι ένα σύγχρονο εγχειρίδιο - βιβλίο που αποτελεί έναν πρακτικό οδηγό με τις απαραίτητες θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις σχετικά με τη σφαιρική αντιμετώπιση και αξιοποίηση των Φαρμακευτικών Αρωματικών Φυτών (ΦΑΦ) και των Αιθερίων Ελαίων (Α.Ε). Στην 1η Ενότητα καταγράφονται δεδομένα από τη...

Αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών της εληάς

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει τις απαραίτητες επεμβάσεις για την προστασία των ελαιοδένδρων από τους εχθρούς και τις ασθένειες. Αναλύονται πρακτικές φυτοπροστασίας με έμφαση στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση, το πρόβλημα της ανθεκτικότητας και η αντιμετώπισή της. Επίσης δίδονται σε πίνακες τα εγκεκριμένα ...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...